Pardubice podle vás


Nezaměstnanost se v kraji drží pod celorepublikovým průměrem

30.říjen 2014 16:09

Nezaměstnanost se v kraji drží pod republikovým průměrem

V současné chvíli se míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji pohybuje okolo 5,9 %, celorepublikový průměr přitom hlásá 7,3 % nezaměstnaných (k 30. 9. 2014). Celkově v regionu žádá o práci 21 tisíc uchazečů, ještě lépe si stojí samotný okres Pardubice, kde úřad práce eviduje okolo 6 tisíc osob, v přepočtu 5 % nezaměstnaných.

Oživení ekonomiky

„Celkovým letošním trendem je postupné snižování nezaměstnanosti, do toho se promítá především oživení ekonomiky. Zaměstnavatelé ale zatím růstu moc nevěří, většina pracovních poměrů je uzavírána na dobu určitou,” upozornil Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce v Pardubicích.

Rozdíly mezi oblastmi kraje

Mezi jednotlivými oblastmi kraje byly vždy, co do zaměstnanosti, značné rozdíly. Ty vycházely především ze struktury jednotlivých odvětví národního hospodářství.

„Historicky se rozdíly mezi oblastmi s nejvyšší (Jevíčsko, Moravskotřebovsko, atd.) a nejnižší mírou nezaměstnanosti (Pardubicko) pohybovaly i přes 6 %. V současné době se „nůžky“ mezi jednotlivými regiony zavírají, v oblastech s nižší mírou nezaměstnanosti je počet uchazečů o zaměstnání konstantní, naopak tam, kde byla míra nezaměstnanosti vyšší, se počet nezaměstnaných snižuje. Je to způsobeno většími pracovními příležitostmi, otevřením menších průmyslových zón v těch regionech, naopak vyčerpáním kapacit současných rozvojových kapacit především v Pardubicích,” řekl Petr Klimpl.

Prognóza pro příští měsíce

Krajská pobočka úřadu práce nyní eviduje téměř 4000 volných pracovních míst. Valná část z nich je technického zaměření.

„Největší poptávka je po montážních dělnících, potom, po tzv. „černých“ řemeslech – nástrojáři, slévači, svářeči, velká nabídka je u řidičů aut a autobusů. Následují pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, pojišťováci a obchodní zástupci, technici, prodavači a kuchaři,” prozradil dále Klimpl.

Míru nezaměstnanosti tradičně ovivňuje sezónnost, která má dopad na celou řadu odvětví. Přes zimu se obvykle zvýší počet uchazečů o zaměstnání, kteří přes teplé měsíce pracují ve stavebniství, zemědělství či lesnictví.

„V jarních měsících se zase začne počet uchazečů bude po jejich nástupu zpět do zaměstnaní snižovat. Druhým vlivem je výkonnost ekonomiky. Ta má nastartováno dobře, takže předpokládáme, že křivka nezaměstnanosti se bude pohybovat výrazně pod loňským stavem. Na konci roku předpokládáme, že míra nezaměstnanosti v kraji by neměla být vyšší než 7 % (pozn. 25 tisíc uchazečů o zaměstnání),” dodal Petr Klimpl.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Grafické materiály: Krajská pobočka Úřadu práce v Pardubicích

Vývoj nezaměstnanosti v Pardubickém kraji


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑