Pardubice podle vás


Řidiči se dočkali - ulice Teplého bude opět celá v provozu

17.listopad 2013 16:34

Řidiči se dočkali - ulice Teplého bude opět celá v provozu

Dnešním dnem (17.11.) oficiálně končí uzavírka ulice Teplého v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Lexova po křižovatku se silnicí č. II/324 ul. Jana Palacha. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách od 8. července, původní plán dokončení oprav počítal s datem 30. listopadu, nicméně práce se nakonec podařilo o celých čtrnáct dní zkrátit. Což zajisté uvítají nejen obyvatelé Dukly ale i majitelé a zaměstnanci místních firem.
Financování rekonstrukce připadlo na Pardubický kraj, ten však většinu projektu zafinancoval z evropských dotací prostřednictvím Regionálního operačního programu.

„Modernizovány jsou kryty vozovek včetně odvodnění a sanací podkladních vrstev," uvedl Jiří Hájek, starosta městského obvodu V, pro Pardubický deník z 1. 11. 2013.

Ten apeloval, aby současně s rekonstrukcí vozovky byla učiněna i oprava vodovodních a kanalizačních přípojek k nemovitostem v této oblasti, a došlo tak k zabránění provádění stavebních prací dvakrát po sobě.

Pardubice si během stavebních prací na ulici Teplého museli počínat i s uzavírkami ulic 17. listopadu a Jana Palacha. Celkové náklady na opravu těchto tří ulic, se kterými Regionální operační program počítal, dosahovaly k částce 53 milionů.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: René Faktor, fotograf Pardubice podle vás
 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑