Pardubice podle vás


Názor: Lokalita „Červeňák“ – byrokratická ochrana přírody nebo slušný vztah k přírodě i bez omezení?

09.Únor 2016 20:14

„Červeňák“: byrokratická ochrana nebo slušný vztah k přírodě?

Názor zastupitele města Pardubic Karla Haase (ODS) na Iniciativu Přírodní park Červeňák a její snahu o vyhlášení zvlášť chráněného území v dané lokalitě. Své názory nám můžete zaslat i vy na info@pardubicepodlevas.cz.

Na posledním jednání Zastupitelstva města Pardubic ve čtvrtek 28. ledna představil pan doktor Miroslav Seiner Iniciativu „Přírodní park Červeňák“. Jako jeden z členů zastupitelstva města se s naprostou většinou cílů Iniciativy „Přírodní park Červeňák“ ztotožňuji:

  • určitě budu vždy pro, aby předmětné území zůstalo nezastavěné;
  • určitě budu vždy pro, aby předmětné území zůstalo v přírodní podobě;
  • určitě budu vždy pro, aby předmětné území sloužilo primárně rekreačnímu využití pro občany Pardubic;
  • určitě budu vždy pro, aby se naše město snažilo od státu získat bezúplatně pozemky státu v předmětné lokalitě;
  • a určitě budu vždy proti tomu, aby předmětné území protnuly zbytečně dvě souběžné pozemní komunikace ve vzdálenosti pouhých pár desítek metrů od sebe.

Na druhou stranu jsem nikdy neskrýval a neskrývám (ale to jsou jediné dva mé rozdílné názory od cílů Iniciativy „Přírodní park Červeňák“), že jsem pro, aby se při odborném a seriózním projednávání aktuálně zpracovávaných XIX. změn současného územního plánu hledala dopravně realistická, k přírodě šetrná a časově dohlédnutelná kompromisní varianta dopravního propojení Jesničánek s Pardubičkami (protože toto dopravní propojení prostě Pardubicím výrazně chybí – to je objektivní fakt, před kterým nemůžeme nikdo z nás zavírat oči).

Iniciativa Přírodní park Červeňák
vznikla v roce 2015, sdružuje občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, kteří podporují přeměnu bývalého vojenského prostoru na přírodní park. Iniciativa svůj název odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který se v prostoru nachází.

Také jsem proti tomu, aby se v předmětném území vyhlašovala jakákoliv kategorie zvlášť chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Snahou Iniciativy „Přírodní park Červeňák“ je vyhlášení zvlášť chráněného území v lokalitě „Červeňák“, buď přírodního parku, nebo přírodní památky. A to s sebou vždy přináší zbytečná byrokratická omezení a regulaci volného pohybu lidí předmětnou lokalitou. Podle návrhu opatření připraveného Iniciativou „Přírodní park Červeňák“ by pouze se souhlasem správního orgánu ochrany přírody mělo být v lokalitě možné

  • táboření,
  • pořádání úplně všech akcí (sportovních, turistických, dětských i jakýchkoliv jiných),
  • zřizování cyklostezek,
  • zřizování odpočívadel.

V současné době je lokalita lidmi normálně využívána. Pár příkladů z praxe – náš klub orientačního běhu tam cca dvakrát do roka připraví výukové závody pro děti v orientačním běhu; já sám jsem tam skupinu dětí od nás z Pardubiček učil geocaching; kulturní komise našeho městského obvodu pod vedením velkého znalce a milovníka přírody, pana Františka Hlubockého, pořádá každý rok organizovanou turistickou procházku pro občany z našeho městského obvodu i po předmětné lokalitě atd. A všechny takovéto akce, většinou dobrovolně, s nadšením, a za dobrým cílem dělané, by podle představ ekologických iniciativ měly podléhat regulaci a správnímu rozhodnutí v podobě udílení souhlasu orgánem ochrany přírody.

Takovýto přístup ekologických iniciativ – v lokalitě, která byla de facto uplynulých sto let člověkem velmi intenzivně využívaná – mi připadá, hodně mírně řečeno, nerozumný, extrémní a bez snahy o jakýkoliv normální lidský kompromis. Takovýmto přístupem ekologických iniciativ je upřednostňována "byrokratická a formální ochrana přírody" před obyčejným, lidským, slušným vztahem k přírodě i bez úředních omezení.

Karel Haas, předseda pardubické ODS a člen Zastupitelstva města Pardubic
Fotografie: Jaroslav Praisler (externí odkaz) (nové okno)

Pohled z mostního pilíře na Višňovku.

Panelová cesta, vedoucí k silnici mezi Pardubičkami a Nemošicemi

Neudržované louky na pravém břehu Chrudimky

Louky

Červeňák; z pravého břehu

Menší jezírko


Hledáme nové stážisty

Rád/a píšeš nebo fotíš? Máš čas a chuť se věnovat tématům, která hýbou Pardubicemi?

Pokud jsi student/ka střední či vysoké školy nebo je ti do 26 let, rádi tě přivítáme do našeho týmu. Napiš nám na info@pardubicepodlevas.cz, kde se od nás dozvíš víc informací. V mailu stručně popiš svou motivaci a něco málo o sobě, přiložit můžeš také článek či fotografii na ukázku. Předchozí zkušenosti nejsou podmínkou.


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑