Pardubice podle vás


Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

30.leden 2015 12:30

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání i letní stadion

Včerejší čtvrté řádné zasedání zastupitelstva místy připomínalo spíše divadelní frašku než politické vyjednávání. Zastupitelstvo jen přes čtvrt hodiny schvalovalo samotný program jednání, přičemž se tento proces neobešel bez početného ujišťování, o čem se vůbec hlasuje.

Škole Svítání bude připraven návrh kupní smlouvy objektu v Klášterní

Jako první přišlo na řadu hlasování o zrušení usnesení zářijového zastupitelstva ve věci záměru prodeje objektu v ulici Klášterní škole, a to Svítání.
Diskusi otevřela svým projevem senátorka Horská a ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání, která krátce shrnula současný neekonomický stav, jež je výsledkem umístění žáků ve třech budovách. Horská členy zastupitelstva také upozornila na předjednaný úvěr ve výši 12 milionů korun, který v důsledku schváleného záměru prodeje začala škola Svítání řešit. Dle Horské na budovu v Klášterní nikdo nesáhl od konce 60. let, finanční náročnost přestavby bude proto velká.
Škola Svítání v současné chvíli disponuje architektonickým záměrem akceptovaným Národním památkovým ústavem. Tento záměr, jenž vyšel dle zástupkyně ředitelky na padesát tisíc korun, umožňuje bezbariérový přístup do všech pater.
Následná diskuse přinesla především pohoršení nad mrhání časem, penězi i energií, které již do rozhodnutí vneslo minulé zastupitelstvo. Ačkoli předkladatelkou tohoto návrhu byla Helena Dvořáčková (ANO), náměstkyně primátora, a schválení tohoto bodu dle dokumentů doporučilo vedení města, primátor Martin Charvát (ANO) podotkl, že zastupitelský klub ANO bude hlasovat proti zrušení usnesení. Pro nakonec nehlasoval ani jeden zastupitel.
Výsledkem hodinové rozpravy je tak pouze slib Martina Charváta škole Svítání, že do březnového zasedání zastupitelstva bude vytvořen návrh kupní smlouvy. Objekt bude stát školu Svítání 10,2 milionu korun.

Fanoušci pochodovali za letní stadion

Zasedání zastupitelstva využilo také několik desítek pardubických fotbalových fanoušků, kteří za záchranu letního stadionu pochodovali v odpoledních hodinách skrze město. Vyslaným mluvčím se stal Aleš Trojan. Ve své řeči poukázal na pomalé chátrání letního stadionu, jenž kvůli nevyhovujícím podmínkám neumožňuje zapojení do prvoligové soutěže. Martin Charvát poznamenal, že oprava letního stadionu není o ničem jiném než o otázce finančních prostředků. Do tří měsíců by však měl být hotový podkladový materiál pro vyhlášení veřejné soutěže.

Rekonstrukce přednádraží bude pouze první etapou

Rozpory mezi zastupiteli vyvovala i diskutovaná rekonstrukce přednádraží. Debata se točila především okolo etapizace celého projektu Multimodálního uzlu, jehož součástí je i prostor před hlavním nádražím. Bývalá primátorka města Štěpánka Fraňková (SPP) vyjádřila překvapení nad možností etapizace projektu, o kterém dle jejích slov švýcarská strana nechtěla ještě v únoru 2014 ani slyšet. Etapu I, jak rekonstrukci prostoru přednádraží označil Martin Charvát, není možné spolufinancovat z jiných fondů. Veškeré náklady budou muset pokrýt švýcarské fondy či finance města. Realizace těch dalších, mezi než by mohlo patřit řešení napojení na Duklu, k lihovaru či autobusovému nádraží, bude město plánovat v závislosti na takzvaných integrovaných územních investic (ITI).
Opoziční zastupitel Karel Haas (ODS) navrhl v souvislosti s nedostatečnými informacemi ohledně případných dotčených pozemků a komunikací usnesení, na jehož základě vedení na nejbližším zastupitelstvu přednese, jaké pozemky budou rekonstrukcí zasaženy, jaké jsou podmínky udržitelnosti projektu a jak tyto podmínky ovlivní další etapy projektu.Tento návrh byl následně přijat.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Stanislav Kolařík

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží

Zastupitelstvo řešilo stěhování školy Svítání, letní stadion i rekonstrukci přednádraží


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑