Pardubice podle vás


Vladimír Ninger: Dobrý primátor by měl mít vizi, jasnou koncepci a schopnost vést

22.září 2014 16:55

Ninger: Dobrý primátor by měl mít vizi a schopnost vést

Rozhovor s lídrem pardubické ČSSD a ředitelem Chrudimské nemocnice Vladimírem Ningerem.

Vladimír Ninger (*1964)

V Pardubicích vystudoval místní gymnázium, poté se studii pokračoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1988 působil v několika nemocnicích. Od roku 2013 zaujímá funkci ředitele Chrudimské nemocnice. Je členem ČSSD a doposud nemá žádné předchozí zkušenosti s politikou.

Kandidujete jako lídr pardubické ČSSD, věříte, že byste byl schopen zaujmout post primátora i přesto, že nemáte s politikou v podstatě žádné předchozí zkušenosti?

Dobrý primátor by měl mít vizi, jasnou koncepci a schopnost vést a motivovat své spolupracovníky. To jsou vlastnosti, kterými musí disponovat i dobrý ředitel jakékoliv instituce. Nemyslím si, že se řízení nemocnice od řízení města diametrálně liší - oba jsou to složité živoucí mechanismy, jimž je zapotřebí pečlivě naslouchat a citlivě, ale pevně je řídit. Svou dosavadní "politickou neposkvrněnost" považuji za výhodu, protože nejsem součástí žádných lobbistických klik ani uskupení, která se tu dříve vytvářela. Navíc do politiky vstupuji z ryze občanských pohnutek, nepotřebuji se ani zviditelnit, ani si finančně polepšit, ani si zajistit na příští 4 roky teplé místo. Už delší dobu ale vnímám, že naše město nevzkvétá tak, jak by mohlo a nevyužívá plně potenciálu, který je mu dán. Proto se chci v tomto směru aktivně zasadit o výraznou změnu k lepšímu.

Pokud se dostanete do zastupitelstva, jakým způsobem se chystáte svým voličům zaručit, že Vaše absence nebude vysoká jako například v případě pana MUDr. Novohradského (cca 70 % absence při hlasování), který je stejně jako Vy poměrně vytíženým lékařem a který zároveň opět kandiduje?

S MUDr. Novohradským velmi často diskutujeme a znám jen málo lidí, kteří se dění ve městě a jeho problémům věnují tak detailně a tak intenzivně, jako on. Dobrého politika nedělá počet čárek za účast na schůzích, ale to, zda a jak problémy skutečně řeší. Jak praví jedno známé přísloví: "orla poznáš po letu, nikoliv po peří".

Jak byste zhodnotil působení ČSSD v současně dosluhující koalici?

Jako maximum možného. Jste-li s někým v širší koalici, musíte bohužel nutně přistoupit na řadu kompromisů, přestože mnohdy proti vlastnímu přesvědčení a se skřípěním zubů. Vše je proto v rukou voličů - čím větší důvěru a tím pádem i silnější mandát nám dají, tím méně budeme nuceni slevovat z našeho programu a budeme moci dokázat, že to, co jsme si ve prospěch zlepšení života v Pardubicích předsevzali, jsme schopni bezezbytku realizovat.

Pozici náměstka primátorky pro toto období zaujal pan Jindřich Tauber, který však bude v těchto volbách kandidovat až z 34. místa. Co tomuto rozhodnutí předcházelo?

Nejde o žádný akt projevení nedůvěry, ale o zcela logickou a běžnou obměnu, která probíhá vždy a na všech kandidátkách. Navíc zkušenosti z několika posledních volebních klání ukázaly, že voliči dokáží svou náklonnost či naopak nepřízeň poměrně jasně vyjádřit formou kroužkování a preferenčních hlasů, takže i jedinci z na první pohled méně výhodných pozic mohou nakonec bodovat.

Ve Vašem programu hlásáte prohloubení spolupráce s Pardubickou krajskou nemocnicí. Jak si představujete takovou spolupráci v momentě, kdy zde rozhodovací úlohu plní kraj?

Vše stojí na intenzivní a efektivní komunikaci a vzájemné součinnosti magistrátu s vedením kraje. Ta v posledních letech neprobíhala právě optimálně, což hodláme změnit. Nadto jde o problematiku, v níž se silně orientuji, takže o úspěšné spolupráci nemám nejmenší pochybnosti. Jedním z prvních kroků bude založení Nadačního fondu města na přístrojové vybavení nemocnice. Chystáme navíc i řadu menších, zato velmi důležitých projektů - například zavedení bezplatného zrakového screeningu dětí ve školkách, zřizovaných městem. Dalším z podobných "menších" projektů je zajištění lékařské péče pro bezdomovce a osoby ohrožené sociálním vyloučením, což bude mít dvojí efekt: jednak pomůžeme jim samotným, jednak ochráníme další obyvatele před šířením infekčních chorob.

Dále chcete podpořit malé podniky a živnostníky ve městě. Jaké kroky pro to učiníte?

Rád bych zdůraznil jednu ze zásadních premis našeho volebního programu: být sociálním demokratem neznamená být v opozici vůči podnikání a podnikatelům. Naopak - každý z nás si uvědomuje, že jsou to právě podnikatelé, kteří vytvářejí zisk a přinášejí městu peníze, s nimiž má poté samospráva nakládat pro blaho svých obyvatel. Budeme proto podporovat místní malé a střední podnikatele a zároveň spolupracovat s velkými firmami, které v Pardubicích fungují a v nichž pracuje značná část našich obyvatel. Prosadíme taková opatření, jež živnostníkům nebudou komplikovat život a pomohou jim v jejich každodenním úsilí. Zasadíme se o například o přístupnější zásobování v historickém jádru města a prosadíme rozumné nájemné v městských objektech. Máme připravenu celou sérii velmi konkrétních opatření, ovšem nepovažuji za moudré vyhlašovat je do světa těsně před volbami a předávat tak naše know-how zdarma konkurenci.

Stejně tak řešíte podporu pracovních příležitostí pro mladé. Máte již konkrétní návrhy, jak zajistit, aby neodcházeli za prací do jiných měst?

Chceme-li ve městě udržet obyvatele a přesvědčit je, že Pardubice jsou tím nejlepším místem pro život, musíme uvést v život celý komplex opatření, která učiní život ve městě atraktivnějším. Týká se to hned několika oblastí: bytovou a sociální politikou počínaje, přes dopravu, rozvoj infastruktury a podporu podnikání a služeb, až po bezpečnost v ulicích, rozvoj parků a městské zeleně a pestřejší nabídku kulturního a sportovního vyžití. Podívejte se na naše "Oranžové desatero pro vzkvétající Pardubice", v něm je stručně a jasně popsáno, co všechno chceme zavést a prosadit. Pokud vyberu jen namátkou to nejdůležitější stran podpory mladých: udržíme nájemné na stávající úrovni, stanovíme jasné podmínky pro sociální bydlení, podpoříme projekt startovacích bytů pro mladé rodiny, chystáme změny v oblasti vzdělávání, rekvalifikací atd. Také se postaráme o pestřejší kulturní a sportovní nabídku, aby nikdo neměl tendenci utíkat za společenskými aktivitami do Prahy.

Co pro Vás bude klíčovým tématem, pokud budete mít tu možnost rozhodovat o dění ve městě?

Zásadních problémů, které už dlouho volají po koncepčním a systémovém řešení, je hned několik, mám-li ale vybrat jediný, je to jednoznačně doprava. Ta má totiž vliv i na řadu dalších oblastí, jako je například rozvoj infrastruktury, podnikání, služeb či cestovního ruchu. Je proto zapotřebí konečně začít řešit jak neutěšenou situaci přímo v centru města, tak léta plánovaný obchvat Pardubic. Co se dopravy v centru týče - už léta trvá na Pernštýnském náměstí poněkud schizofrenní stav, kdy je na jedné části výrazně zkomplikována dopravní obslužnost pro místní firmy a rezidenty, zatímco na druhé polovině je instalován veřejný parkovací automat. Jistě jste si všimli, že řady parkujících automobilů zabírají značnou část náměstí a z jediných příjezdových komunikací - Pernštýnské ulice a ulice Svaté Anežky České - se tak po většinu dne stávají velmi rušné silnice. Chceme proto vybudovat novou parkovací kapacitu v dosahu historického centra. Pokud by byla přístupná z Labské ulice, dopravní situaci v centru by výrazně pomohla, aniž by narušila estetickou celistvost dané lokality. Co se týče obchvatu Pardubic: je jasné, že vybudování funkčního dopravního systému a odvedení části dopravy mimo město je časově i finančně náročná akce, máme ale připraveny konkrétní návrhy, jak tento neuspokojivý stav změnit. Je především nutné najít odvahu k řešení majetkoprávních problémů a dalších podmínek, nutných pro realizaci těchto změn - a my tuto odvahu máme. Zkvalitníme také dopravní projektování a zpracujeme plán udržitelné městské dopravy, včetně přípravy realizace obchvatu města, tak, aby v dalším volebním období byla zahájena jeho výstavba. Vybudujeme záchytná parkoviště na klíčových příjezdech do města a zajistíme na ně navazující linky MHD. Podpoříme rozvoj nemotorové dopravy zvýšením podílu stezek pro pěší i cyklisty. Firmám nabídneme spoluúčast na zaměstnaneckých jízdenkách, což bude oboustranně výhodné a řada obyvatel nebude muset do zaměstnání cestovat autem. A co přinese obyvatelům takřka okamžitý efekt: rozšíříme okruh osob, které mají nárok na bezplatnou přepravu městskou hromadnou dopravou o mládež do 15 let a všechny seniory ve věku od 70 let.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: ČSSD Pardubice


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑