Pardubice podle vás


Vyřeší vedení města dopravní zatížení ulice Kyjevská?

31.březen 2015 09:45

Vyřeší vedení města dopravní zatížení ulice Kyjevská?

Kyjevská ulice je, podobně jako křižovatka U Trojice, jednou z nejfrekventovanějších míst Pardubic. Napojuje se na krajskou nemocnici a v budoucnu by měla pojmout také dopravu do areálu bývalé Tesly. Už v současné době je ale zatížena vysokou koncentrací dopravy. Vedení města se nechalo slyšet, že řešení dopravy na této ulici představuje pro Pardubice prioritní záležitost. Za tímto účelem se sešlo vedení města s architektem Janem Kovářem se zástupci krajské nemocnice a Pardubického kraje. Architekt Kovář se danou problematikou zabývá již několik let. K ulici Kyjevská se v minulém týdnu vyjádřila také opoziční ODS, ta kritizovala vedení města za nerealizaci 19. změn územního plánu tedy propojky mezi ulicí Pod Břízkami a Kyjevskou, přestože od schválení zastupitelstvem uběhlo již půl roku.

Lepší zpřístupnění lokality

Kromě napojení nemocnice a bývalé Tesly je zásadním problémem samotná poloha lokality. Tato část města je totiž železnicí a rychlodráhou doslova odříznuta od ostatních městských částí. Většina řidičů musí při své cestě do nemocnice projet centrem města a překonat nadjezd z roku 1964. To platí pro obyvatele nejen ze severní, ale i západní části města. Jedním z úkolů je tedy tak zajistit lepší přístupnost této oblasti.

Náměstek primátora s gescí dopravy Jiří Rozinek (ČSSD) prohlásil: „O napojení nemocnice a areálu Tesly Kyjevská se hovoří léta, je ale opravdu nejvyšší čas začít se problémem vážně zabývat. Nadjezd u nemocnice je ve špatném stavu, je třeba jej opravit, ale pokud nezajistíme alternativní dopravní napojení, není možno s opravou začít.“

Primátor Martin Charvát (ANO) uvedl, že řešením by byl jihovýchodní obchvat města, ten je ale pro svůj dlouhodobý charakter vyloučen. Jako další a podle vedení města v současné době nejrychlejší řešení je propojení ulice S. K. Neumana a křižovatky Kyjevské s Průmyslovou ulicí. Město se bude podle Charváta ucházet o možnost čerpat dotace pro vybudování zamýšlené komunikace z fondu dopravní infrastruktury, pokud to bude možné. Jedním dechem ale dodává, že tyto stavby, mezi něž patří i rekonstrukce nadjezdu, jsou priority města, a že realizace je nutná, ať už město dotace získá či nikoliv.

Rekonstrukce nadjezdu

Vybudování chybějícího napojení areálu bývalé Tesly na Kyjevskou ulici by mělo být součástí rekonstrukce nadjezdu. Studie představená architektem Kovářem zahrnuje výstavbu mimoúrovňové kruhové křižovatky v místech, kde nadjezd ústí před krajskou nemocnici. Křižovatka by tak umožňovala přístup jak k nemocnici, tak do areálu Tesly. Kvůli nutnosti dopravní obslužnosti krajské nemocnice, bude stavba rozdělena na dvě etapy. První fáze bude výstavba exitu do areálu Tesly, kde je plánován i parkovací dům, druhou fázi představuje připojení nemocnice ke křižovatce.

„Jsem velmi ráda, že jsme se shodli se zástupci nemocnice i kraje na základním zadání pro Kyjevskou. Budeme na něm dál pracovat, samozřejmě při respektování podmínek nemocnice.  Zároveň budeme řešit i napojení nadjezdu na rychlodráhu. Vzhledem k finančním možnostem města zvolíme nejúspornější variantu,“ prohlásila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Zmíněné napojení na rychlodráhu bude zajištěné od nemocnice k centru křižovatkou do tvaru písmene T, která by po rampě měla navést automobily na rychlodráhu.

Dominik Müller, stážista portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Magistrát města Pardubic


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑