Pardubice podle vás


Nová aula Gymnázia Mozartova

02.říjen 2013 20:04

Nová aula Gymnázia Mozartova

Pardubické Gymnázium Mozartova 1. října 2013 otevřelo svou novou aulu. Díky investiční akci za více než dva miliony vznikla místnost s kapacitou 96 míst, která bude využívána na přednášky, besedy, filmové kluby, koncerty, workshopy a podobné akce.

Významní hosté

Oficiální část programu začala ve 12 hodin za účasti významných hostů: bývalého ministra školství prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc., místopředsedkyně senátu Mgr. Miluše Horské, radního města Pardubic a předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josefa Kubáta a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové.
Dále se zúčastnili např. ředitel pardubického Gymnázia Dašická Mgr. Luděk Burian, prorektor UHK Mgr. Petr Grulich, Ph.D., proděkan FEI UPce prof. Petr Šotek, ředitelky základních škol Mgr. Bc. Jana Smetanová (ZŠ Prodloužená) a PaedDr. Světlana Divecká (ZŠ Josefa Ressla), ředitelka ZUŠ Pardubice - Polabiny Mgr. Naděžda Gregorová, vedoucí Odboru školství a kultury Pk Ing. Ladislav Forman a další zástupci škol, Pardubického kraje, médií i studentů.

Mnohé projevy

Po zaznění studentské hymny Gaudeamus igitur se slova ujal ředitel Gymnázia Mozartova Mgr. Marek Výborný, který celou akci moderoval, po jeho úvodní řeči následovala prezentace školy. Ředitel také předal pamětní list úspěšnému studentovi Matyáši Medkovi a vystoupilo pěvecké trio ze ZUŠ Pardubice-Polabiny.
Krátkou řečí na téma „Význam vzdělávání dnes“ přispěl také již zmíněný profesor Sokol. Studentům připomněl, že se současný svět velmi rychle vyvíjí a je velmi komplexní, tedy i náhled na něj musí být komplexní – a právě takový náhled umožňuje vzdělání. Zdůraznil také důležitou roli cizích jazyků coby klíčů ke komunikaci se světem.
Promluvila i náměstkyně hejtmana Jana Pernicová: ohradila se proti tvrzení, že nemá ráda gymnázia, podotkla, že gymnázia ráda má, ale jen taková, jako je dnes prezentované Gymnázium Mozartova.

A co na to studenti?

Symbolická páska byla tedy přestřižena a nová aula (i když i sám ředitel Výborný přiznal, že aula je poněkud honosný pojem) je připravena sloužit studentům. A ti to vítají.

„Z naší nové auly jsem doslova nadšená. Je to skvělý způsob jak mít malý kousek akademické půdy u nás na gymnáziu a připomínat si tak vidinu našeho budoucího vysokoškolského studia. Místnost má navíc velice přátelskou atmosféru, a tak se už nemohu dočkat, až ji začneme plně využívat!“ uvedla studentka Tereza Brancuská.

První program

Jedinou vadou na kráse tak zůstává snad jen ne ještě úplně funkční zvukotechnika, jak se ukázalo – ať už výpadkem mikrofonu nebo přehnanou hlasitostí a šumem.
Prvního využití se aula dočkala už 1. 10. odpoledne přednáškou prof. Sokola na téma „Svoboda - a co s ní?“ Druhého října pak hostila panelovou diskuzi s politiky v rámci Studenstkých voleb.

Jiří Etrych, redaktor Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑