Pardubice podle vás


Nebezpečné dědictví chemického průmyslu

23.duben 2015 21:19

Nebezpečné dědictví chemického průmyslu

Komentář: Každý z nás již mnohokrát ucítil v Pardubicích, zejména v západní části města, nepříjemný zápach. Pardubice jsou známy jako “město chemie”. Chemické závody jako Paramo a Synthesia dávají již mnoho let lidem práci, avšak tato chemická výroba nám přinesla také znečištění ovzduší, spodních vod i devastaci ekosystémů.

Toxického dědictví minulosti jsme se do dnešních dnů stále nezbavili. Ještě dnes se nachází zbytky nebezpečných chemikálií v bahně slepých ramen Labe. Likvidace starých ekologických zátěží stále ještě nebyla provedena a to už máme skoro 26 let po revoluci.

Jejich nejvyšší koncentraci nalezneme v nádrži Lhotka, která je součástí Synthesie. V této nádrži najdeme nesmírně velké množství toxických a nebezpečných látek (ropné alifatické uhlovodíky, jednoduché aromatické uhlovodíky, chlorované aromatické uhlovodíky, amonné ionty, rtuť, arsen a další). Greenpeace odhaduje, že znečišťujících látek je v areálu Synthesie neuvěřitelných 146 682 tun.

„Ze starých ekologických zátěží představuje toto místo pro Labe stále největší riziko. A to i přesto, že se stát zavázal k jeho vyčištění už před dvaceti lety. Může za to chaos při řešení problematiky starých ekologických zátěží a liknavost úřadů,“ prohlásil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Sanace proběhne do konce listopadu

Synthesia dnes dodržuje zákonné normy a již nevypouští nečistoty přímo do Labe, ale přes čistírnu odpadních vod. Avšak rezidua minulosti dosud nebyla odstraněna. Na počátku 90. let se zavázal stát k odstranění ekologických zátěží, avšak smlouva ze strany státu nebyla naplněna. Na sedmi silně znečištěných lokalitách nebyly dosud práce zahájeny. A zrušením supertendru na odstranění ekologických zátěží jsme se velmi vzdálili od čistého životního prostředí.

Poslední zpráva ze Synthesie ohledně sanací pochází z roku 2013, kdy Ministerstvo financí podepsalo smlouvu na sanaci nádrží betasmoly (pozn. odpad z výroby 2-naftolu), ta by měla být hotova do konce listopadu letošního roku.

Dle článku 35 odst. (1) Listiny základních práv a svobod má každý právo na příznivé životní prostředí. Lidé, kteří žijí v Pardubicích by měli toto právo využít. Pokud budeme k tomuto lhostejní, pak se musíme smířit s tím, že to za nás nikdo jiný neudělá.

Jiří Novotný (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás
Ilustrační foto: Synthesia


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑