Pardubice podle vás


Dosavadní vývoj revitalizace Tyršových sadů

28.leden 2013 12:00

Dosavadní vývoj revitalizace Tyršových sadů

Důvody revitalizace Tyršových sadů

  •  rozpadající se koncepce parku z roku 1931
  •  současný park v současné době fyzicky dožívá
  •  nečitelná kompozice a architektura parku
  •  park přestává plnit svoji funkci
  •  špatný stav provozních a technických prvků
  •  chybějící občanská vybavenost parku, osvětlení, mobiliář

Zde si přečtěte více o argumentech k revitalizaci.

V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie projektů pro územní a stavební povolení na revitalizaci Tyršových sadů. Podkladem pro výběrové řízení a následně zadání projektu byly výsledky architektonické soutěže. Na základě výběrového řízení zpracovává veřejnou zakázku společnost Zahrada nad Metují s.r.o.

Dne 15. prosince 2010 proběhlo veřejné projednání v zasedací místnosti ve Štrosově ulici.
V červnu 2011 byla zhotovena projektová dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby.
V září roku 2011 bylo vyřčeno rozhodnutí Rady města Pardubice. Výběrové řízení na dodavatele a realizaci projektu “Revitalizace Tyršových sadů“ získalav lednu roku 2011 firma D.I.S, spol. s r.o. Hlavním kritériem výběru byla cena.

V únoru 2011 nabylo právní moci rozhodnutí o povolení ke kácení stromů. Toto rozhodnutí bylo na podnět České inspekce životního prostředí Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice zrušeno a vráceno k novému projednání. Dne 26. dubna 2012 vydal Odbor správních agend Magistrátu města Pardubice rozhodnutí o povolení kácení stromů, proti němuž se ale odvolala občanská sdružení. Za tohoto stavu OMI (odbor majetku a investic) zadalo projektantovi zpracování dokumentace, která bude podkladem pro podání žádosti o dotace z IPRM (integrovaný plán rozvoje města) a zohledňuje fakt, že rozhodnutí o povolení kácení nenabylo právní moci. Základním principem upravené dokumentace je možnost realizace parku bez rozhodnutí o kácení dřevin. Jakmile nabude rozhodnutí o povolení kácení dřevin právní moci, bude v revitalizaci pokračováno plně v souladu s prováděcím projektem.

Firma odmítla převzít pardubický park k rekonstrukci, začíná se znovu

Firma D.I.S., spol., s.r.o. Brno, která má provést revitalizaci Tyršových sadů, odmítla 19. 7. 2012 převzít staveniště – jako hlavní důvod uvedla neúplnost stavebních plánů. Radnice však tvrdí, že dokumentace k projektu je kompletní. Současně již bývalý náměstek primátorky Martin Bílek zároveň uvedl

"Nedohodli jsme se na převzetí stavby, teď půjde z radnice oficiální dopis firmě, abychom vůbec věděli, co bude dál."prozradil dnes již bývalý náměstek Bílek v rozhovoru pro pardubice.idnes.cz (20.7.2013).

Plány na revitalizaci Tyršových sadů jsou komplikovány především tím, že město nemá povolení ke kácení všech stromů. Firma D.I.S., spol., s.r.o. Brno se odvolává přesně na tuto skutečnost. Právě kvůli komplikacím s firmou D.I.S., spol., s.r.o. Brno se termín revitalizace značně posune. Jisté je, že tímto odkladem jsou ohrožené evropské dotace, které se čerpají v rámci IPRM a to nejen pro revitalizaci parku, ale také pro další projekty. Město již připravuje žalobu vůči firmě na náhradu škod, ale také vypsání nové veřejné zakázky.Na jednání zastupitelstva byla 22. ledna 2013 schválena rekonstrukce a vše může začít znovu.

„Bylo vidět i na posledním zastupitelstvu, že jejich odpor neutichá. Já doufám, že komplikace, které mohou vyvolat, už nejsou tak závažné, že by zastavily projekt samotný. Do týdne čtrnácti dnů bychom měli mít výběrového řízení vypsané,“ uvedl Brendl ze sdružení Pardubáci (m.rozhlas.cz, 24.1.2013).

Odpůrci projektu vnesli do všeho nové světlo. Tvrdí, že nejde o stromy a drahé lavičky. Občanské sdružení Chráníme stromy představilo dokument, ve kterém uvádí, že projekt revitalizace je cenově a termínově nereálný.

„Posudky žádosti o dotaci na Tyršovy sady z léta minulého roku dokazují, že projekt Tyršových sadů při posuzování na dotačním orgánu nedosáhl potřebných 60 procent bodů, žádost by tedy s nejvyšší pravděpodobností musela být zamítnuta a město by na ni, pokud by stavba započala, nedostalo z evropských fondů ani korunu. Pokud víme, nikdy nikdo z vedení města tuto věc nepřiznal a nevíme ani o tom, že by tuto informaci měli k dispozici zastupitelé, když schvalovali další postup," uvedl Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme stromy v rozhovoru pro pardubicky.denik.cz (21.3.2013).

Náměstek primátorky ale jednoznačně odmítá, že by se projekt na revitalizaci Tyršových sadů předělával kvůli zápornému hodnocení regionální rady.

V současné době probíhá výběrové řízení na stavební firmu, která promění Tyršovy sady v moderní park.

Protesty

„Projekt má řadu odpůrců a například v květnu protestovaly dvě stovky lidí před pardubickou radnicí proti vysoké ceně projektu. Symbolem protestů se staly lavičky; jedna má vyjít téměř na 69.000 korun.“

Přečtěte si více o protestech spojených s revitalizací Tyršových sadů.

Související články


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑