Pardubice podle vás


Zmizelé vojenské drážky Pardubic

27.prosinec 2013 19:36

Zmizelé vojenské drážky Pardubic

Ponětí o existenci vojenských polních drážek mezi Pardubičany je poměrně malé, i když
v období první republiky jejich síť byla nepřehlédnutelnou součástí Pardubic a její, i když nemnohé, pozůstatky jsou i dnes patrné.

Železniční vojsko

V roce 1919, po zřízení železničního vojska nově vzniklé Československé republiky byly Pardubice vybrány jako nejvhodnější sídlo 1. čsl. železničního pluku, který své umístění našel v objektu tzv. Karantény, polní barákové nemocnice v místech dnešního sídliště Dukla. Po třech letech bylo vojákům v areálu těsno a začali budovat cvičiště kolem Chrudimky nad Vinicí a společně s ním i úzkorozchodnou drážku o rozchodu 600 mm, která spojovala dosavadní cvičiště.

Jez i plovárna pro důstojnictvo

Jeho součástí byl i jez, který dodnes, byť polorozbořen, na Chrudimce pod Vinicí stojí. Ten zajišťoval rozdílnou hladinu řeky, tolik potřebnou při cvičení rychlých staveb a demontáží tratí v různých terénních podmínkách, stejně jako vodní plochu plovárny pro důstojnictvo, jejíž budovy opodál stále stojí a využívají je vodní turisté a střelci. V plánech na obnovu břehu Chrudimky je s rekonstrukcí plovárny počítáno, ale jak to s ní nakonec dopade, není jasno. Na území cvičiště byly pro drážku postaveny mosty, z nichž jeden v areálu dnes již bývalého, ale stále uzavřeného vojenského prostoru, stále stojí.

„Špitálka"

Síť se dále utěšeně rozvíjela – v roce 1927 byla zřízena odbočka do nově zřízených Masarykových kasáren (ta jsou dnes opuštěna) na Višňovce, do železničních skladů – jejich část, ovšem již bez železnice stojí za novou obchodní zónou na Višňovce v ulici S. K. Neumanna, která ubrala z jejich původní rozlohy. Za ní můžeme vidět i nápadný násep, po němž také vedla železnice.
Postupně byly postaveny další dvě tratě – tzv. Špitálka, která stoupala táhlým obloukem Vinicí až k areálu nemocnice u vodárenské věže a její úvraťová kolej končila slepě na mostu nad plovárnou, jehož sloup dodnes stojí nedaleko jezu a je využíván lezci.

Trať na Brno

Nejvýraznějšího rozšíření se drážky dočkaly stavbou tratě „do Polabin“ na konci let dvacátých. Tato trať nevedla na území dnešního sídliště, ale k Labi za Hůrkou. Ze cvičiště vedla podél Chrudimky, poté souběžně s hlavní tratí na Brno, kterou u Telegrafie (dnešního objektu Tesly) překonala podjezdem a pokračovala dlouhou rovinkou, kde je dnes ulice „Na Drážce“ - její pojmenování je památkou na tuto nebohou drážku. Pokračovala kolem Pracovny (dnešní věznice) a dále k Hůrkám, kde se větvila a opisovala dlouhou smyčku, která se v místech V Úzkém přimykala k tehdy ještě nezregulovanému Labi.

Wehrmacht

Od roku 1929 byla síť postupně přestavěna na rozchod 760 mm a provoz se utěšeně stával čím dál hustším, než byl v roce 1939 utnut wehrmachtem. Po druhé světové válce byl na tratích ještě obnoven provoz, leč nedlouho poté byly koleje pomalu snášeny, až v roce 1952 zanikly pardubické vojenské drážky úplně. Veškeré kolejivo a vozidla byly předány vojenské drážce v šumavském Arnoštově. Tak se uzavřela kapitola Pardubic, během níž jsme v nich mohli uzřít supící lokomotivy s muži v zeleném.

Jaroslav Praisler, redaktor Pardubice podle vás
Fotografie: Ing. Ladislav Podivín


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑