Pardubice podle vás


Stanou se z pardubických lesů „zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

12.Únor 2015 20:21

Stanou se z pardubických lesů „zábavné lunaparky”?

Komentář: Pardubice plánují změnit zásadně podobu městských lesů. Inspiraci politici hledají v Hradci Králové, kde lesy mají funkci turistickou a relaxační. Idnes hovoří o těchto plánech v superlativech, ale skutečně jde o inspiraci, kterou naše lesy potřebují? Jak se na to dívají obyvatelé Pardubic?

Hradecké lesy mají okruh pro cyklisty a  bruslaře, lesní zoo, pohádkovou cestu, rytířské hradiště, vodnickou stezku. Toto všechno je zcela jistě turisticky přitažlivé, avšak měli bychom si nejprve uvědomit, že Hradec Králové disponuje s mnohem větší plochou městských lesů než Pardubice. Celkem Hradec vlastní 3800 ha lesů, zatímco Pardubice pouhých 500 ha. Prostor pro plánování je tak nesrovnatelně menší.

Vykácíme, vyčistíme, při kácení lesa létají třísky. Ale je to pak vůbec les?

Pro relaxační a sportovní zařízení je samozřejmě třeba již tak lesní plochu zmenšit. Pro turistický účel obětovat i zdravé stromy. To samozřejmě přináší i znepokojení obyvatel, kteří chtějí ponechat městské lesy bez nepřiměřených zásahů člověka.

Při současném čištění Studáneckého lesa od náletových dřevin se již ozývají nesouhlasné hlasy. Mnozí starousedlíci odmítají kácení dřevin, které prý překáží lesoparkovým bulvárům připomínajícím Champs Élysées. Odbor životního prostředí argumentuje větší bezpečností a estetičností, což považuji za nesmysl. Větve zaprvé vůbec nepřekážely v průchodu návštěvníkům. A zadruhé považujete snad krásu mladých stromků, které na jaře zazelenají a černé bezy se obalí voňavými květy za druhořadou? Ano, jsou to náletové dřeviny, přesto to neubírá na jejich kráse. Lesním zvířatům poskytuje navíc houští bezpečný úkryt.  

Kdyby však jenom pracovníci vyčistili části lesa od náletových dřevin, tak by to nebylo tak závažné. Bohužel, dopadlo to slovy Miroslava Míči, která nedávno použil při obhajobě kácení části Studáneckého lesa: „Když se kácí les, tak létají třísky”. Části lesa přiléhající k zástavbě, a prostor okolo cest je soustavně čištěn také od semenáčků i vzrostlých stromů dubů, smrků a dalších dřevin, nikoli však jen náletových. Spodní patro lesa bylo v těchto oblastech vymýceno. A tak se z těchto částí lesa stal už podhledový lesopark.

Problémem je, že pokud části lesa nemají spodní patro, pak je zde jen malá věková rozmanitost. Máme oblasti, kde jsou například čtyřicetileté stromy a oblasti, kde jsou šedesátileté. Když pak tyto stejnověké oblasti lesa zestárnou, pak se musí vykácet do podoby holoseče. Holoseč spočívá v tom, že se na určité ploše les jednorázově vykácí, a vznikne paseka, která se pak osází stromky, které jsou obvykle vypěstovány na polích velkoškolek, v podmínkách nemajících s lesem nic společného. Což s sebou nese totální zničení lokálního ekosystému. A vysázené stromky rostou pomalu, usychají, jsou zarůstány trávou.

Starosta Vítězslav Štěpánek se k pročištění okolí cest vyjádřil takto: „Co se týká úpravy cest a s tím spojených ořezů větví podél nich, je nutné zabezpečit bezpečnost chodců a běžců využívajících vyznačené stezky. Takže se bude jednat o drobné ořezy, nikoliv o masivním kácení dřevin.”

„Vykáceli všechny černé bezy u cest, Moje babička z květů dělala dobrý čaj. Je to škoda. I malou jedli přitom posekali,” namítá odpůrce kácení Petr Lánský

Jiří Novotný, redaktor portálu Pardubice podle vás

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?

Stanou se z pardubických lesů “zábavné lunaparky”? Má les ustoupit lidem?


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑