Pardubice podle vás


U Parama proběhne pyrotechnický průzkum. Evakuace prozatím nehrozí

24.březen 2015 15:05

U Parama proběhne pyrotechnický průzkum

Pardubice se staly v roce 1944 terčem několika náletů, jejíchž cílem byla hlavně rafinerie minerálních olejů, tedy dnešní PARAMO.

Právě pozůstatky těchto náletů jsou hlavním důvodem plošného pyrotechnického průzkumu, který by měl začít v tomto týdnu v místech započaté dostavby nadjezdu a mimoúrovňové křižovatky u PARAMA.

Průzkum dané lokality by měl být prováděn do hloubky 4 metrů a práce potrvají zhruba dva týdny. V případě detekce předmětu nehrozí obyvatelům přilehlého okolí žádná evakuace. Daný předmět, který by mohl být potenciálně nebezpečný např. letecká puma či jiný druh munice, bude pouze označen, výkopové práce prozatím neproběhnou. Následně po ukončení této fáze průzkumu se sejdou zástupci města, dodavatele projektu, integrovaného záchranného systému a pyrotechniků a budou zvoleny termíny a způsoby prověřování všech označených míst.

Jestliže se při následných výkopových pracích najde skutečně nevybuchlá munice, práce budou přerušeny a teprve tehdy bude velitelem zásahu vyhlášena evakuace v okruhu 600 m od místa samotného nálezu a bude přivolán policejní pyrotechnik. Jeho úkolem bude následně rozhodnout o způsobu likvidace nalezené munice a stanovit okruh, který bude potřeba vyklidit. Druhá zóna evakuace by mohla zasahovat až do okruhu 1100 metrů od místa nálezu.

„Tento postup nezasáhne občany nepřipravené.”

Primátor Martin Charvát, který se k plánovanému průzkumu vyjádřil, zdůraznil, že samotné výkopové práce se budou plánovat s největší pravděpodobností na víkendy a jak sám dodává:  „O víkendech jsou školy prázdné, lidé mohou odjet z města a na mimořádnou situaci, kdy bude třeba ukončit provoz, výrobu či prodej se mohou včas připravit i právnické či fyzické osoby podnikající v dané lokalitě.“ Veřejnost bude informována s předstihem prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, místního informačního systému i webových stránek města.

Další pyrotechnický průzkum čeká lokalitu U Trojice na přelomu let 2015 a 2016. Bude se jednat o hloubkový průzkum za použití sond, které budou zavedeny do hloubky 8 až 12 metrů v místech,  kde by měly stát piloty mostní konstrukce. Ředitelství silnic a dálnic s dostavbou nadjezdu i křižovatky začalo již v březnu letošního roku, celá stavba by měla být hotová na podzim 2017.

Dominik Müller, stážista portálu Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: Wikimedia Commons/Flightsoffancy


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑