Pardubice podle vás


Vystrkov a Familie, to bývaly také Pardubice

02.listopad 2014 20:00

Vystrkov a Familie, to bývaly také Pardubice

Vystrkov a Familie, tyto dva na první pohled úsměvné názvy jsou možná úsměvné i na ten druhý, ale musíme vzít na vědomí, že takhle se jmenovaly pardubické městské části, respektive čtvrti.

Vystrkov

První listinný záznam o Vystrkovu, dvoře, jejž založil Arnošt ze Staré, se datuje k roku 1384. Postupně, v průběhu desetiletí a staletí, se kolem původního jednoho dvora postavilo vícero usedlostí, které tvořily dohromady předměstí s poetickým názvem Vystrkov, jenž odkazoval na poměrnou odlehlost od vlastního města. K Vystrkovu patřily rozsáhlé pozemky, které sahaly až k rybníku Studánka, později stejnojmenné vsi, na místě vysušené vodní plochy postavené. V sedmnáctém století byla na rozcestí postavena kaplička, kterou nahradil v roce 1710 kostel Panny Marie Sedmibolestné, později zvaný „Kostelíček“. Od této doby se těmto místům říká „U Kostelíčka“. Pár let po vztyčení Kostelíčka za ním vyrostl rokokový letohrádek, jemuž také lidé přezývali „Tvrz“. Na tuto stavbu upomíná ulice Ke Tvrzi, která spojuje ulici Štrossovu a Bulharskou a opravdu vede k místům, kde stávala ona „tvrz“. Za raabizačních reforem, které probíhaly na pardubickém panství v sedmdesátých letech osmnáctého století byly rozparcelovány nejvýchodnější pozemky Vystrkova a tak vznikl Nový Vystrkov. Toto pojmenování se ale neuchytilo a této nové části Pardubic v těsném sousedství další nové, taktéž raabizační, vsi Studánka (ta ale součástí Pardubic tehdy nebyla) se začalo říkat Familie. Při přečíslování domů v roce 1880 přibyla k původním čtyřem městským čtvrtím (Staré Město, Zámek, Bílé a Zelené Předměstí) pátá – Vystrkov. Čtvrť Vystrkov byla úředně zrušena až v roce 1954, byvši sloučena s Bílým Předměstím. Historie tohoto malebného názvu se tak definitivně uzavřela a dnes je již zcela mrtev. Není to trochu škoda?

Familie

Familii jsme už nakousli. Vznikla díky raabizačním reformám na rozparcelovaných pozemcích vrchnostenských statků, oddělena od Vystrkova a tím i od celých Pardubic poli a lukami, i když k Pardubicím přináležela. Název Nový Vystrkov se neujal, jméno dali Familii familianti, čili noví osadníci v malých usedlostech, které uživily akorát jednu rodinu – familii.
Tato odlehlá čtvrť se utěšeně rozrůstala, natahujíc se podél cesty k Dašicům a na severu stavebně se spojila se Studánkou. V roce 1945 se za poválečného nadšení na návrh TJ Slovan přejmenovala tato pardubická čtvrť na Slovany a název Familie tak definitivně zmizel z mapy Pardubic.

Co je to raabizace?

Za vlády Marie Terezie navrhl dvorní rada F. A. Raab hospodářskou reformu, spočívající v rozparcelování půdy vrchnostenských statků mezi poddané, kteří je následovně měli v dědičném nájmu a namísto roboty na panském odváděli peněžité, popř. naturální dávky. Ačkoli reforma nebyla provedena důkladně a plošně, přinesla kýžené úspěchy – došlo k nárůstu zemědělské výroby a ke zvýšení porodnosti. Díky raabizaci vzniklo v Čechách a na Moravě na 250 nových vsí. Na Pardubicku vznikly díky ní například tato sídla: Ráby (název dle F. A. Raaba), Spojil, Staročernsko, Studánka, Familie, Cihelna či Nové Jesenčany. Množství z nich bylo založeno na ploše po vysušených rybnících. Rybnikářství se v té době přestalo ekonomicky vyplácet a zažívalo tak velký ústup na úkor zakládání nových polí a rozšiřování rostlinné výroby.

Jaroslav Praisler, redaktor portálu Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: Mapy.cz


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑