Pardubice podle vás


Petr Fiala: Žádnou stranou kmotrů nejsme

16.květen 2014 20:42

Petr Fiala: Žádnou stranou kmotrů nejsme

Po besedě s občany Pardubicka jsme vyzpovídali hlavního aktéra Petra Fialu, předsedu ODS.

Petr Fiala (*1964)

Petr Fiala se narodil v Brně, kde také vystudoval český jazyk a literaturu a dějepis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita). Krátce pracoval jako novinář. Spolu s Vladimírem Čermákem zakládal na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity katedru politologie. Mezi lety 2004-2011 zastával funkci rektora Masarykovy Univerzity. V Nečasově kabinetu působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Na podzim minulého roku byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Od ledna letošního roku je předsedou ODS. Věnuje se také publikační vědecké činnosti.

Celostátní politika

ODS se již dlouhou dobu vymezuje proti označení „skupinka kmotrů”. Jak hodláte své, popřípadě své potenciální voliče přesvědčit o tom, že ODS není pouze takovouto skupinkou, ale že čítá 18 tisíc členů, v nichž může být právě ta síla obrodit stranu?

Obnovit důvěru veřejnosti v Občanskou demokratickou stranu není jednoduché, ale já mohu všechny ujistit, že žádnou stranou kmotrů nejsme a já ani žádné kmotry neznám a ani bych žádné neposlouchal. Přišel jsem do ODS proto, aby byla znovu důvěryhodná. Děláme spoustu opatření, která vedou k tomu, že ODS důvěru lidí opět získá. Připomněl bych zřízení transparentního účtu, revizi celé členské základny, řešení problémů, které v ODS byly dlouhodobě a hromadily se. My opravdu děláme všechno proto, aby lidé viděli, že za ODS nejsou skryty žádné neviditelné zájmy.

V řadě vedení regionálních sdružení sedí stále stejní lidé, jak chcete voliče přesvědčit o tom, že ODS se o obrodu snaží, když klíčové pozice zastávají lidé, kteří mají na svém kontě řadu skandálů (Blažek, Knobloch, Drobil)?

My v klíčových pozicích ale nemáme někoho, kdo by měl opravdu skandál, já uznávám, že někteří lidé jsou tam dlouho, ale to samo o sobě není nic negativního. Jsou tam dlouho třeba proto, že mají důvěru členů ODS a my se opravdu docela zřetelně distancujeme od všech praktik v minulosti, které vyvolávaly pochybnosti. Ti lidé, které dnes vidíte ve vedení, to jsou lidé, kteří skutečně rozhodují, a nikdo další, kdo není volený, kdo nemá nějaký mandát, kdo nezískal důvěru lidí, tak v ODS nerozhoduje.

Vaše analýza současné české politiky v knize Politika, jak nemá být vyvolala poměrně velkou pozornost. Nebojíte se, že byste mohl dopadnout stejně jako například Petr Pithart, jenž napsal knihu Obrana politiky, ale který se v praxi dopouštěl stejných chyb, proti kterým původně bojoval?

To se nebojím. Já jsem nepřišel do politiky jako politolog. Já dokonce tvrdím, že když je člověk třeba dobrý politolog, není to žádný předpoklad pro praktickou politiku. Já třeba osobně pro sebe vidím mnohem cennější zkušenosti z manažerských funkcí a nakonec i z funkce ministra. Vůbec se nebojím, že bych nedokázal dělat pragmatickou, realistickou ale současně ideově podloženou politiku a že bych ji nedokázal dělat dobře.

Komunální politika

Jaký bude pro ODS dobrý volební výsledek v komunálních volbách?

ODS je na komunální úrovni silnou politickou stranou. Máme přes pět tisíc zastupitelů a my se budeme snažit co nejvíce jednotlivých pozic obhájit, ale já v tuto chvíli opravdu nemohu říct, zda budeme za dobrý výsledek považovat pět tisíc, čtyři tisíce, tři tisíce. To bych předbíhal. Před námi jsou ještě evropské volby. Navíc intenzivně pracujeme na obnově důvěry v ODS a až se bude blížit podzim, tak budu vědět, který výsledek je pro nás realistický, a co můžeme považovat za úspěch. Fakt je ten, a to není žádné tajemství, s tím jsem byl zvolen i do čela ODS, že práce na obnově strany a důvěry je práce na roky a já nemohu zaručit, že v komunálních volbách důvěru voličů budeme mít zpátky.

Kdo převezme odpovědnost a v jaké míře, pokud se tomu tak nestane?

To nevím, až utrpíme drtivou porážku, tak nad tím začnu přemýšlet. Já jsem byl zvolen do čela ODS na dva roky s programem, který je na několik let a který má přivést ODS zpátky do čela politiky. Ten program budu realizovat a dokud pro to budu mít důvěru svých spolustraníků, tak to budu dělat.

Jakým způsobem se ODS chystá podpořit své místní organizace v rámci komunálních voleb? Dokážete rámcově odhadnout velikost finančních prostředků?

V tuto chvíli ještě ne, prozatím se soustředíme na evropské volby, kde se částka pohybuje okolo deseti milionů korun. Pokud jde o komunální volby, definitivní podobu kampaně budeme připravovat teprve po evropských volbách a od toho se také budou odvíjet finanční prostředky. Nechci ale zase tajit, že ODS na tom není tak dobře jako v minulosti. ODS nemá tak dobrou podporu, snížily se nám výrazně příjmy. Takže nemůžeme počítat s tím, že bychom na kampaň vydali velké finanční prostředky.

Pardubice

Jak hodnotíte působení pardubické ODS, z níž pochází například pan Simeon Karamazov, který se stejně jako Vy, ujal po podzimních volbách poslaneckého mandátu?

Já samozřejmě nechci a nebudu hodnotit kolegy z pardubické ODS, situaci na Pardubicku detailně neznám, byť tady trávím víkendy. Na Pardubicku mám chalupu, takže se tady cítím trochu jako doma, ale to mně nedává právo posuzovat místní podmínky. Kolega Karamazov, protože jak víme, získal poměrně velký počet preferenčních hlasů, se určitě těší důvěře místních voličů ODS. Je to člověk, který pochází z akademického prostředí, stejně jako já, po této stránce si určitě rozumíme a je dobře, že se zapojil do práce ve školském výboru, protože si myslím, že je důležité, aby v těchto politikách byla ODS zase silná, a když je tam člověk, který má zkušenosti s akademickým prostředím, je to obrovská výhoda.

Klub ODS stejně jako TOP 09 nepodpořil přijetí novely zákona o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury v navrhovaném prvním čtení, která je velmi důležitá pro zlepšení situace s výkupy pozemků pro R35. Co bylo důvodem zaujmutí tohoto postoje?

Ten důvod opravdu nebyl, že bychom zásadně nesouhlasili s tímto postojem, byly tam nějaké technické nedostatky, které znejasňovaly, jak by ty ceny byly nakonec stanovovány a dávaly by přílišnou libovůli ministru dopravy při rozhodování v těchto věcech. Jsme nicméně ale přesvědčeni, že ceny při vyvlastňování pozemku musejí být dány do pořádku a že to, jak jsou dnes nízko nastaveny, není dobré.

Podpoříte nakonec novelu návrhu?

My jsme připraveni, a signalizovali jsme to i ve sněmovně, až se návrh vylepší, podpořit ho.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑