Pardubice podle vás


Rozpočet města bude okolo 2 miliard

06.prosinec 2013 19:51

Rozpočet města bude okolo 2 miliard

Na schůzi Rady města Pardubic se 3. prosince probíralo hned několik zásadních finančních otázek. Mezi ty nejdůležitější patří rozpočet města, který ve výši zhruba 2 miliard korun doporučila rada zastupitelstvu ke schválení na jeho schůzi. Ta se uskuteční 17. prosince. Vyrovnaný rozpočet disponuje s částkou zhruba o 300 milionů korun vyšší, než jak tomu bylo pro současný rok. A to z několika důvodů. Město získalo převedením Správy bytových a nebytových prostor z Rozvojového fondu Pardubice na sebe okolo 100 milionů korun. Zároveň nedošlo k uskutečnění některých projektů a tedy i investičních akcí (např. projekt „Přednádraží - brána do města”), se kterými jsou spojeny i dotace, které město na jejich realizaci získalo. Ty budou převedeny do dalšího roku.

Tyršovy sady, třída Míru, nový terminál

Mezi nejvíce diskutované investiční akce pro příští rok patří rekonstrukce třídy Míru, která by podle předběžných odhadů mohla přijít na 178 milionů korun. Z velké části by však její financování mělo být hrazeno z Operačního programu ROP Severovýchod. Dalším místem, které v příštím roce projde rekonstrukcí budou Tyršovy sady. Projekt počítal s náklady okolo 89,62 milionů korun. Vítězná nabídka společnosti Bak však počítá s částkou o něco menší. Do výběrového řízení se přihlásila s nabídkou 86,77 milionů korun.
Rada města také schválila ručení města za směnečný program společnosti EBA (East Bohemian Airport) do výše 250 milionů korun. Peníze na nový terminál, který ponese jméno Jana Kašpara, by měly být čerpány mezi lety 2014-2015. Po dokončení výstavby by mělo dojít ke změně směnečného programu na bankovní úvěr.
Probíraná otázka výše zmíněné proměny prostoru přednádraží však podle domněnek Vladimíra Bakajsi, vedoucího odboru dopravy Pardubice, do kategorie ,,rekonstrukce roku 2014” pravděpodobně patřit nebude. Vše bude ale záležet na výsledcích mikrosimulace projektů, které byly předloženy městu v rámci ideové soutěže a na rychlosti jednání odboru hlavního architekta, který bude na další vývoj projektu „Přednádraží - brána do města” dohlížet.

Poplatek za komunální odpad

Dále se rada usnesla na nezvýšení současné výše poplatku za odvoz komunálního odpadu. Komise životního prostředí navrhla zvýšení ze současných 500 korun na 600. To však rada zamítla. Zároveň však doporučila zastupitelstvu schválení obecně závazné vyhlášky, která deklaruje osvobození cizinců od placení poplatků, pokud mají v Pardubicích uvedený jiný než trvalý pobyt. Město chce díky tomuto rozhodnutí snížit administrativní i finanční zatížení, které městu vzniká v důsledku obtížné dohledatelnosti těchto osob.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Fotografie: René Faktor, fotograf Pardubice podle vás
 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑