Pardubice podle vás


Ukončí studie Studáneckého lesa těžbu pro zisk?

04.březen 2015 14:04

Ukončí studie Studáneckého lesa těžbu pro zisk?

S lesy a přírodou v Pardubicích nebylo nikdy nakládáno příliš šetrně. Vidíme to dnes a denně. Kácí se nejen v centru, ale i v dalších částech města. Není však zbytečnějšího kácení než pro zisk. Ukončí takový způsob těžby studie Studáneckého lesa?

Těžba dřeva zanechala viditelné stopy na tváři Studáneckého lesa. Využívání příměstského lesa pro zisk vytvořilo rozsáhlé holoseče v jihozápadní části lesa poblíž hájovny, kde byly vykáceny zdravé duby předminulý rok. Další holoseč se vytvořila vykácením borového porostu v lokalitě mezi ulicemi V Zahrádkách a Růženy Vojtěchové.

Vzniklá paseka byla brzo osázená, avšak doba růstu listnatých stromů do původních velikostí potrvá několik desítek let. Vzniká také problém, že jakmile se někde utvoří paseka, tzv. holoseč, vítr více láme okrajové stromy, což potvrdil silný vítr před několika týdny.

Snaha o změnu alespoň ve Studáneckém lese

Již před rokem se objevily snahy o změnu dosavadního nakládání se Studáneckým  lesem. Byla vytvořena studie, která zkoumá možnosti rekreačního využití lesa.

Jedním z hlavních cílů studie je nadřadit mimoprodukční funkci lesa (ochrana životního prostředí, funkce rekreační, klimatická, krajinotvorná) hospodářskému efektu (produkci dřevní hmoty). Uvádí starosta MO III Vítězslav Štěpánek.

Jedná se zatím pouze o návrhy, avšak v případě realizace studie půjde o zásadní změny v užití lesa. Studie například obsahuje návrhy na vytvoření rekreačních prvků, jako je lesní altán, grill či vodní plocha. Tyto části studie jsou ale kritizovány občany, kteří namítají, že les má mít mimo rekreačních funkcí také prostor pro přírodu a lesní živočichy. Městský obvod však již avizoval, že bude postupovat s co největším ohledem na samotný les.

Lidé mohou stále hlasovat v anketě o budoucnosti lesa

Dosud na webu města probíhá anketa o budoucnosti Studáneckého lesa. Je zajímavé, že lidé jsou v anketě rozděleni do dvou přibližně stejných skupin. Mírná většina 51 % (735) hlasujících uvítá rekreační využití, zatímco 49 % (694) lidí chce ponechat les ve stávajícím stavu.

Renata Mlejnková (spoluautorka studie) však anketu na webu považuje za dost problematickou věc:

“Aby mohla o něčem vypovídat, muselo by být jasné, kolik lidí reálně hlasuje, tj. zda je nějak účinně zamezeno opakovanému hlasování téže osoby, zda hlasují lidé, kteří mohou mít opravdový zájem o problém (tedy v tomto případě patrně obyvatelé Dubiny, a obecně obyvatelé Pardubic, popř. Spojila) nebo je to spíš náhodné klikání pro zábavu (i takoví lidé se v anonymní prostředí internetu najdou), zda hlasuje průměrný vzorek populace nebo třeba jen nějaká věková skupina lidí ... Nejsem tedy přesvědčena, že výsledek odpovídá realitě. Pokud bychom chtěli znát opravdový názor, bylo by potřeba udělat klasické statistické šetření.”

Jiří Novotný (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑