Pardubice podle vás


Synagoga a židovská komunita v Pardubicích

20.srpen 2015 13:34

Synagoga a židovská komunita v Pardubicích

Na cestě po slavné minulosti města Pardubic se dostáváme i k židovské komunitě a hlavně k budově pardubické synagogy, která stávala zhruba v místech dnešního Domu služeb na rohu Palackého třídy a ulice 17. listopadu.

Židovské obec v Pardubicích

První Židé jsou jako obyvatelé města připomínáni roku 1507. Záznamy mluví o třech lidech. Jejich počet nebyl příliš vysoký, kupříkladu v roce 1645 je uvedeno sedm osob pravděpodobně reprezentujících rodiny. Židovské obyvatelstvo bylo roku 1662 z města vypovězeno, ale již roku 1747 se v záznamech opět objevují. Nejvyšších počtů dosáhly na počátku 20. století, kdy počet židovských obyvatelů převyšuje 500.

Nacistická okupace s sebou přinesla konec židovské náboženské obce. Většina jejích členů byla povražděna ve vyhlazovacích táborech. Pardubická náboženská obec byla sice po válce obnovena, ale do dnešních dnů nepřetrvala a po roce 1980 zanikla.

Pardubická synagoga

Židovská komunita měla v Pardubicích vlastní synagogu. Roku 1862 židovská náboženská obec zakoupila pozemek před dnešním Domem služeb. Původním záměrem bylo postavit zde německou školu, k čemuž město nedalo svolení, a tak byla postavena škola z vlastního nákladu židovské obce. Tato škola zanikla v roce 1879 a dala tak prostor stavbě synagogy.

Plánek synagogy

Architektem budovy byl František Schmoranz z nedalekých Slatiňan. Jeho dalším výtvorem je i smutně proslulý pardubický Zámeček. Synagoga v empírovém slohu vévodila celému dnešnímu Masarykovu náměstí. Před ní stál pomník bratranců Veverkových, který byl odhalen roku 1883 za účasti několika tisíců lidí včetně Dr. Františka Ladislava Riegera, důležitého představitele staročeské strany. Život synagogy byl nejprve otřesen válkou, kdy utichl hlas židovské komunity, po válce budova sloužila různým výstavám a prodeji obrazů a definitivní konec její existence přinesl závěr 50. let. Roku 1958 byl kvůli rozrůstajícím se potřebám provozu přenesen pomník bratranců do parku u kostela sv.Jana Křtitele, kde stojí dodnes, a téhož roku byla zbourána i synagoga. Na její existenci dnes upomíná jen pamětní deska věnovaná také obětem holocaustu.

Pardubický Židov

S židovskou komunitou je také dnes pevně spojen název části Pardubic „Židov“. Zde existoval už od roku 1624 několikrát rozšiřovaný židovský hřbitov. Svou funkci plnil do roku 1882 a zrušen byl až roku 1939. Nový židovský hřbitov se nachází nedaleko krematoria. Založen byl roku 1883 a je dodnes místem odpočinku židovských obyvatel města. Významnou součástí je také pomník obětem nacismu a jeho běsnění.

Názvy či pomníky však již nedovedou nahradit kulturní ztrátu, která Pardubice zánikem této náboženské obce postihla.

Dominik Müller, redaktor portálu Pardubice podle vás
Ilustrace: Pohlednice - A. Michalec, Plánek - Zaniklé obce 


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑