Pardubice podle vás


Vzpomínka na pardubickou Veselku

04.říjen 2015 19:41

Vzpomínka na pardubickou Veselku

Ve vzpomínkách obyvatel města se stále skrývá jedna z nejslavnějších pardubických budov, která nesla názez Veselka. Její sláva překročila hranice města a přispěla do dějin celého národa lidmi, kteří s ní sdíleli svůj osud.

Jako na mnoha dnes již neexistujících místech ve městě stojí pouze pamětní deska. Další cesta do minulosti povede do historie této stavby.

Veselka v počátcích

Především mladším generacím připomeneme, že hotel Veselka se nacházel na rohu třídy Míru a Masarykova náměstí u křižovatky v místech, kde bychom dneska nalezli polyfunkční dům Magnum. Na tomto místě se před Veselkou rozkládaly tři grunty. Švédský útok během třicetileté války přinesl zánik těmto gruntům, neboť grunty shořely a stejně tak dopadla i vedle stojící Horská brána. Roku 1684 zde na uprázdněném prostranství stojí hostinec s názvem Veselka. Tehdy ještě přízemní budova.

Sláva Veselky za rodiny Kašparů

Roku 1802 Veselku koupil František Kašpar. Rodina Kašparů se stala v pořadí již několikátou rodinou vlastnící hostinec. Roku 1835 poškodil Veselku požár. Velké rozšíření proběhlo v letech 1857-1858, kdy byl celý hostinec rozšířen, budova byla zvýšena a byl k ní připojen nově postavený sál Odeon, který po dlouhá léta představoval prostor pro významné kulturní a  společenské akce. Součástí hostince byl i prostor pro povozy a Veselka se stala zájezdním hostincem. Sál Odeon byl svědkem několika významných návštěv, mezi nimiž by rozhodně stál za zmínku Bedřich Smetana, který zde koncertoval v dubnu roku 1873, Antonín Dvořák, v lednu 1892, nebo první československý prezident Masaryk v roce 1922. Bez zajímavosti jistě není informace, že do Veselky zavítal i pruský korunní princ Fridrich Vilém v době prusko-rakouské války roku 1866. Členem rodiny Kašparů byl i slavný pardubický rodák Ing. Jan Kašpar. Právě ve Veselce se 20.května 1883 narodil.

Statečnost a vlastenectví...

Veselka byla vyhledávaným podnikem, kam se často uchylovali i cizinci. Hostům byl k dispozici propracovaný jídelní lístek a také doprava z nádraží. Rodina Kašparů Veselku prodala roku 1917. Novým majitelem se stal Josef Košťál. Ten se zasloužil o další přestavbu Veselky. Budova nově disponovala 110 pokoji. Hotel a jeho sály se stal ústředním bodem společenského života ve městě a okolí. Od roku 1915 byl v provozu také biograf Imperiál. Po otci podnik spravoval jeho syn Arnošt Košťál. Jeho statečnost se ukázala během nacistické okupace, kdy se sám zapojil do odbojového hnutí. Zaměstnal ve svém hotelu parašutistu Josefa Valčíka, člena skupiny parašutistů z operace Silver A, pod falešným jménem Miloslav Šolc. Veselku si oblíbili i členové gestapa, které zde Šolc obsluhoval. Gestapo však zjistilo pravdu a během vlny zatýkání v období heydrichiády byl Košťál zatčen a 2. července roku 1942 na pardubickém „Zámečku“ popraven. Jeho jméno dnes nese jedna z pardubických ulic.

Cesta až k smutnému konci

Po Košťálově popravě Veselku řídili Němci a po válce se již její původní lesk vytrácel. Roku 1950 byly zrušeny hotelové pokoje a místo nich zde byly umístěny kanceláře. Pouze prostory v přízemí jako restaurace a kavárna byly zachovány. Definitivní konec nastal 26.srpna 1972 okolo 6 hodiny ráno. Po odpálení náloží se budova Veselky zhroutila. Dnes už její zdi nezaplňují pardubické ulice, ale její památka zaplňuje nejen vzpomínky pamětníků, ale zejména velkou plochu dějin města, ze které Veselku nemohou odstranit už ani nálože. Její jméno je spojeno s důležitými událostmi, významnými činy a především s osudy statečných vlastenců a dosud pamatujících Pardubáků.

Dominik Müller, redaktor portálu Pardubice podle vás
Pohlednice: Hotel Veselka, 1911


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑