Pardubice podle vás


Spor o spalovnu nekončí

04.prosinec 2013 11:22

Spor o spalovnu nekončí

Již pětiletý spor o rekonstrukci a opětovné zahájení činnosti spalovny nebezpečného a ostatního odpadu v Rybitví má další další pokračování. Rakousko-česká společnost AVE CZ, která v roce 2006 odkoupila spalovnu od společnosti Synthesia, se odvolala proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice, který zamítl žádost společnosti o vydání povolení na modernizaci a provor spalovny. Záměr společnosti AVE CZ byl v minulosti zamítnut i Ministerstvem životního prostředí.
Město Pardubice, které patří mezi účastníky územního řízení ve sporu o spalovnu, zaslalo Krajskému úřadu písemné vyjádření k uvedené problematice.

„Řízení ve věci vydání integrovaného povolení probíhá již téměř rok a půl a proto jsme toho názoru, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. měla dostatečně dlouhou lhůtu k doplnění všech podkladů požadovaných krajským úřadem pro vydání integrovaného povolení. Statutární město Pardubice je přesvědčeno, že uvažovaný záměr je tak výrazným potenciálním zdrojem zatížení okolního prostředí, že by jeho umístění mělo být podloženo ověřeným souladem s územním plánem obce a vzhledem ke svému významu by mělo být upraveno i zásadami územního rozvoje příslušného kraje,“ uvedlo město ve svém prohlášení.

V roce 2009 došlo k vyvrcholení nevole pardubických obyvatelů. Proti spalovně tehdy vznikla petice, kterou podepsalo téměř 50 000 lidí. Zhruba 7 000 lidí pak dorazilo do ČEZ arény na veřejné projednání projektu.
V lednu tohoto roku se na stole hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického objevil návrh majitele společnosti AVE CZ o ukončení plánů na rekonstrukci spalovny, a to za odkoupení objektu za 8 milionů korun. Ten to však odmítl s tím, že nevidí důvod, proč by se kraj měl vypořádat se společností AVE CZ z veřejných prostředků.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Fotografie: Magistrát města Pardubice
 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑