Pardubice podle vás


Pardubice si připomněly oběti heydrichiády

23.červen 2015 20:06

Pardubice si připomněly oběti heydrichiády

Jako každoročně byla v prostorách památníku Zámeček zorganizována pietní akce, která měla nejenom připomenout, ale zároveň uctít památku nevinných lidí, kteří se v období, kdy nacistické Německo rozebíralo naši zemi kousek po kousku, postavili za svou vlast a položili za ni všechno, co měli; své životy.

V roce 1942 během heydrichiády po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo popraveno jen z Pardubic a okolí skoro na dvě stě lidí. Především šlo o výsadkáře Silver A nebo o lidi, kteří se nějak angažovali, ať už skutečně nebo domněle, v odboji.

Pietní akce, které se každoročně v průběhu června konají po celé republice, mají připomenout jejich statečnost a nezdolnou víru v lepší zítřky. Nejinak tomu bylo i v Pardubicích.

Na Zámečku se dne 22. června 2015 sešly politické osobnosti jako primátor města Martin Charvát, senátorka Miluše Horská nebo poslanec Václav Snopek, kteří vystoupili se svými projevy, v nichž se víceméně shodli na tom, že odkaz druhé světové války, ač je hrozivý, bychom si měli neustále připomínat, neboť je to právě historie, z níž si bereme poučení nejen pro přítomnost, ale především pro budoucnost.

Během akce byly na památník tradičně položeny květinové věnce a oběti nacistického řádění byly uctěny minutou ticha, po které zazněla národní hymna interpretovaná armádním sborem České republiky.

Účast na pietě byla poměrně hojná, a to i přes nepříznivost počasí, které jako by svou pochmurností podtrhovalo podstatu celé akce. Tím lidé podpořili slova jednoho z nejvýznamnějších českých literátů Vítězslava Nezvala, která zdobí památník na Zámečku: „Vy, kdož jste padli bez své viny na bojištích a kdekoli daleko od své domoviny, vy, které už nic nebolí, vy, věčný spánek spící, vy, bezejmenní mučedníci, vy, jejichž rozptýlená jména jsou jak stíny jitřních hvězd, vy, ať jsi muž anebo žena, jste dovedli svou oběť nést, vy, padlí za svá lidská práva, vám budiž věčná čest a sláva!"

Anna Musilová (externí odkaz) (nové okno), redaktorka portálu Pardubice podle vás
Fogragrafie: Magistrát města Pardubic


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑