Pardubice podle vás


Vedení města apeluje na senátory. Kvůli novele školského zákona

09.březen 2015 11:32

Vedení města apeluje na senátory. Kvůli školskému zákonu

Nejvyšší představitelé radnice na počátku března zavítali do devátých tříd dvou pardubických škol. Na stole senátorů totiž v současné době leží novela školského zákona, která mění podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ačkoli byli na exkurzi do škol pozváni i senátoři z regionu, dorazila nakonec pouze senátorka a ředitelka školy Svítání Miluše Horská.

Vedení apeluje na senátory

Novela školského zákona řeší krom začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, také jednotné učňovské zkoušky či omezení prodeje nezdravých potravin.

Novela zákona by měla žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožnit bezplatné využívání podpůrných prostředků jako jsou speciální učebnice či komunikační systémy pro neslyšící.

Zpravodajka zákona Vlasta Bohdalová (ČSSD) ve svém projevu v Poslanecké sněmovně zdůraznila, že novela by měla vyjít vstříc speciálním a praktickým školám a zároveň podpořit inkluzi žáků s některými vadami do běžného vzdělávacího proudu. Vedení města v čele s primátorem stojí však za názorem, že inkluze by měla proběhnout až poté, co stát vytvoří školám a zřizovatelům škol odpovídající podmínky. Vedení města zároveň apelovalo na senátory, aby při svém rozhodování zohlednili tento faktor.

„Důležitý je pocit úspěchu...“

„Otázka inkluze je řešitelná, ale rozhodně ne ve stávajících podmínkách – vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu bez personálního a ekonomického zajištění může významně snížit úroveň znalostí všech dětí, o zatížení ekonomiky země nemluvě,“ vyjádřil se k tématu primátor Martin Charvát (ANO). Primátor dále zdůraznil, že v současné době jsou vzdělávací programy upraveny podle schopností dětí. Zároveň u dětí s nižším IQ považuje za podstatný pocit úspěchu ve vzdělávání jako velmi důležitý pro jejich sebevědomí.

Náměstek primátora Jakub Rychtecký dodává: „Město Pardubice rozhodně podporuje začleňování znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu - dokladem je i začlenění tří set žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do našich škol. Chceme ale, aby se tak dělo zodpovědně a velmi citlivě.“

K tématu se vyjádřily i obě ředitelky navšívených škol. Podle Jany Smetanové, ředitelky ZŠ Prodloužená, by dětem s mentálním postižením neprospívalo zapojení v kolektivu s dětmi s mnohem vyšší inteligencí. Mohly by se trápit, a to by mohlo vést až k rezignaci na vzdělávání se. Ředitelka praktické školy Daniela Ročková zdůrazňuje fakt, že těmto dětem se věnují specializovaní pedagogové v menších skupinkách. Jak sama říká: „Žáci s lehkým mentálním postižením, nebo ti tzv. „hraniční“, kteří se vzdělávají na klasické škole, ve většině případů nedokončí druhý stupeň a tedy nemají základní vzdělání. Naši školu v nastaveném vzdělávacím programu děti dokončují a mají tak větší šanci v životě uspět.“

Dominik Müller, stážista portálu Pardubice podle vás


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑