Pardubice podle vás


Štěpánka Fraňková: Dopravní situaci bez obchvatů řešit nedokážeme

28.červenec 2014 20:24

Fraňková: Dopravní situaci bez obchvatů řešit nedokážeme

V posledním červnovém týdnu Pardubice podle vás zorganizovaly sběr dat v rámci projektu Oznámkuj své město. Občané v něm mohli ohodnotit činnost zastupitelstva v několika oblastech (doprava, investice, komunikace atd.). Na názor k jednotlivým hodnocením jsme se ptali Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic.

Štěpánka Fraňková (*1965)

Narodila se v Pardubicích, kde vystudovala gymnázium. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové získala titul MUDr. Mezi lety 1994-2007 působila na oddělení úrazové chirurgie. Zastává funkci zastupitele města i Pardubického kraje. V roce 2010 se na krátkou dobu stala poslankyní. Mandátu se vzdala po zvolení na post primátorky města Pardubic, neboť práci pro město považuje za svůj prvořadý úkol.

Občané Pardubic v rámci projektu Oznámkuj své město udělili zastupitelstvu za různé oblasti (řešení dopravní situace, komunikace s občany, investice a rozvoj,  čerpání evropských dotací, bezpečnost a čistota) jako průměrnou známku 3. Jak se k tomuto hodnocení stavíte?

Není úplně jednoduché se k tomu vyjádřit. Trojka znamená dobře. Není to tedy zase tak úplně špatné. Nicméně, když se dívám na vysvědčení, přesněji na čerpání evropských dotací, kde máme trojku, tak bych chtěla s respondenty i polemizovat o tom, které dotace jsme podle nich ještě měli čerpat a nevyčerpali jsme je. Upřímně řeknu, že o dalších dotacích, které jsme odmítli nebo nedokázali vyčerpat, nevím. Bylo by to na širší diskusi.

Uvedla byste příklad, na co konkrétně v tomto čtyřletém období šly peníze z evropských fondů?

Evropské dotace představují především náš integrovaný plán rozvoje města (IPRM). V této chvíli to je rozkopaná třída Míru, byly předány Tyršovy sady k rekonstrukci, kde bychom měli dočerpat evropské dotace v rámci IPRM. Vím, že Sokolové znovu vyhlásili výběrové řízení na dokončení rekonstrukce sokolovny. Řekla bych, že tyto rekonstrukce představují to hlavní gró čerpání evropských dotací. Plus jsou to samozřejmě evropské dotace, které šly do technického zázemí letiště. Patří sem i dotace, ze kterých se rekonstruují vnitrobloky na MO V (Dukla, Višňovka). V součtu bych řekla, že je to okolo miliardy, což si myslím, že není vůbec malá částka.

Magistrát v nedávné době zřídil nový strategický odbor, který by měl zabezpečit rozvoj města i čerpání z fondů EU. Vykazuje tento odbor již nějaké výsledky?

Samozřejmě už i v této chvíli výsledky vykazuje. My už více než rok usilovně připravujeme město na čerpání peněz z nového plánovacího období Evropské unie 2014-2020. Připravujeme strategii ITI, což je urbální dimenze, kdy jsme spolu s Hradcem Králové vytvořili integrovaný nástroj metropolitní oblast Hradecko-pardubicko. Ve středu 23. července jsme měli jednání s vedením města Hradec Králové, a to už bylo velmi konkrétní. Týkalo se jednotlivých projektů, o které by měl zájem Hradec Králové a o které Pardubice. Došlo i ke shodě na společných projektech. V rámci aglomerace tvořené dvěma velkými městy a jejich okolím některé projekty musí být společné.

Co říkáte na negativní postoj občanů k nedostatku volných pozemků pro výstavbu nových rodinných domů?

Já úplně nesdílím tento názor. Pokud si do internetového vyhledávače zadáte, že hledáte volný pozemek na stavbu rodinného domku, tak si troufnu říct, v tuto chvíli vám jich vyskočí alespoň 80. Je to věcí názoru.

V pondělí (28.7.) by měla proběhnout veřejná diskuse k novému strategickému plánu, zahrnete do jeho tvorby i připomínky občanů? (pozn. k rozhovoru došlo 24.7.)

Ano, my zcela jistě chceme, aby návrh strategického plánu byl projednán v podstatě veřejně, aby zastupitelé, kteří pak budou nový strategický schvalovat, znali názory občanů v různých oblastech.

O jakých konkrétních společných projektech, které mají spojovat Pardubice a Hradec Králové, v jednání šlo?

Jedná se určitě o dopravní projekt, přesněji inteligentní řízení dopravy. Kdokoli bude projíždět Hradcem Králové a bude směřovat například přes Pardubice na Chrudim se dopředu dozví, jak vypadá dopravní situace před ním a bude se na to moci připravit. Spadá sem i světelné řízení dopravy tak, aby průjezd městy byl co nejplynulejší s ohledem na aktuální dopravní situaci.

Nejlepší hodnocení město získalo v oblastech komunikace s občany a bezpečnost a čistota města. Jak například vidíte činnost městské policie?

Myslím, že činnost městské policie za ten rok - rok a půl - udělala velký pokrok, a to především ve vztahu k občanům, komunikaci s občany i městem a bezpečnosti. Myslím si, že městská policie je nyní velmi otevřená připomínkám občanů, ať už se týkají nočního hluku nebo výskytu méně přizpůsobivých osob v určitých lokalitách města a snaží se je řešit například zvýšeným dohledem.

Naopak nejhorší hodnocení občané udělili zastupitelstvu v oblasti řešení dopravní situace. Není to pro město signálem, že došlo ke špatnému rozvržení několika současně probíhajících rekonstrukcí a jakýmsi poučení do budoucna?

Já si myslím, že toto jsme nemohli příliš ovlivnit. V případě obou velkých rekonstrukcí se jedná o evropské dotace, ať jde o stranu Pardubického kraje, což znamená rekonstrukce Jana Palacha a 17. listopadu, nebo o rekonstrukci naší třídy Míru. Já si myslím, že nad touto trojkou by se měli zamyslet především poslanci zvolení v Pardubickém kraji tedy i ti přímo z Pardubic. Jsem přesvědčena, že dopravní situaci, která ve městě je a bude i po skončení rekonstrukcí ulic, bez obchvatů řešit nedokážeme.

V projektu Dotace vybraných statutárních měst v ČR, který hodnotil míru transparentnosti s ohledem na poskytnutí informací ohledně dotací, Pardubice obsadily se 43% 10. místo. Udělal magistrát potřebné kroky proto, aby míru transparentnosti zvýšil a tím umožnil občanům se lépe informovat?

Já si myslím, že určitě. Samozřejmě je vždycky co zlepšovat, to v každém případě. Nicméně myslím si, že jsme se z minulých let poučili o důležitosti komunikace s občany. Určitě nemáme důvod cokoli skrývat. Město je na facebooku, twitteru, naše webové stránky mají podtituly, které se týkají velkých projektů jako je rekonstrukce  třídy Míru, Tyršových sadů, Náhrdelníku Chrudimky nebo parku Na Špici, kde si každý může nalézt, jak projekt bude vypadat či probíhat. Na webu jsou i informace o výběrových řízeních, včetně uzavřených smluv, projektových dokumentací, rozpočtů a podobně.

V červnu zastupitelstvo schválilo, že budou pořízeny dvě územní studie v návaznosti na studie ideové, které již podléhají projektování. Nejde tedy o zbytečně vyhozené peníze?

Určitě nejde. Dané území je velmi důležitým klíčovým dopravním bodem a právě i ten název multimodální uzel znamená, že jde o provázání veškeré dopravy. Tedy vyjma letiště, které je o kousek dál. Okolí je velmi hustě osídleno a myslím, že není zbytečné nechat zpracovat územní studie, které budou reagovat na všechny ty aspekty, které dané území obsahuje. Ať je to doprava, ochrana obyvatel a další.

Nicméně Pardubicím byly už před časem přislíbeny dotace ze Švýcarských fondů. Nemělo tedy pořízení územní studie již dávno proběhnout?

Musím říct, že projekt přednádraží, tak jak byl koncipován již v minulém volebním období, byl v rozporu s územním plánem, takže by v podstatě nešel zrealizovat. Jednáme velmi intenzivně jak s Ministerstvem financí, tak přímo se Švýcarskou ambasádou, protože ten příslib „švýcarských peněz” tady stále je. Nicméně projekt bude řádově stát daleko více, neboť musí řešit všechny ty aspekty, o kterých jsem před chvílí mluvila. Nabízí se otázka, zda bude vůbec vhodné čerpat peníze ze Švýcarských fondů a jestli naopak nebude daleko vhodnější se soustředit na čerpání evropských dotací z nového plánovacího období. Projekt nebude stát původně uvažovaných 120-150 milionů ale pravděpodobně řešení celé oblasti vyjde klidně i na 300-350 milionů.

Nemáte obavu, že by se plánování rekonstrukce přednádraží mohlo protáhnout stejně jako tomu bylo u třídy Míru (pozn. přes 10 let)?

Já doufám, že tomu tak nebude. 22. července rada schválila zadání dvou územních studií. Myslím, že do roku 2015 bychom měli mít, co se týče projektu, celkem jasno.

Závěrem bych přešla k rekonstrukci třídy Míru. Během několika minulých dní na ní vyrostly sloupy trolejového vedení. Jak se Vám osobně líbí?

Musím se přiznat, že dnes ráno (pozn. 24.7.) jsem cíleně kvůli sloupům procházela třídu Míru. Já osobně s nimi problém nemám. Pokud zastupitelstvo rozhodlo před několika lety, že třída Míru nebude čistou pěší zónou a bude zachována trolejbusová doprava, tak trakční vedení na třídě Míru je a bude. Byla jsem pro zachování trolejbusové dopravy na třídě Míru a jsem i nadále, protože si myslím, že ta četnost trolejbusové dopravy není nijak náročná či velká. Nemyslím si, že to třídu Míru nějak poškodí. Znovu říkám, že jsem ráda, že se nám povede dokončit rekonstrukci třídy Míru, protože to podle mě byla velká ostuda našeho města. Vůbec bych nepolemizovala, zda tam mají být sloupy či nemají, stejně jako trakční vedení. Zastupitelstvo rozhodlo, že má být zachována trolejbusová doprava. Sloupy navrhl architekt Walter, viděl to odbor hlavního architekta, viděli to zastupitelé, vyjadřovali se k tomu všichni dotčení, takže já bych to nechala být.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Sdružení pro Pardubice


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑