Pardubice podle vás


Vítězslav Čapek: Výsledky obvodů jsou nepřehlédnutelné

19.červen 2014 14:13

Vítězslav Čapek: Výsledky obvodů jsou nepřehlédnutelné

Městský obvod VII - Rosice
Skládá se z: Doubravic, Ohrazenic, Rosic n.L., Semtína a Trnové
Starosta: Vítězslav Čapek (zvolen za SPP, dnes PPL)

Obecná část:

Jak zpětně hodnotíte výsledky referenda?

Kdo se chtěl vyjádřit, učinil tak a výsledek pro zachování členění města jsem očekával. Ne každého zajímá kdo se stará o jeho okolí, ale výsledky práce obvodů jsou nepřehlédnutelné. Jen v samém centru města má občan trochu chaos v tom, co kdo dělá. Také proto byl výsledek v MO I odlišný od zbytku města.

Myslíte, že obvody budou v budoucnu  i nadále fungovat, nebo dojde k jejich eliminaci či úplnému zrušení?

Každý obvod má svá specifika. Rozlohou, typem zástavby apod. Domnívám se, že občané té které městské části by měli rozhodovat o svém okolí sami a to prostřednictvím vlastní samosprávy a ne se spoléhat na to, že zastupitelstvo města má pochopení zrovna pro jejich problém, ačkoli v dané lokalitě třeba nebydlí nikdo z jeho členů. Přeji si, aby obvody fungovaly i nadále.

Často se před referendem mluvilo i o případném nahrazení MO komisemi místní samosprávy. Jak na tento návrh nahlížíte?

Komise jsou pouze poradním orgánem a jejich přání mohou a nemusí být vyslyšena. Bez možnosti rozhodování o rozdělení financí nemohou zastat funkci obvodu.

Kolik činí rozpočet vašeho městského obvodu?

Schválený rozpočet činí cca 24 mil. Kč.

Jak byste popsal spolupráci mezi MO a velkou radnicí?

Řada věcí se povedla uskutečnit, takže za to patří dík. Ovšem od začátku posledního volebního období jsme bohužel na jiném břehu řeky. Analýza fungování obvodů, protianalýza , analýzy protianalýz, odebírání kompetencí, externí audity na věci, které dosud nikomu nevadily, trestní oznámení, referendum s cílem dostat od občanů pokyn ke zrušení obvodů až po samotné hlasování o zrušení v letošním roce, to jsou věci které mne staví do role protihráče s paní primátorkou a některými členy rady.

Jakého největšího úspěchu MO v tomto dosluhujícím volebním období dosáhl?

Podařilo se až na výjimku dovybavit všechny místní části MO kvalitními sportovišti a herními prvky pro děti. Daří se rekonstruovat postupně místní komunikace a starat se vlastní technikou o plochy zeleně a v zimním období o údržbu chodníků tam, kde nejsou tyto služby v kompetenci externí firmy, či v plánu údržby města.

Podařilo se MO získat nějaké dotace? Pokud ano, na co byly využity?

Nejsme srovnatelný obvod s Polabinami, nebo Duklou, takže nesaháme po velkých dotačních titulech. Jsme téměř ve všem finančně samostatní. Využíváme k  vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Co se naopak nepovedlo?

Nevede se zklidnění dopravy ( to je ale problém všude ), zokruhování MHD, a v Doubravicích stále chybí multifunkční hřiště pro veřejnost.

Hodláte v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat? O co se budete v případě znovuzvolení zasazovat?

Budu opět kandidovat na pozici starosty MO, tentokrát však za hnutí Pardubice pro lidi. Důvody jsem popsal výše. Chtěl bych využít navázaných dobrých kontaktů s magistrátem, policií místními firmami atd. Je v čem pokračovat v čem zlepšovat kvalitu bydlení u nás.

Specifická část:

MO VII jako jediný obvod má i své vlastní webové stránky. Jak se například osvědčila služba „Zeptejte se starosty”, kterou na stránkách nabízíte?

Domnívám se, že máme webové stránky kvalitní a přehledné. Vadí mi jen mnohočetné „rozklikávání“ u některých souborů. Rubrika Zeptejte se starosty není využívána tolik, jak bych si představoval. Emailů s dotazy dostávám mnoho, ale občané je raději zasílají přímo na mou adresu a já je do rubriky nepřesouvám, protože si myslím, že si tazatelé zveřejnění nepřejí.

Ve Vašem obvodě fungují místní komise. Vedlo radu ke zřízení těchto komisí vyvážení necelistvosti obvodu, nebo za tím byly jiné pohnutky?

Odpověděla jste si sama. Jsme obvod rozdělený na několik specifických částí a názory komisí jsou důležitým zdrojem informací a přání našich obyvatel. Pro koordinaci a fungování je zřízen i výbor zastupitelstva tzv. Výbor pro místní části.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Vítězslav Čapek


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑