Pardubice podle vás


Pardubická nemocnice získala osvědčení kvality

15.prosinec 2014 18:59

Pardubická nemocnice získala osvědčení kvality

Pardubická krajská nemocnice letos poprvé získala akreditaci kvality, která mimo jiné také dokládá bezpečnost poskytované péče.

Spojená akreditační komise

Osvědčení kvality uděluje Spojená akreditační komise, která se z pozice nestátní neziskové organizace snaží o zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče na území republiky.
Výsledek šetření ocenil, jak ředitel nemocnice Tomáš Gottvald, tak první náměstek hejtmana Roman Línek, který má zdravotnictví v kraji na starosti.

„Pro naše nemocnice akutní péče v Pardubickém kraji je to poslední potřebný kamínek do mozaiky, všechny ostatní nemocnice už akreditací prošly, ta pardubická měla vzhledem ke své velikosti nejsložitější úlohu,“ řekl Roman Línek.

Plnění standardů zdravotní péče

Šetření, které trvalo několik dní, proběhlo na počátku prosince. Spojená akreditační komise hodnotila plnění standardů ve třinácti oblastech zdravotní péče.

„Součástí šetření jsou rozhovory s veškerým personálem i samotným pacientem, kontrola zdravotnické dokumentace a pozorování procesů na pracovišti. Stejným způsobem se rovněž sleduje práce s indikátory kvality, systém interních auditů kvality, kontrola a prevence infekcí či podávání léčiv,” uvedl vedoucí referátu řízení kvality Ladislav Kylar

Akreditační tým také posuzoval správu budov, systém bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnost či zacházení s nebezpečným odpadem.

„Kontroluje se rovněž úroveň hygieny a bezpečnosti prostředí, úklid nebo strava,“ doplnil ředitel Gottvald.

Certifikát pozbude platnosti 3. prosince 2017, poté musí nemocnice projít novým šetřením, jestliže si bude chtít akreditaci kvality zachovat

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Pardubický kraj


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑