Pardubice podle vás


Tisková zpráva k projektu Oznámkuj své město

27.červen 2014 13:56

Tisková zpráva k projektu Oznámkuj své město

Tisková zpráva: Tento týden v Pardubicích probíhal studentský projekt „Oznámkuj své město!“, který zorganizoval informační portál Pardubice podle vás. Projekt si klade za cíl zjistit, jak běžní občané města vnímají práci pardubických zastupitelů a jaká nálada panuje mezi lidmi. Hodnocení probíhalo formou udělení známek na fiktivní vysvědčení, které v pátek společně se školáky dostane i pardubická radnice.

Elektronický i osobní sběr dat

Výzkum probíhal ve 2 formách. Lidé mohli hodnotit práci radnice pomocí elektronického formuláře, který byl uveřejněn na serveru pardubicepodlevas.cz, nebo udělili známky zastupitelům přímo na ulici, kde již od pondělí chodili studenti odění do bílých triček s nápisem „Oznámkuj své město“.

„Většina lidí v ulicích náš projekt vnímala pozitivně, zajímali se o samotný projekt a někteří nás sami oslovovali, zda mohou vysvědčení vyplnit. Našli se i tací respondenti, kteří nás upozorňovali, že politiku nesledují, my jsme je však ujistili, že nám jde zejména o laické názory,“ uvedl organizátor projektu Tomáš Kouřílek.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 471 respondentů, z toho 294 hodnotilo elektronickou formou a 177 lidí odpovídalo přímo v ulicích. Nejhorší známky padaly za oblast čerpání evropských dotací, kde respondenti udělili celkem 138 nedostatečných. Naopak nejlépe dopadla oblast bezpečnosti a čistoty města, kde město získalo 50 jedniček. Nejvíce respondentů odpovídalo z městského obvodu I a II.

„Byli jsme trochu překvapeni, že se o náš projekt zajímali zejména mladší lidé, senioři byli spíše zdrženliví a vysvědčení raději vyplnit nechtěli. Obávali jsme se také, že někteří pojmou průzkum jako recesi a dají městu samé nedostatečné, nicméně známky byly velmi rozmanité,“ okomentovala průzkum studentka Aneta Petrusová.

Komentář k výsledkům

Komunikace s občany: Lidé v této oblasti hodnotili např. informování města o uzavírkách a plánovaných kulturních a sportovních akcích. Občané se vyjádřili, že mají dostatečné informace o dění v Pardubicích, za to městu udělili průměrnou známku 2-.

Řešení dopravní situace: Horší známkou 3- ohodnotili občané složitou dopravní situaci. Velkou měrou hodnocení ovlivnily rozsáhlé probíhající rekonstrukce, které výrazně komplikují dopravu v těchto měsících. Mimo jiné se do známky také promítnul systém řešení cyklodopravy.

Investice a rozvoj města: Podle občanů město dostatečně investuje do rozvoje a oprav svého majetku. Kladně hodnotili např. investice do zateplování škol, naopak negativně se stavěli např. k nedostatku volných pozemků pro výstavbu nových rodinných domů.

Čerpání evropských dotací: Občané Pardubic jsou podobně jako v oblasti dopravy méně spokojeni s hospodařením města ve sféře čerpání evropských dotací.

Bezpečnost a čistota města: Průměrná známka 2- vypovídá o tom, že se občané ve městě cítí poměrně bezpečně. Respondenti v ulicích zároveň odpovídali, že považují úklid a celkovou čistotu města za velmi dobrou.

„Horší výsledky jsme očekávali v oblasti čerpání evropských dotací a dopravy, což potvrdili také občané při hlasování. Investice a rozvoj představují další problémové pole působnosti města. Mohli jsme to například sledovat v souvislosti s rekonstrukcí třídy Míru či Tyršovými sady,“ řekla manažerka projektu Šarlota Šudrychová.

Přehled výsledků:

  Komunikace s občany Řešení dopravní situace Investice a rozvoj města Čerpání evropských dotací Bezpečnost a čistota města Průměr celkem Celková známka
MO I 2 4 2,5 3 2 2,7 3
MO II 3 3,5 3 3 3 3,1 3
MO III 2 4 2,5 3 3 2,9 3
MO IV 3 4 3 3,5 3 3,3 3
MO V 2,5 3 2 3 2 2,5 2,5
MO VI 3 3,5 2 1 3,5 2,6 2,5
MO VII 3 3,5 3 3,5 2 3 3

Ostatní/neuvedeno

(pozn. z MO VIII nikdo nehlasoval)

2,5 3 3 3 2,5 2,8 3
Respondenti celkem 2,5 3,5 3 3 2,5 2,9 3

Za redakci Pardubice podle vás,
Tomáš Kouřílek, zástupce manažera PPV


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑