Pardubice podle vás


Pardubické střípky -soutěž pro mladé talenty

27.listopad 2013 19:08

Pardubické střípky -soutěž pro mladé talenty

Krajská knihovna v Pardubicích spolu se Střediskem východočeských spisovatelů vyhlásila začátkem září již pátý ročník literárně-výtvarné soutěže Pardubické střípky.Letošním tématem se stalo do tajemna zahalené heslo: Voda – živel i přítel.
25. listopadu 2013 v prostorách Domu hudby porota složená ze spisovatelů, výtvarníků a pedagogů prozradila, jak se s zadaným tématem mladí výtvarníci a literáti vypořádali.
Krátce před jednou odpolední uvedly začátek slavnostního vyhlašování výsledků Pardubických střípků studentky konzervatoře bezchybnou adaptací Wagnerovy skladby Idyla.
Poté následoval proslov předsedy poroty za literární část, kde shrnul celkový průběh hodnocení, i subjektivní dojem z několika prací a prozradil, v jakém stylu mladí literáti svá díla nejčastěji zpracovávali. Porota prý hodnotila především originalitu, z díla musela dýchat osobnost člověka, který jej tvořil.
Pár slov pronesla rovněž předsedkyně poroty výtvarné oblasti, v níž musely být uděleny i zvláštní ceny. Do soutěže totiž svým dílem přispěl i čtyřletý chlapec, který se nevešel do žádné věkové kategorie, ale jeho práce jednoduše nešla neocenit.
Následovalo předávání cen za výtvarnou část, po níž se představila studentka konzervatoře, která hrou na kytaru skvěle ztvárnila skladbu Johanna Sebastiana Bacha.
Po tomto hudebním zpestření porota přešla k vyhlašování výsledků literární oblasti soutěže, v níž se četně umísťovali studenti gymnázia Dašická, gymnázia Vysoké Mýto, Hradce Králové a také žáci základních škol.
Když byly diplomy a ceny v podobě knih, zápisníků, DVD nebo symbolického pardubického perníku předány, vystoupili opět studenti konzervatoře s hrou na klavír, flétnu a housle. Svou chvíli měli i ti studenti, kteří recitovali a vyprávěli duchaplné historky, u nichž sál nezůstal klidný.
Celý ceremoniál byl zakončen společným fotografováním všech oceněných a účinkujících. A nám nezbývá, než se těšit na další ročník této již tradiční soutěže.

Anna Musilová, redaktor Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: Ikaros

Výsledková listina i jednotlivé práce


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑