Pardubice podle vás


Rekapitulace: jak se kácelo ve Studáneckém lese

16.prosinec 2013 18:12

Rekapitulace: jak se kácelo ve Studáneckém lese

Ve Studáneckém lese letos proběhlo kácení a výchovné probírky porostů. U konce je také mýcení přestárlého porostu, kde došlo k vykácení okolo sta borovic. Na tomto místě bylo taktéž pokáceno několik kusů dubu červeného, který zde dle odboru životního prostředí představuje invazní druh. Na počátku prosince došlo k odklízení posledních zbytků borovic.
Již před deseti lety byla tato lokalita označena ke kácení, avšak kvůli předpokládanému odporu veřejnosti se mýtní těžba odkládala. Odbor životního prostředí však využil argumentů ohledně bezpečnosti obyvatel a také zákon. V průběhu let bylo totiž odtěženo v porostu téměř 20% zásoby dřevní hmoty formou zdravotních výběrů (odstraňování souší či rozlámaných stromů), takže zakmenění kleslo pod zákonem stanovenou hodnotu sedmi desetin, kdy bylo nutné přikročit k řešení porostu vykácením. Opětovná výsadba bude provedena příští rok na podzim a to zejména duby.

Kritika a nespokojenost občanů

S plánovaným kácením nesouhlasili občané žijící v blízkosti lesa. V říjnu tak na jejich podnět Východočeská televize odvysílala reportáž o plánovaném kácení. Protestující občané zmiňovali nejčastěji možnost vykácení pouze souší. Plošné vykácení porostu odmítli. Obyvatelé Dubiny kritizovali odbor životního prostředí za špatné nakládání s lesem.

Blanka Čapková, obyvatelka Dubiny, pro Východočeskou televizi nadnesla řečnickou otázku: „Studánecký les je lesem příměstským. Pokud jej vykácí, co nám po něm zbude?“ 

Zdravotní prořízka

Odbor životního prostředí se setkal s připomínkou, že zdravotní prořízka byla vedená “diletantsky“, neboť lesníci suché stromy nechali v porostu a zdravé vykáceli.

K tomuto názoru se pro oficiální stránky magistrátu vyjádřil Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí:
„Kdyby nebyly prořezávkami odstraněny i některé zdravé stromy, pak by se stromy v přehoustlém porostu vytahovaly za světlem do výšky. Kmeny stromů jsou pak přeštíhlené a málo odolné zejména větrné či sněhové kalamitě. Tyto prořezávky lze laicky přirovnat například k jednocení ředkvičky či mrkve po vzejití po výsevu."

Byly však káceny i perspektivní stromy?

Mnoho místních obyvatel si stěžuje zejména na to, že lesníci při uvedené zdravotní prořízce ponechali některé nemocné borovice a zdravé duby vykáceli, jelikož je tvrdé dřevo (duby, buky) ceněno mnohem více než měkké (břízy, borovice). Dodávají také, že mnohdy stačilo, aby někdo z příznivců kácení označil strom vhodný k pokácení a lesní pracovník jej často bez rozmyslu pokácel.

Studie

Městský obvod III nechává zpracovat studii na posílení rekreační funkce Studáneckého lesa.

Jiří Novotný, redaktor Pardubice podle vás 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑