Pardubice podle vás


„Projekty projdou mikrosimulací,” říká hl. architektka Pardubic

26.listopad 2013 13:41

„Projekty projdou mikrosimulací,” říká hl. architektka Pardubic

Pardubice od 6. listopadu znají 4 návrhy na novou podobu prostoru přednádraží. Návrhy i samotným projektem se bude nadále zabývat odbor hlavního architekta. Oslovili jsme tedy Pavlu Pannovou, hlavní architektku města Pardubic a položili jí několik otázek týkající se projektu i vyhlášení soutěže o návrh na komplexní řešení prostoru „Přednádraží – brána do města".

Pavla Pannová (*1965):

Pavla Pannová vystudovala fakultu architektury VUT v Brně, poté krátce studovala na londýnské Kingston University a belgické University of Leuven. Pracovala v architektonické kanceláři, zastávala pozici porotce architektonických soutěží i projektového manažera. Od března tohoto roku zastává opět funci hlavního architekta města Pardubic (tu zastávala již mezi lety 1998-2002).

Jak hodnotíte návrhy ideové soutěže o novou podobu přednádraží?

Velmi děkuji všem projektantům, kteří na studiích pracovali, za veliký kus práce a nápady, které nám poskytli, za osobní prezentace jejich projektů/studií. Na posouzení navržených řešení pracujeme s hlavními „hráči“ (uživateli) v území a odborníky na dopravní koncepci, projekty projdou mikrosimulací (modelováním dopravních zátěží). Teprve ty budou vodítkem pro volbu nejefektivnějšího návrhu.

Které aspekty návrhů budete hodnotit jako nejdůležitější (bezpečnost, finance, umělecká hodnota návrhu...)?

Návrhy je nutné posoudit komplexně z hlediska všech aspektů a kriterií, která jmenujete, nicméně, pokud bychom upozadili funkčnost, provozuschopnost, životnost dopravního systému/řešení, špičkové architektonické řešení by prostor přednádraží – multimodálního uzlu nezachránilo.

Za jak dlouhou dobu bude veřejnost znát konečnou podobu návrhu?

Během příštího roku, předpokládáme, bude na základě zadání (pokynů vycházejících z posouzení studií) zpracována projektová dokumentace ve všech stupních včetně projednání (územní řízení, stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby). Konečnou podobu návrhu bude znát veřejnost tedy v příštím roce. (Ideové studie jsou k nahlédnutí na webových stránkách města Pardubice.)

Předpokládáte, že dojde spíše ke kombinaci různých prvků jednotlivých návrhů, než že by se vybral pouze jeden jediný jako předloha pro rekonstrukci?

V zadání ideových studií jsme měli ustanovení, že je možné, aby výsledné řešení vzniklo skladbou nosných myšlenek z jednotlivých návrhů. Myslela jsem si ale ze zkušenosti, že taková kompilace návrhů nefungují. Když se studiemi v těchto dnech se všemi kolegy zabýváme, připouštím, že pro Přednádraží je zásadní fungující dopravní řešení, které lze skloubit s vybraných architektonickým nápadem, že lze vytvořit zadání pro dopracování projektové dokumentace složením toho nejefektivnějšího z jednotlivých řešení, která v tuto chvíli máme.

S jakou nejvyšší případnou částkou na rekonstrukci prostoru přednádraží v současné době počítá radnice?

S kolegy na OHA předpokládáme, že celkové náklady na rekonstrukci prostoru Přednádraží budou ve stovkách milionů.

Z jakých všech zdrojů budou stavební práce financovány?

Budeme se jistě snažit využít všechny možnosti financování z dotačních programů, zkoumáme, jestli lze různé dotační programy použít zároveň, samozřejmě je nutné, aby se na investici podílelo i město samo, případně i ve spolupráci s dalšími institucemi účastnými jakkoli v prostoru Přednádraží.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Návrh: Atelier 'AURUM' s.r.o. Pardubice


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑