pardubicepodlevas.cz

Historie Pardubic - jak se město vyvíjelo?


Přidal Štefan_73 · 19-10-22 · PARDUBICE

Město Pardubice bylo založeno v roce 1295 a od té doby prošlo mnoha proměnami. Přestože to bylo již v té době důležité místo, jeho historie sahá až do 13. století, kdy bylo založeno jako vesnice. Před prvním oficiálním zápisem o městě v roce 1295 se nazývalo Perdubic a bylo to centrum obchodu. V 16. století se z Pardubic stalo velmi důležité hospodářské, kulturní a politické centrum. Město se rozrostlo a rozšířilo i do okolí.

V 18. století byla postavena řada nových budov, které přispěly k rozvoji města. V 19. století Pardubice prošly významnou modernizací, kdy byl pokryt trh, postaveny nové ulice, vybudovány parky a řada budov. Ve 20. století byl postaven nový hrad a město se stalo proslulé svými sportovními a kulturními akcemi.

V současnosti je Pardubice moderní město s mnoha obchody, restauracemi, galeriemi, muzei a kulturními institucemi. Jeho historie se stále odráží v podobě starobylých budov a ulic, které jsou součástí jeho historického jádra. Město je obklopeno krásnou přírodou a nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých aktivit.

Jaké události ovlivnily vývoj města Pardubice?

 • Vznik města Pardubice: Město Pardubice bylo založeno v roce 1295 knížetem Přemyslem Otakarem II. jako sídlo pardubického kraje. Bylo to první město v České republice, které bylo založeno na místě původního sídla.
 • Třicetiletá válka: Třicetiletá válka mezi Habsburky a protestantskými státy se postupně dotkla i Pardubic. V roce 1620 bylo město dobyto vojsky císaře Ferdinanda II., který městu udělil privilegia a pozvedl jeho význam.
 • Industrializace a osvícenství: V 18. a 19. století byla Pardubice jedním z nejvyspělejších měst v České republice. Díky novým technologiím se v městě rozvinula průmyslová výroba, což přispělo k rozvoji města a jeho obyvatel. Také se zde rozvinulo osvícenství, které dalo městu novou naději.
 • První světová válka: První světová válka přinesla do Pardubic velké množství změn. Město bylo bombardováno a zničeno, což vedlo k tomu, že se muselo přestavět a obnovit. Po skončení války také došlo k velkým ekonomickým změnám, které vedly k rozvoji průmyslu a dopravy.
 • Druhá světová válka: Druhá světová válka byla pro Pardubice katastrofou a zasáhla do jejího života zas a znovu. Město bylo opět ničeno nacistickými vojsky.

Jaké jsou historické památky ve městě Pardubice?

Pardubice jsou plné historických památek, které lákají turisty z celého světa. Mezi nejvýznamnější historické památky patří:

 • Pernštejnský palác: Jedná se o barokní palác postavený v letech 1690-1720 pro knížete Františka Antonína Pernštejna. Palác byl postaven na nádvoří s mohutnou bránou vedoucí na náměstí Republiky. V současnosti je to jedna z nejznámějších památek města a slouží jako muzeum, ve kterém je vystavena široká škála historických exponátů.
 • Katedrála sv. Ducha: Tato katedrála byla postavena mezi lety 1754-1786 a je největším kostelem ve městě. Katedrála byla postavena ve stylu barokního slohu a je ozdobena řadou bohatě zdobených soch.
 • Radnice: Pardubická radnice, která byla postavena mezi lety 1533-1534, je známá pro svou bohatou architekturu, která se skládá z gotického, renesančního a barokního stylu. Radnice je obklopena řadou významných pamětihodností a historických budov, jako jsou například Staroměstské náměstí, Staroměstský most a Staroměstský orloj.
 • Zbrojnice: Tato budova byla postavena ve stylu barokního slohu v roce 1758 a sloužila jako sklad zbraní pro armádu. V současnosti je budova používána jako muzeum, ve kterém jsou vystaveny zbraně z 18. a 19. století.
 • Pardubický hrad: Hrad byl postaven v roce 1348 a sloužil jako pevnost pro císařské vojsko.
historie pardubice české republiky

Jak se ve městě Pardubice rozvíjela infrastruktura po skončení války?

Po druhé světové válce byly v Pardubicích provedeny velké opravy, aby se obnovila infrastruktura a rozšířila dopravní síť. Prvním úkolem bylo obnovení silnic a železnic, které byly poškozeny při bombardování. Po roce 1945 se také rozvinula doprava na vodě, když byl zahájen provoz na Labi a Elbe. Tato cesta vybudovaná podél Labe se stala strategickou dopravní trasou mezi Prahou a Drážďany a byla využívána pro námořní dopravu.

Obnova železniční sítě

V období let 1945–1948 se postupně obnovila také železniční síť. Následkem připojení Pardubic do sítě železničních tratí v Československu byla výstavba nových železničních tratí, jako je trať z Pardubic do Holic u Prahy a trať z Pardubic do Choceňského údolí. Tato modernizace umožnila rychlejší přepravu osob a nákladů.

Inovace v pozemní dopravě

V Pardubicích byly také provedeny některé inovace v dopravě pozemní. V roce 1946 byla zahájena výstavba nové silnice, která spojovala město s okolními obcemi. V roce 1948 byla zahájena výstavba městského autobusového systému, který sloužil k přepravě osob. Byla také zprovozněna nová linka z Pardubic do Liberce a dalších měst v Československu.

Jaké kulturní akce se ve městě Pardubice pořádají?

Pardubice se mohou pochlubit bohatým kulturním životem. V městě se pořádají různé kulturní akce, které přitahují lidi z celého kraje. Mezi nejčastější akce patří:

 • Pardubické vinobraní – každoroční oslava, na které se představují vinaři z celého regionu a je jednou z nejpopulárnějších akcí v Pardubicích.
 • Pardubická pouť – tradiční akce, která se koná každý rok a přitahuje návštěvníky z celé země.
 • Pardubický festival filmu – každoroční akce, která se koná na podzim a nabízí širokou škálu filmů.
 • Pardubický veletrh – veletrh, který se každoročně koná na jaře a představuje místní produkty, cestovní ruch a služby.
 • Pardubický mezinárodní hudební festival – každoroční festival, který představuje hudebníky z celého světa.