Pardubice podle vás


Oldřich Liska – zapomenutý architekt Pardubic

24.listopad 2014 19:54

Oldřich Liska – zapomenutý architekt Pardubic

Tvář Pardubic utvářelo ve 20. století několik významných architektů. Josef Gočár je autorem Grandu a Winternitzových mlýnů, Pavel Janák postavil oceňované rondokubustické krematorium, Karel Machoň mediálně známou pasáž.
Architekt Oldřich Liska nepostavil v Pardubicích žádnou takto výraznou budovu a například v sousedním Hradci Králové se zapsal do podoby města více, ale i v městě nad Labem zanechal stopu v podobě vícera architektonicky zajímavých objektů, kolem nichž Pardubičané procházejí, neuvědomujíce si ovšem, že jde o dílo jednoho pro Pardubice významného architekta.
Oldřich Liska se narodil roku 1881 ve vsi Kamhajek nedaleko od Kolína. Tato víska je mimochodem i rodiště slavného československého zápasníka Gustava Frištenského. Po studiích a praxi v Drážďanech, Mnichově a Vídni se vrátil do Čech, konkrétně do Hradce Králové. Jeho stavby můžeme najít v celé oblasti severovýchodních Čech; jeho projekční kancelář platila od konce první světové války až do let padesátých za nejvýznamnější v tomto regionu. V Pardubicích stavěl v první polovině let dvacátých.
Liska byl ovlivněn ve své tvorbě funkcionalismem, k němuž se v průběhu let přiměšovaly další dílčí vlivy – od „Gesamkunstwerku“ přes kubismus, mašinismus až po purismus.

Nájemní domy a Ulrychova vila

Mezi nejvýraznější Liskovy stavby v Pardubicích patří obchodní a nájemní dům „Na kopečku“ na rohu třídy Míru a Jindřišské ulice, který je ale nyní nevyužíván a pomalu chátrá, což je veliká škoda. Dále dům Charlotty Masarykové u Kostelíčka, v němž dnes sídlí část magistrátu, a jenž původně sloužil Lize proti tuberkulóze.
Liska až na jednu výjimku stavěl v Pardubicích veřejné zakázky, výsledkem jsou činžovní domy u sokolovny v Jiráskově ulici, činžáky obklopující prostranství Čechova nábřeží před Prokopovým mostem či dva atypické nájemní domy ve Sladkovského ulici, jejichž průčelí zdobí působivé reliéfy, a které upoutají svojí barevností – jeden je laděn do červenorůžové a druhý do šedé barvy.
Jedinou soukromou zakázkou pro Lisku v naší metropoli byla vila pro velkoobchodníka střižním zbožím Václava Ulrycha na rohu ulic Gebauerovy a Sakařovy. Tento majestátní dům byl dříve mezi lidmi pro svou velikost nazýván „Bahnhof“.
Ačkoli Oldřich Liska a samozřejmě i další významní architekti určovali podobu Pardubic, ty se k nim chovají trochu macešsky. Nenajdete zde žádnou Liskovu, Machoňovu, Gočárovu ani Janákovu ulici a ani jinou výraznější připomínku na tyto stavitele. Přitom by si ji určitě zasloužili.  Až půjdete po Pardubicích, všimněte si realizací Oldřicha Lisky a nechte na sebe působit jejich jednoduchou funkcionalistickou krásu.

Poznámka: Chceme-li vidět Liskovy stavby i jinde než v našem městě, můžeme se vypravit ku příkladu do Hradce Králové (Městské lázně a další stavby), k městskému divadlu v Lomnici nad Popelkou či do Peček, kde stojí Liskův českobratrský kostel.

Jaroslav Praisler, redaktor portálu Pardubice podle vás

Oldřich Liška (zdroj: Východočeské archivy)

Detail reliéfů na šedém nájemním domě ve Sladkovského ulici

Nájemní dům ve Sladkovského ulici

Dům Na kopečku naproti Grandu

Činžovní domy na Čechově nábřeží

Činžovní dům na Čechově nábřeží


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑