Pardubice podle vás


Projekt splavnění Labe je opět aktuální

15.duben 2013 17:00

Projekt splavnění Labe je opět aktuální

Již od roku 1996 je v řešení projekt splavnění Labe do Pardubic. V průběhu řešení se setkával s řadou překážek, odpůrců, ale i zastánců, kteří v tomto projektu vidí především výhody. Na to, jaké výhody projekt skýtá, a čím argumentují jeho odpůrci, se podíváme v následujícím článku.

Vize projektu

V současné době je Labe splavné pouze do Chvaletic a cílem projektu je prodloužit tuto splavnost právě až do Pardubic. Zatím jsou však lodě plující do města perníku pouhým snem. Realizace tohoto snu totiž zahrnuje mnoho stavebních prací v okolí řeky, což se samozřejmě nelíbí organizacím zaměřeným na ochranu přírody a zvířat. To je také hlavním důvodem, proč se řešení projektu táhne již více než 10 let.

Projekt ovšem nepočítá se splavností Labe pouze ve směru od Hamburku, ale také s napojením na chystaný kanál Dunaj – Odra – Labe. Tato cesta by měla být součástí transevropských dopravních koridorů. Směrem na východ je realizace kanálu problematická hlavně z toho důvodu, že zasahuje do územních plánů řady obcí a blokuje parcely, na kterých tudíž není možné stavět.

Přínos pro ekonomiku nebo jen další zásah do přírody?

Zastánci projektu vidí ve splavnosti Labe až do Pardubic velký potenciál. Odmítají tvrzení, že by se jednalo o megalomanskou myšlenku a nebylo by po řece co vozit, naopak vidí velkou příležitost, která by mohla pomoci k zažehnání ekonomické krize. Dokonce i Poslanecká sněmovna v roce 2011 vyjádřila názor, že považuje splavnění Labe za velmi strategickou příležitost, s čímž souhlasí také vedení pardubického kraje a zástupci zaměstnavatelů, kteří v projektu vidí dobrou příležitost k oživení hospodářství.

Zde si přečtěte více informací o výhodách a úskalí projektu.

Otázka je stále v řešení

V současnosti byly projekty znovu otevřeny již po několikáté, jejich zastánci se tedy očividně nevzdávají naděje na to, že projekt nezůstane jen u výkresů, ale skutečně dojde k jeho realizaci. Nicméně ve své činnosti neustávají ani odpůrci projektu, ať už jsou to města, kterým se nelíbí zásahy do jejich územních plánů a znemožňování realizace staveb například rodinných domů ve velmi výhodných lokalitách, nebo ochránci přírody, jako například organizace Děti Země, kteří bojují za záchranu vzácných druhů živočichů.

Podle nejaktuálnějších informací by měly stavební práce začít v průběhu příštího roku, jelikož se projekt dočkal výrazné podpory ze strany pardubických radních. Do 4 let by pak měly být stavby zrealizovány. Znamená to tedy, že bychom se splavnosti Labe měli dočkat už v roce 2017.

Vizualizace projektu splavnění Labe

Zdymadlo v Pardubicích

Chvaletice - poslední přístav ve směru na Pardubice

Výletní loď Arnošt z Pardubic

Ilustrační foto, doprava na Labi


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑