Pardubice podle vás


Štěpánka Fraňková: Dělení města není potřeba

24.červenec 2014 19:15

Štěpánka Fraňková: Dělení města není potřeba

K proběhlému referendu a dělení města na městské obvody se pro Pardubice podle vás vyjádřila i Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic.

Štěpánka Fraňková (*1965)

Narodila se v Pardubicích, kde vystudovala gymnázium. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové získala titul MUDr. Mezi lety 1994-2007 působila na oddělení úrazové chirurgie. Zastává funkci zastupitele města i Pardubického kraje. V roce 2010 se na krátkou dobu stala poslankyní. Mandátu se vzdala po zvolení na post primátorky města Pardubic, neboť práci pro město považuje za svůj prvořadý úkol.

V zastupitelstvu před referendem panovaly velké rozpory v názorech na obvody. Jak situace vypadá dnes?

Abych řekla pravdu, tak nevím, jak se k tomu v současné době staví jednotlivé zastupitelské kluby. Před referendem se ozývaly různé hlasy, každý politický klub měl odlišnou představu o vnitřní struktuře města. Postoje stran byly polarizovány od zachování stávajícího počtu obvodů a posílení jejich kompetencí na úkor magistrátu, přes snížení počtu obvodů a zefektivnění jejich činností až po úplné zrušení všech městských obvodů a vytvoření fungujících komisí místní samosprávy, jako tomu je například ve Zlíně. Řekla bych, že po referendu se otázka obvodů dostala do stavu, který se zdá být neřešitelný. Co se týká našeho sdružení, odchodem většiny starostů zvolených do čela městských obvodů za SPP se ovzduší ve sdružení vyčistilo.

Před hlasováním jste se dlouho dobu zasazovala o zrušení alespoň čtyř obvodů (střed, Dubina, Dukla, Polabiny). Kromě I. obvodu se ale voliči vyjádřili proti rušení. Budete nadále i v případě znovuzvolení prosazovat zrušení či částečné zrušení obvodů navzdory vůli voličů?

Já bych řekla, že nelze říci navzdory vůli voličů. K referendu přišla pouze pětina voličů, a pokud se budete držet zákona, tak musíte říci, že referendum nebylo platné.
Jsem přesvědčena o tom, že pokud město funguje jako takové, tak spousta lidí vůbec nevnímá, že je rozděleno na obvody, že mají svého starostu. Jestliže jsou ve městě spokojeni, nemají potřebu se enormně zajímat o to, jak je město spravováno. Složenku na popelnici dostanou do schránky, platí často přes internetové bankovnictví, spory se sousedy nemají a obvod prakticky nepotřebují. Upřímně řečeno, pokud právě nestaví, nestěhují se, nekončí jim platnost dokladů a podobně, nepotřebují ani magistrát.
Můj názor na existenci obvodů se nemění, stále jsem přesvědčena, že takto nákladná správa města je zbytečná. Že ty peníze, které na ni každoročně vynakládáme, se dají investovat mnohem účelněji.

Hlasování se zúčastnilo bezmála 21% oprávněných voličů. Nevnímáte tento údaj jako selhání propagace či plánování?

Nevnímám, myslím, že málokterá akce měla takovou propagaci ze strany města jako referendum. Kdybych to přirovnala k evropským volbám, neslyšela jsem o tom, že by Česká republika vnímala jako selhání, že k nim přišlo 18 procent voličů. Podle mého názoru je účast odrazem toho, jak moc občany daný problém zajímá, trápí, zda jej považují za alfu a omegu svého života.

Nebylo by referendum kupříkladu lepší spojit s nadcházejícími komunálními volbami či vybrat jiný než pro Českou republiku z hlediska voleb netypický čtvrteční den?

Určitě spojení s komunálními nebo jinými volbami by bylo dobré, ale v době, kdy se konalo referendum, žádné takové volby nebyly. Já jsem přesvědčena, že pokud někdo nastolené téma považuje za důležité, čas jít hlasovat si najde. Pro mě je nízká účast jasným vzkazem pro zastupitele –rozhodnutí o uspořádání města je v rukou volených zástupců.

Referendum místo slibovaných 750 tisíc nakonec stálo 1,2 milionu korun. Došlo někým k převzetí odpovědnosti za tento markantní rozdíl?

Referendum jsme nikdy nepořádali. Proto jsme předem nedokázali odhadnout náklady na jednotlivých obvodech. Starostové i zastupitelé měli tu možnost se podívat, jak jednotlivé obvody s konáním referenda naložily. Myslím, že to je naprosto průhledná záležitost. Náklady jsou vyčísleny jasně a přesně po jednotlivých obvodech.

Přesto na „čtyřce” náklady na jeden okrsek tvořily částku okolo 15 tisíc korun, oproti tomu v Hostovicích vydaly 6,5 tisíc korun na okrsek. Jak je možné, že mezi jednotlivými okrsky v různých obvodech došlo k takovému rozdílu?

To myslím není otázka na mě, ale na jednotlivé starosty. Samozřejmě jsem se jich ptala na kolegiu starostů a odůvodnění pro své náklady měli.

Mnozí namítají, že vyznění otázky při referendu: „Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubic na městské obvody?” nebylo dostatečně jasné. Jak by například město postupovalo v případě, že by došlo ke zrušení části či všech obvodů?

My jsme tu otázku konzultovali opakovaně několik měsíců s Ministerstvem vnitra. Předložili jsme mu několik verzí otázky, co se týče členění města. Tato nám byla nakonec doporučena jako ta, jejíž výklad skrývá nejméně úskalí. Ke zrušení části obvodů dojít nemohlo. Referendum bylo městské, jeho výsledky by, v případě, že by přišlo minimálně 35 procent voličů, byly závazné pro celé město. Takže vyslovila-li by se většina z hlasujících pro zrušení obvodů, bylo by zastupitelstvem měst zrušeno všech osm obvodů. Faktem ale je, že obvody, v nichž by se většina lidí vyslovila pro zachování obvodů, by mohly uspořádat takzvaná obranná referenda a zrušit tak usnesení městského zastupitelstva.

Co by se stalo s prostory, ve kterých momentálně úřady obvodů sídlí?

Některé ty prostory by byly určitě zbytným majetkem. Nejspíše jste si všimla, že město má obrovské množství majetku. V současné době hodnotí, stejně jako ministerstva či kraje, jestli všechen majetek je pro město nezbytný nebo potřebný. Zbytné objekty již prodáváme v držbách. Některé radnice by se tímto zbytným majetkem stát mohly, ale pro většinu objektů bychom uplatnění našli. V poslední době město expanduje do budovy Za divadlem, kde sídlí Městský obvod I. Přesouvá tam agendy, které spolu souvisí tak, aby zajistilo větší komfort klientů – obyvatel, aby nemuseli cestovat mezi několika budovami.

Investoval by Magistrát, a popřípadě do čeho, pokud by dále nefinancoval obvody nebo by ušetřené peníze zůstaly v městské kase?

Pokud by nebyly obvody, finance by samozřejmě zůstaly v městském rozpočtu. Zastupitelstvo by rozhodlo, jak město tyto finance využije, mohly by se investovat do školek a do škol, nebo do údržby okrajových částí města a podobně. Zrušením obvodů by neznamenalo, že zůstane jenom velká radnice. Existuje například systém místních komisí, který byl navrhován i na zastupitelstvu jako náhrada za obvody. Každá místní komise by v takovém případě měla určitý budget například na pořádání akcí, kterými se zaštiťují starostové - tedy hasiči, dětské dny, gratulace jubilantům a podle mého názoru třeba i na opravy chodníků či zastávek a podobně.

Pokud by došlo ke zrušení obvodů, o jakou částku by se jednalo?

Šlo by v řádech o desítky milionů korun. Nedá se říci, že zrušením obvodů by se ušetřily veškeré náklady na ně, tedy kolem padesáti milionů korun. Já bych to odhadovala na 30 - 35 milionů korun, protože některé činnosti, čili i někteří z úředníků městských obvodů by zcela jistě museli přejít pod magistrát.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Štěrba Martin, Horázný Josef


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑