Pardubice podle vás


Názor: Nová radnice? Ano, ale ne teď

13.září 2015 20:01

Názor: Nová radnice? Ano, ale ne teď

Zastupitel města Petr Klimpl (ODS) uveřejnil názor, v němž se zabývá důležitostí přesídlení pardubické radnice do budovy ČSOB Pojišťovny.

V Pardubicích se hovoří o nové radnici, kde by byli všichni úředníci v jedné budově. To by bylo velmi pěkné a pro občany jistě prospěšné. Vedení města dostalo nabídku, že pro tento účel mohla být využita budova ČSOB Pojišťovny. Vedle toho se objevily názory, že by nová radnice mohla být v bývalých Masarykových kasárnách. A začaly diskuze, které řešení je ekonomičtější a které pro občany (a úředníky) komfortnější.

Myslím ale, že otázka stojí naprosto jinak. Má dát město skutečně 300 miliónů korun (to je zhruba odhad nákladů obou těchto variant) na řešení umístění radnice? Nemá město jiné, daleko palčivější problémy, které by byly touto částkou řešitelné - třeba otázku dopravy? Tady bohužel chybí dlouhodobá vize rozvoje města, či pokud je, tak je ale často přizpůsobována okamžitým podnětům, které jsou nekoncepční.

Sestěhování úředníků na jedno místo – ano. Ale pouze tehdy, když se objeví jednorázový zdroj financí - třeba účelová dotace, která pokryje rozhodující část nákladů na pořízení takové budovy radnice - nebo když se objeví donátor, který dá městu takovou budovu zdarma či jen za symbolickou cenu. Do té doby by město mělo řešit svými finančními prostředky (kterých bohužel není dost) především jiné, pro občany potřebné věci, především dopravu ve městě.

Petr Klimpl
Fotografie: archiv redakce                                                                                                                                     Vaše názory nám můžete zasílat na info@pardubicepodlevas.cz


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑