Pardubice podle vás


Petr Heřmanský: Budoucnost mají okrajové obvody

23.červen 2014 20:36

Petr Heřmanský: Budoucnost mají okrajové obvody

Městský obvod Pardubice IV
Skládá se z: části Bílého předměstí, části Studánky, Pardubiček, Černé za Bory, Mnětic, Drozdic, Nemošic, Staročenska, a Žižína
Starosta: Ing. Petr Heřmanský (ODS)

Obecná část:

Jak zpětně hodnotíte výsledky referenda?

I přes nízkou účast, která byla v našem obvodu 31,13%, občané jasně vyjádřili podporu existenci obvodů.

Myslíte, že obvody budou v budoucnu  i nadále fungovat, nebo dojde k jejich eliminaci či úplnému zrušení?

Určitě mají budoucnost okrajové obvody, tzv. „vesnické“. Ještě máme v živé paměti, jak to vypadalo před zřízením obvodů. Jsem přesvědčen o tom, že by ze strany magistrátu byly okrajové místní části opomíjeny a bylo by preferováno centrum.

Často se před referendem mluvilo i o případném nahrazení MO komisemi místní samosprávy. Jak na tento návrh nahlížíte?

Komise místní samosprávy nejsou schopny nahradit profesionální práci MO, nemají  vlastní rozpočet pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu (např. opravy chodníků).  Nedisponovaly by pracovní četou, která se stará o údržbu zeleně, čistotu veřejných ploch či odklízení sněhu z chodníků v našem obvodu. Obecní domy v místních částech by byly převedeny zpět na město, které by je buď nadále spravovalo, nebo prodalo atd.

Kolik činí rozpočet vašeho městského obvodu?

25.803.112,- Kč v roce 2014.

Jak byste popsal spolupráci mezi MO a velkou radnicí?

Spolupráce je založena na jednáních kolegia starostů s vedením města, kde dochází k vzájemnému informování a řešení vzniklých problémů. Úředníci spolupracují s příslušnými odbory magistrátu, jsou jimi kontrolováni a zároveň metodicky řízeni.

Jakého největšího úspěchu MO v tomto dosluhujícím volebním období dosáhl?

Dokončení inženýrských sítí v celém obvodu, především splaškové kanalizace. Pokračování ve výstavbě cyklistických stezek.

Podařilo se MO získat nějaké dotace? Pokud ano, na co byly využity?

Státní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci sídliště v Černé za Bory. Státní dotace z Fondu dopravní infrastruktury na cyklistickou stezku z Černé za Bory do Mnětic. V současné době je podána žádost o státní dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na odbahnění rybníku v Drozdicích.

Co se naopak nepovedlo?

Dlouho usilujeme o okružní křižovatku v Nemošicích. Příslib ze strany Pardubického kraje nebyl zatím splněn.

Hodláte v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat? O co se budete v případě znovuzvolení zasazovat?

Ano. O další rozvoj obvodu, pokračovat v započatých projektech hlavně z oblasti dopravy jako jsou okružní křižovatky, rekonstrukce komunikací, chodníků, budování nových cyklistických stezek.

Specifická část:

Městský obvod Pardubice IV měl v porovnání s ostatními obvody nejvyšší výdaje na jeden okrsek. Jak je možné, že mezi nejvyšší a nejnižší vydanou částkou činil rozdíl okolo 8,5 tisíc korun?

Vzhledem k tomu, že místní referendum vyhlásilo město Pardubice nikoliv městský obvod,  považovali jsme za správné, abychom všechny vynaložené výdaje předali k vyúčtování městu na rozdíl od ostatních obvodů, které některé výdaje hradily ze svého rozpočtu.

V MO Pardubice IV fungují i tzv. osadní výbory. Dokázal byste popsat, jak přesně fungují?

V našem obvodu jsou zřízeny osadní výbory v Pardubičkách, Nemošicích, Mněticích, Drozdicích a společný výbor je pro místní části Staročernsko, Černá za Bory a Žižín.
Každý měsíc probíhají v místních částech Mnětice, Černá za Bory a Nemošice úřední dny starosty a to vždy od 15:30 do 17:30 h, aby se měli možnost vyjádřit osobně i ti občané, kteří nestihnou navštívit úřad v Pardubičkách v rámci jeho otvírací doby. Následně se pak účastním jednání osadních výborů, kde seznámím členy výboru s činností úřadu za uplynulé období a projednávám s nimi problémy a návrhy, které jsou formou zápisu přeneseny na úřad MO Pardubice IV a řešeny příslušnými pracovníky úřadu.
Každý člen výboru má na starost konkrétní část spravovaného území. Občané si zvykli obracet se s problémy právě na „svého“ zástupce ve výboru. Myslím si, že tímto systémem jsme se maximálně přiblížili lidem a jsem rád, že toto organizační řešení přináší úspěch a občané tak mají možnost se podílet na vylepšování a řízení našeho obvodu.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: ODS


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑