Pardubice podle vás


Názor: Nehoráznost vedení Služeb i vládnoucí koalice

05.květen 2017 10:23

Názor: Nehoráznost vedení Služeb i vládnoucí koalice

Názor zastupitele města Pardubic Karla Haase (ODS) k tiskovému prohlášení vedení Služeb města, v němž hrozí trestním oznámením zastupitelům, kteří mluví o kauze výletu manažerů společnosti do Jihoafrické republiky.

1) Je zbabělostí, že žádný z členů orgánů společnosti Služby města Pardubic, tedy žádný z členů představenstva, dozorčí rady nebo valné hromady (jejíž funkci vykonávají členové Rady města Pardubic), neměl do dnešního dne odvahu férově a jednoznačně říci, že cesta manažerů do Jihoafrické republiky zcela prokazatelně (podle jejího přesného chronologického průběhu, který dostali členové Zastupitelstva města Pardubic k dispozici) žádnou pracovní cestou ve skutečnosti nebyla – že byla nepochybně velmi příjemným dovolenkovým výletem placeným z peněz společnosti Služby města Pardubic a společnosti SmP – Odpady, ve výsledku tedy z peněz občanů města Pardubic.    

2) Je naprostou nehorázností, že management obou společností, tedy společnosti Služby města Pardubic a společnosti SmP – Odpady, si namísto alespoň minimální míry sebereflexe v souvislosti s „výletem“ do Jihoafrické republiky dovolí v tiskovém prohlášení z pátku 28. 4. 2017 dokonce vyhrožovat právními (trestními) kroky vůči těm opozičním zastupitelům města Pardubic, kteří se v zastupitelstvu města snaží aktivně poukazovat na nehospodárnost placení exotických dovolených členům managementu. Inu, ne nadarmo se říká, že nejlepší obranou gaunerů všeho druhu vždy bylo „přejít do protiútoku“.

3) Tiskové prohlášení managementu společností Služby města Pardubic a SmP – Odpady z pátku 28. 4. 2017 je věrným obrázkem pokrytectví celé současné pardubické vládnoucí koalice, tedy ANO, ČSSD, TOP09 a KDU-ČSL. Management obou společností (tedy jejich představenstva) je totiž složen pouze a jen z nominantů současné pardubické vládnoucí koalice. Na začátku tohoto volebního období měla pardubická vládnoucí koalice plná ústa řečí o profesionalitě řízení městských akciových společností pod jejím vedením – a zatím koalice vede městské akciové společnosti pouze k výhružkám a k zastrašování opozičních zastupitelů.

Pokud ani po pátečním výhružném a zastrašujícím tiskovém prohlášení managementu společností Služby města Pardubic a SmP – Odpady na adresu opozičních zastupitelů nenaleznou soudní a slušní členové zastupitelstva města z řad pardubické vládnoucí koalice na nejbližším jednání zastupitelstva města soudnost a odvahu k odvolání představenstva společnosti Služby města Pardubic, tak nevím, zda může pardubická komunální politika klesnout ještě vůbec hlouběji…

Karel Haas
člen zastupitelstva města za ODS
Fotografie: Archiv redakce

Úplné znění tiskového prohlášení

Společnost Služby města Pardubic a.s. a společnost SmP - Odpady a.s. se cítí poškozeny prohlášeními některých členů zastupitelstva města Pardubic učiněnými na jednání zastupitelstva města nebo zveřejněnými sdělovacími prostředky, kterými dávají do souvislosti schválení a vykonání pracovní cesty do JAR s domnělým spácháním trestného činu.
Na obě naše společnosti, Služby města Pardubic a.s. i SmP - Odpady a.s., a jejich zástupce se obracejí zákazníci a obchodní partneři s dotazy, zda je naše činnost a podnikání provozováno v souladu s právními předpisy a zda je vše v pořádku, a to v návaznosti na uveřejnění výše uvedených prohlášení. Z chování i reakcí některých zákazníků i obchodních partnerů je patrná nejistota a obava z možnosti další obchodní spolupráce. V případě odlivu zákazníků, snížení objemu zakázek nebo neprodloužení obchodní spolupráce z důvodů spočívajících v poškození dobré pověsti našich společností může vzniknout škoda velmi značného rozsahu.

Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Služby města Pardubic a.s. je statutární město Pardubice, kterému tak náleží veškerá práva akcionáře vůči společnosti Služby města Pardubic a.s. a nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby města Pardubic a.s.) i vůči společnosti SmP - Odpady a.s. Podle § 38 odst. 1 věty druhé zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Členové Zastupitelstva města Pardubice složili při svém nástupu do funkce slib, podle kterého se též zavázali, že svoji funkci budou vykonávat v zájmu města a jeho občanů.

Výše uvedenými prohlášení podle našeho názoru dochází k poškození pověsti obou našich společností (§ 135 odst. 2 občanského zákoníku) i k porušení povinností těchto členů zastupitelstva pečovat o zachování a rozvoj majetku města (§ 38 odst. 1 věta druhá zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění) a dále k porušení povinnosti vykonávat funkci v zájmu města a jeho občanů (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění).

Výše uvedeným jednáním těchto zastupitelů by v případě větších škod vzniklých našim společnostem mohla být naplněna skutková podstata některého z trestných činů.


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑