Pardubice podle vás


Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

05.srpen 2015 19:16

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Přírodní památka Nemošická stráň je jedinou svého druhu na celém území Pardubic, přičemž ale povědomí o ní není rozhodně tak velké, jak by si zasloužila.

Nemošická stráň se táhne jihovýchodním směrem od areálu Foxconnu u Zámečku, poté se přimyká ke Chrudimce a končí u Drozdic. Jedná se o strmou opukovou stráň, nad jejíž horní hranou vede jedna z větví Průmyslové ulice a rozkládá se průmyslová zóna Černá za Bory. Nemošické stráni byla přiznána zákonná ochrana v roce 1982. Důvodem ochrany je zachování přirozené dubohabřiny; Nemošická stráň je významným botanickým nalezištěm a sídlištěm mnoha druhů ptactva. Byly zde v odkryvech také nalezeny zkameněliny živočichů křídového moře.

Roste zde áron plamatý, dymnivka dutá a zejména medvědí česnek, jehož masivně rozšířené porosty na jaře omamně voní a z tratolišť bílých květů této léčivky přecházejí zraky (Na území přírodní památky by se ovšem rostliny sbírat neměly, nějaký ten lístek na ochutnání si ale určitě můžete uštípnout; opravdu chutná jako česnek). V posledních letech tento přírodní skvost ožívá – Gymnázium Mozartova zde instalovalo informační tabuli a zrenovovalo dlouhá léta zaskruženou studánku tak, aby byla k užitku široké veřejnosti. Jen škoda, že voda není pitná.

Přibližně uprostřed cesty mezi začátkem památky u Zámečku a Drozdicemi se nachází „útulek pro hmyz“ – staré kmeny, nechané napospas broukům, kteří obývají práchnivějící dřevo.

Kudy se na Nemošickou stráň dostat

A jak se vůbec na Nemošickou stráň dostat? Na kruhovém objezdu u Zámečku se dáte při cestě od Pardubiček doprava, pokračujete po ulici ke zdravotnické škole přes most přes vlečku, za nímž se dáte doprava po polní cestě. Tu pak opustíte (cesta pokračuje doprava) a dáte se po málo znatelné pěšince podél starých chatiček. Pěšina vás už dovede přímo do lůna přírody a pokud z ní nebudete uhýbat, půjdete kolem skautského srubu dále ke studánce s informační tabulí a k útulku pro hmyz, až vyjdete na nivní louce před Drozdicemi (zde byla ve stráni za války německá střelnice).

Z louky můžete vylézt nahoru na louku nad strání, tato cesta vás dovede na horní konec Drozdic, nebo můžete pokračovat rovně, abyste přišli přímo k hospůdce U Louže, kde se můžete občerstvit na příjemné zahrádce, abyste lépe dokázali vstřebat právě prožité na Nemošické stráni.

Jaroslav Praisler (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic

Nemošická stráň jako zapomenutý drahokam Pardubic


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑