Pardubice podle vás


Vítězslav Štěpánek: Za svůj největší úspěch považuji plnění volebního programu

24.červen 2014 19:26

V. Štěpánek: Za největší úspěch považuji plnění programu

Městský obvod III - Dubina
Skládá se z: části Bílého předměstí a části Studánky
Starosta: Vítězslav Štěpánek (ODS)

Obecné otázky:

Jak zpětně hodnotíte výsledky referenda?

Většina lidí rozhodla ve prospěch městských obvodů, ale to neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech. Určitě máme rezervy a je stále co zlepšovat, zejména v komunikaci s občany a zvláště s těmi méně spokojenými. Také by se měla vylepšit komunikace mezi obvody a magistrátem, hledat způsoby jak vzájemně zlepšovat kvalitu života našich občanů.

Myslíte, že obvody budou v budoucnu  i nadále fungovat, nebo dojde k jejich eliminaci či úplnému zrušení?

Pokusy o eliminaci či rušení obvodů tady budou určitě i nadále. Cílem veřejné správy je zlepšování života občanů. Obvody společně s magistrátem by měly hledat cestu jak zmenšit administrativní zátěž občanů, aby služby byly blízké a dostupné a aby jejich uživatel byl spokojen. Efektivitu nelze měřit jen náklady, ale i kvalitou a výkonností. Ideální by bylo všechna tři kritéria zlepšovat, cílem alespoň některá.

Často se před referendem mluvilo i o případném nahrazení MO komisemi místní samosprávy. Jak na tento návrh nahlížíte?

Komise bez jasných kompetencí a vlastního rozpočtu může spíše na problémy jen upozorňovat a nikoliv je řešit. Sám jsem před vznikem obvodu v takové komisi seděl. Komise se nakonec rozpadla, protože jsme si jen dopisovali s magistrátem a řešení byla v nedohlednu.

Kolik činí rozpočet vašeho městského obvodu?

37 076 600 Kč.

Jak byste popsal spolupráci mezi MO a velkou radnicí?

Já osobně nemám problémy s komunikací s velkou radnicí, jen bych si přál, aby se domluvené společné projekty realizovaly o něco rychleji.

Jakého největšího úspěchu MO v tomto dosluhujícím volebním období dosáhl?

Za svůj největší úspěch považuji plnění volebního programu. Politici by měli plnit své sliby dané občanům a občané by podle toho měli kontrolovat jejich práci. Volební program ODS za období 2006-2010 jsme splnili na 87%, volební program za období 2010-2014 na 89%. To ovšem neznamená, že vše se podařilo k všeobecné spokojenosti a zdaleka nejsou všechny problémy našeho městského obvodu vyřešeny.

Podařilo se MO získat nějaké dotace? Pokud ano, na co byly využity?

O dotace mohou MO žádat jen prostřednictvím magistrátu. Podařilo se nám rozjet dotační projekt Revitalizace zahrad u škol a školek na území MO III, který realizoval MmP. Další dotace byla na naši knihovnu on-line katalog pro čtenáře.

Co se naopak nepovedlo?

Co se nepovedlo je popsáno ve vyhodnocení našeho volebního programu, které přikládám.

Hodláte v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat? O co se budete v případě znovuzvolení zasazovat?

Kandidovat budu a priority budou v našem volebním programu. Opět budeme slibovat pouze splnitelné. Pokračovat v regeneraci panelového sídliště, opravy chodníků na Slovanech a Na Drážce, regenerace zeleně Na Drážce, rekreační využití Studáneckého lesa, opatření na zvyšování bezpečnosti dopravy a rozšiřování počtu parkovacích míst, pokračování v tradičních kulturních akcích, podílet se na řešení areálu Hůrka, vytipovat plochy na výsadbu nových stromů, včetně ovocných, spolupracovat s veřejností, předsedy SVJ a zájmovými spolky na území MOIII.

Specifické otázky:

Během roku došlo k několika rekonstrukcím (chodníky, hřiště). Z čeho byly tyto projekty financovány?

Opravy chodníků a hřišť na území MO III jsou placeny z našeho rozpočtu. Rekonstrukce školního hřiště je hrazena z rozpočtu Magistrátu.

Jak to nyní vypadá se Studáneckým lesem, bude se dál kácet?

Máme vypracovanou studii rekreačního využití Studáneckého lesa, kterou chceme postupně realizovat. V současné době se zpracovává nový lesní hospodářský plán, který by měl být ke kácení daleko šetrnější, ale způsob těžby bude zřejmě dražší. O novém způsobu těžby musí rozhodnout ZmP. Každý les musí plnit i svoji hospodářskou funkci, to znamená, že se v něm občas kácet musí. Věřím, že se ve Studáneckém lese bude kácet šetrněji.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Vítězslav Štěpánek


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑