Pardubice podle vás


Tomáš Černý: Pardubické politice chybí úcta k pravidlům a diskuzi

20.červen 2014 09:18

T. Černý: Pardubické politice chybí úcta k pravidlům a diskuzi

Rozhovor ze série článků na téma ohled za referendem, užitečnost obvodů a politická kultura v Pardubicích.

Tomáš Černý (*1990)

Vystudoval pardubické Gymnázium Dašická a v současné době dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2013 vedl neoficiální informační kampaň před referendem spojenou s webem referendumpardubice.cz. Působí jako asistent poslance a analytik. Kromě práva a politiky se pracovně zajímá také o energetiku a marketing.

V loňském roce ses zasazoval o zvyšování informovanosti ohledně referenda. Co tě k tomu vedlo?

Obecně nebyla připravena opravdová informační kampaň zejména ze strany vedení města. Bylo to dělané jednostranně a chyběl tu druhý názor. Chybělo tu vytváření debaty, diskuse o tom, proč se koná referendum. Nedostávala se tu tedy úplně základní otázka. Proto jsem se zapojil.

Když jsi se starosty jednotlivých obvodů dělal videorozhovory, co sis z toho především, co se týče působnosti i samotného fungování obvodů, odnesl?

Z těch rozhovorů jsem si odnesl jednu možná důležitější věc, a to jejich vztah k obvodům, k té práci, činnosti, kterou dělají. Ten vztah byl stejný navzdory tomu, že se jejich obvody liší a nebyl dán stranickou příslušností. Jedno, zda byli zvoleni za SPP nebo ODS, tak na nich byla vidět upřímná snaha o dobrou práci v obvodech, ale také to, že oni sami jsou k práci v obvodech trochu kritičtí, zejména v rozdělení působnosti samosprávy a s tím i související otázky, do jaké míry by obvody měly vykonávat přenesenou státní správu.

V čem vidíš největší užitečnost obvodů?

To není úplně jednoduchá otázka. Já se ale domnívám, že v té základní rovině, to znamená, co to přináší pro občany, je to určitá jistota, že část finančních prostředků půjde do místa jejich bydliště. Tedy se nestane, že nějaká část bude vyloženě opomíjena, i když i k tomu parciálně dochází rozhodováním na celoměstské úrovni. Tím se zamezuje vzniku periférií, které jsou škodlivé pro každé město.
Ten druhý přínos vidím v tom, že obyvatelé mají možnost se přímo na někoho obrátit s těmi malými věcmi typu „tady máme rozbitou zastávku”.

Pokud by zastupitelstvo navzdory byť výsledkům proběhlého referenda rozhodlo o zrušení obvodů, jak by ses k tomu postavil? Nabídl by ses třeba s pomocí s přípravou tzv. obranných referend či sbírání podpisů pod petici?

Pokud by tak rozhodlo navzdory výsledkům, tedy těm 60%, kteří se vyjádřili pro zachování obvodů, tak mám za to, že obranná referenda by byla na místě. Pak se ale nabízí otázka, pokud by rozhodli navzdory přáním občanů, proč to referendum vůbec vypisovali. Tím by si ublížili, a to je také hlavní důvod, proč nakonec výsledek respektovali.

Co si myslíš o návrhu vedení města nahradit obvody místními komisemi po vzoru Hradce Králové?

To byla jedna z navrhovaných variant a podle mého názoru ta úplně nejhorší. My jsme si z Hradce Králové, kde mají místní komise, pozvali několik jejich členů, abychom znali také jejich pohled. A to srovnání vyznělo až překvapivě pro obvody.
Místní komise jsou jmenované, takže nevolené orgány, to znamená, že samotná legitimita je založená na rozhodnutí rady města, přitom rada města je bytostně politický orgán, který však odráží pouze část názorů politického spektra. Komise nemají téměř žádný rozpočet, mají finance na to, aby nakoupili květiny a drobné dárky občanům ke kulatinám. Mohou pouze připomínkovat a interpelovat, ale jejich pozice není v praxi silnější než nějakých aktivistických skupin, což není vhodné řešení pro větší město.

Nejspíše se shodneme na tom, že propagace referenda (krátká doba, otázka při referendu, netypický den pro volbu) neproběhla zrovna běžným způsobem, přesto nízká volební účast nepotkala pouze referendum, ale třeba i volby do Evropského parlamentu. Nebojíš se, že by tento „trend” mohl postihnout i nadcházející komunální volby?

Já bych to přece jen trochu rozlišoval. Účast v referendu navíc mohla být vyšší. Obecně, čím větší město, tím větší pravděpodobnost, že referendum bude neplatné kvůli nedostatku hlasů. Výjimku u nás tvoří v podstatě jenom Plzeň, kde se jednalo o diskutovaný problém v centru města, navíc referendum bylo spojeno s prezidentskými volbami. Myslím si, že tohle byla cesta, kterou se měly vydat Pardubice. Tedy spojit referendum s velkými volbami. Tipuji, že by pak došlo k dosažení potřebné 35% účasti. Otázka je, jestli to vedení města neudělalo záměrně, zda tu nebyla snaha, aby volební účast byla co nejhorší.
V komunálních volbách je už teď volební účast ve městech obecně nízká. Průměrně navíc máme více než 1,25 volby ročně, a tedy máme permanentní volební kampaň. Otázka je, co se za to nabízí samotným občanům, aby vůbec přišli volit.

Sledoval jsi výstupy činnosti jednotlivých obvodů i po referendu?

Ano. Činnost jednotlivých obvodů, potažmo jejich starostů, protože ti mají na jednotlivých obvodech větší vliv, než je tomu u primátora na městě, sleduji také po volbách. Ono je hodně zajímavé porovnat rozdíly, co se děje třeba v Pardubičkách, ve velkých sídlištních obvodech nebo na šestce.

Co si myslíš o návrhu na zrušení centrálních obvodů?

Podle mého názoru by došlo k velmi pochybné dvojkolejnosti ve správě města. Ty rozdíly jsou takové, že už se pohybujeme na hraně ústavnosti, jestli vůbec můžeme říct, že 80% občanů nebude mít obvody, 20% ano a jestli to máme nějak odůvodněno. Navíc bychom se měli ptát, jestli je skutečně důvod, aby VII. obvod, který je problematický spojením poměrně nesourodých částí, byl v takovém rozložení zachován, zatímco třeba „pětka” by byla zrušena. To mi osobně nedává smysl.

Jak bys zhodnotil politickou kulturu v Pardubicích?

Já si myslím, že provedení kampaně ukázalo, že se zde nedodržují základní pravidla. To znamená, že diskuse, pokud vůbec je nějaká, tak není vnímána jako možnost střetávání různých názorů, výběr toho nejlepšího, ale pouze jako nutné zlo. Před referendem v podstatě nebyla žádná „oficiální“ skutečná diskuse, bylo to pouze jakési hraní si a vůbec se neřešilo to podstatné. Tedy jaké chceme město, jak by město mělo fungovat. Vytahovaly se zástupné argumenty, často podložené nepřesnými čísly. Takže bohužel celá situace okolo referenda ukázala, že stav v Pardubicích je poměrně žalostný, ale není to jen pardubický problém.

Napadají tě nějaké způsoby, jak tuto kulturu zvýšit?

Ano. Začněme se bavit o problémech ve městě. Teď se řeší malichernosti, ztrácí se příliš času na drobnostech, které by často dle mého názoru neměli zastupitelé ani řešit. Ti by měli rozhodovat strategické záležitosti. Měli by určovat směřování města. Je to důsledek hraní si na nepolitickou politiku. Ta hesla, že nejsou jako politici, že nechtějí vládnout ale sloužit, jsou škodlivá. Výsledkem je prosazování partikulárních zájmů jednotlivých firem místo toho, aby se prosazovalo cokoli přínosného pro Pardubáky.

Uvažoval jsi, že by ses sám dal na pardubickou komunální politiku?

Ona samotná činnost v komunální politice zdaleka není jenom o volených lidech, ale i o celém aparátu lidí, kteří stojí za nimi. Troufám si tvrdit, že tady v Pardubicích nejvíc chybí úcta k samotnému procesu v politice ve smyslu střetávání názorů a idejí nad obecnými i konkrétními problémy. Jsem přesvědčen, že v tom širším pojetí by se do tohoto procesu mělo zapojit co nejvíce lidí. Že bych přímo uvažoval o kandidatuře na komunální, krajské nebo celostátní úrovni, to zatím ne.

Blíží se komunální volby, na co by se kandidující subjekty dle tvého názoru měly zaměřit?

Pardubice extrémně trápí otázka infrastruktury, ale to se týká i kraje, proto si narovinu řekněme, zda s tím zastupitelstvo dokáže něco udělat. Minimálně ale chybí samotný plán, co s tím dělat, a také vyvíjení soustavného tlaku na ostatní instituce. Hodně podceňované je například pardubické letiště, které přitom zažívá obrovský boom. Dále si myslím, že by se politici měli zaměřit na to, aby Pardubicím vrátili nějakou vizi, ačkoli se to mnohým nemusí líbit a nemusí s tím souhlasit, ale poslední, kdo měl alespoň nějakou vizi, byl pan primátor Stříteský. Dalšími tématy, které by měly vévodit kampani, jsou otázky bezpečnosti a životního prostoru, tedy zeleně, údržby parku, ale také hazardu, heren a zhoršující se čistoty ve městě.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Veronika Műllerová, fotografka PPV


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑