Pardubice podle vás


Zelená brána v rukou stavbařů

06.srpen 2013 16:12

Zelená brána v rukou stavbařů

Zelená brána jest stále pod lešením. Ačkoliv měly být první dvě etapy rekonstrukce hotové na konci července, může i dnes – v srpnu kolemjdoucí vidět, že práce probíhají. Nedávno byly totiž objeveny další komplikace – přítomnost dřevokazné houby na ochozu a větší poškození zdiva, než se očekávalo. Tato doba po-termínových prací zdá se tedy příhodnou, abychom celou rekonstrukci znovu bilancovali – z hlediska průběhu i financí.

Z historie oprav

Svou současnou podobu získala dominanta pardubického panoramatu ještě za císaře pána, konkrétně roku 1912. Od té doby nebyla provedena žádná rozsáhlejší oprava, přestože si stavba v následujících letech prošla ledasčím – včetně zásahu bleskem. Výsledkem byl téměř havarijní stav objektu, jehož všechny aspekty vycházejí najevo až teď. A tak bylo po sto letech rozhodnuto, že se přistoupí k rekonstrukci.

Ta je rozdělena do tří etap: první spočívá v opravě a výměně dešťové kanalizace a zpevněných ploch průchodu brány. Druhá je statická oprava objektu a oprava ochozu. V třetí fázi má být sanováno historické zdivo.

Bez přispění státu

Nastal ale problém – projekt měl být financován z Programu záchrany architektonického dědictví, kterým je „podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví“. Ministerstvo kultury ale Zelené bráně dotaci nepřiznalo.

Město se přesto rozhodlo rekonstrukci provést a vyčlenilo peníze alespoň na první a druhou etapu. V rozpočtu na rok 2013 se můžeme dočíst, že se konkrétně jedná o 3,5 milionu korun. Vypsanou veřejnou zakázku vyhrála firma MARHOLD a. s. s nabídkou 1 862 725,18 Kč bez DPH tj. 2 235 270,22 Kč s DPH (druhou nejnižší cenu nabídl Rudolf Kmoch spol. s r. o. a to 2 038 978,97 Kč bez DPH) a 3. 12. 2012 byla podepsána smlouva.

Průběh prací

Samotné práce začaly v dubnu 2013. I. etapa proběhla úspěšně – byla vyměněna kanalizace a položena nová dlažba. V rámci II. etapy byla instalována nová železná táhla uvnitř věže a kovové pásy na obvodu, které zajišťují stabilitu. Komplikace, jak bylo zmíněno na úvod, nastaly hlavně při opravě ochozu – ukázalo se, že je třeba vyměnit až 60% dřeva; dochází také k erozi kamenů a celkově je stav objektu horší, než se předpokládalo.

Na schůzi Rady města Pardubic dne 23. 7. 2013 byl tudíž schválen dodatek č. 2 smlouvy se společností MARHOLD (usnesením č. 4793/2013), kterým se navyšuje cena díla o 861 751,37 Kč bez DPH na celkovou cenu 2 801 877,03 Kč bez DPH. Částka je podle usnesení určena na „odstranění havarijního stavu konstrukce“.

Nejistá podoba budoucí

I přes všechny problémy bude zřejmě i II. etapa dokončena v horizontu týdnů. Otázkou stále zůstává třetí etapa, která je zatím odložena z finančních důvodů – předpokládaná potřebná částka je v rozmezí 7 – 10 mil. korun, skutečná cena vzejde ze soutěže. V rámci této fáze bude také muset být rozhodnuto o tom, zda fasáda zelené brány zůstane jako dosud ve formě vyspárovaných kamenů, nebo bude nově omítnuta (tak vypadala do zmíněného roku 1912).

Ať už bude ale konečná podoba s omítkou nebo bez, zůstává Zelená brána nezaměnitelným a nenahraditelným symbolem Pardubic. Podíváme-li se na nejvýraznější stavby pardubického panoramatu, jsou to: telekomunikační věž, několik výškových domů a právě Zelená brána. A z tohoto výčtu je snad již jasné, jak důležitá pro nás je.

Jiří Etrych, redaktor Pardubice podle vás
Fotografie: René Faktor


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑