Pardubice podle vás


Názor: Dokončí rada koncesní řízení na provozovatele Cihelny férově?

08.září 2015 09:30

Dokončí rada řízení na provozovatele Cihelny férově?

Názor Karla Haase, zastupitele Pardubic (ODS), na koncesní řízení na provozovatele Cihelny. Své názory nám můžete poslat i vy, a to na adresu: info@pardubicepodlevas.cz.

Koncesní řízení na provozovatele koupaliště „Cihelna“ – dokončí ho Rada města Pardubic férově nebo podlehne nepravdivým a demagogickým informacím jednoho z radních?

Pardubickým mediálním prostorem v posledních dnech a týdnech „hýbe“ mimo jiné výběr provozovatele letního koupaliště na „Cihelně“ na následující roky. Na straně jedné se do své závěrečné fáze hodnocení nabídek dostalo koncesní řízení na nového provozovatele na následujících 7 let a na straně druhé toto řádně probíhající koncesní řízení neustále v médiích „torpéduje“ svými prokazatelně nepravdivými výroky jeden z členů Rady města Pardubic, pan Novohradský.  

Pokud pan radní Novohradský v současnosti apeluje na zrušení probíhajícího koncesního řízení, pak má velmi krátkou paměť. Rada města Pardubic totiž, i za účasti pana radního Novohradského, schválila koncesní dokumentaci k předmětnému koncesnímu řízení dne 25. 5. 2015 naprosto jednomyslně (10 hlasů pro; nikdo nebyl proti; nikdo se nezdržel; 1 člen rady nehlasoval).

Pokud pan radní Novohradský v současnosti apeluje na zpracování koncepce provozování a financování areálů PAP, koupaliště Cihelna, Skatepark a Tipsport Aréna (a bohužel se mu podařilo ve velmi „okleštěné“ v radě města dne 24. 8. 2015 pouhými 6 hlasy zadání vypracování této koncepce „pro koncepci“ prosadit), pak naprosto zbytečně a neefektivně mrhá kapacitami města.

V době schválení koncesní dokumentace v květnu tohoto roku totiž měli členové Rady města Pardubic k dispozici všechny potřebné odborné informace pro předmětné koncesní řízení (pan radní Novohradský se s nimi zřejmě jenom neseznámil….) – zejména právní studii velmi respektované advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři a aktualizovaný finanční model koncese od opět velmi respektované poradenské společnosti Newton Business Development – potvrzující, že provozování areálu letního koupaliště prostřednictvím koncesionáře vybraného v řádném koncesním řízení je z pohledu právních rizik i z pohledu ekonomické výhodnosti pro město nejlepším možným řešením.     

Město Pardubice, coby zadavatel, již nechalo (a je to tak zcela správně) probíhající koncesní řízení dojít až do fáze otevírání obálek – bylo by zahráváním si se zákonnou právní povinnosti transparentnosti koncesních řízení, s principem legitimního očekávání účastníků koncesního řízení a s jejich dobrou vírou ve férový postup našeho města, pokud by nyní město Pardubice bez opravdu relevantních důvodů, jen kvůli neznámým osobním zájmům pana radního Novohradského, řádně probíhající koncesní řízení zrušilo.  

Všichni soudní a rozumní občané města mohou jen doufat, že ostatní členové rady města Pardubic si zachovají osobní integritu a názorovou konzistentnost z května tohoto roku a nepodlehnou prokazatelně nepravdivým a demagogickým výrokům pana radního Novohradského šířeným v posledních dnech v médiích s účelem dosáhnout zrušení probíhajícího koncesního řízení.  

Případné zrušení probíhajícího koncesního řízení by velmi pravděpodobně bylo „na hraně“ se zákonnou právní povinností radních města pečovat o majetek města s péčí řádného hospodáře:

Již stávající provozovatel provozuje – z pohledu nákladů pro město – pardubické letní koupaliště cca 2,6 až 2,8 krát levněji, než s jakými náklady provozuje město Hradec Králové prostřednictvím své vlastní společnosti hradecké letní koupaliště Flošna.

Po otevření obálek v probíhajícím koncesním řízení a tedy i po zcela legálním zjištění výše tzv. platby za dostupnost veřejné služby nabídnuté oběma účastníky koncesního řízení je již nyní zřejmé, že město Pardubice (v případě, že dojde k řádnému dokončení koncesního řízení a uzavření koncesní smlouvy) v následujících 7 letech provozu letního koupaliště výrazně ušetří ještě i ve srovnání se současným stavem.

Pokud by město zrušilo koncesní řízení bez výběru nového koncesionáře, pak velmi výrazně riskuje vznik škod na majetku města (na bazénech a technologiích letního koupaliště) – stávajícímu provozovateli končí koncesní smlouva dnem 15. 10. 2015 a město, na rozdíl od stávajícího provozovatele, nemá k dispozici zazimovací systém areálu (ani poměrně náročný proces tohoto systému, ani jeho technické prvky).

Při provozování areálu prostřednictvím koncesionáře vybraného v koncesním řízení přebírá vybraný koncesionář v zásadě všechna podnikatelská rizika provozu areálu (např. nepřízeň počasí, nízkou návštěvnost, navýšení cen energií apod.) a město tato rizika vůbec nenese. Naproti tomu při provozování areálu přímo městem samotným nebo jím zřízenými a ovládanými společnostmi nese všechna podnikatelská a ekonomická rizika spojená s provozem areálu ve výsledku město.   

Provozování areálu prostřednictvím koncesionáře vybraného v koncesním řízení je pro město, jak prokázaly obě výše zmíněné odborné studie, nejméně právně rizikovou variantou z pohledu nedovolené veřejné podpory.

Je docela smutným alibismem všech ostatních členů Rady města Pardubic, že nechají jednoho z členů rady, tzn. kolektivního výkonného orgánu řídícího naše město, šířit ve veřejných sdělovacích prostředcích prokazatelně nepravdivé informace týkající se koncesního řízení, a že se proti takovému jednání jednoho z členů rady jednoznačně a hlasitě nepostaví. Jakékoliv koncesní či zadávací řízení realizované městem by mělo probíhat důsledně podle zákona a žádný z členů rady, chce-li svou funkci vykonávat opravdu profesionálně, by si neměl dovolit ovlivňovat jakékoliv probíhající řízení nepravdivými aktivistickými vystoupeními v médiích.   

Město Pardubice zažilo v posledních 20 letech spoustu různých průšvihů. Areál letního koupaliště je jednou ze světlých výjimek – pod současným provozovatelem funguje bez jakéhokoliv zásadního problému pro občany města právě již 20 let (od roku 1995). Bylo by velkou ostudou současných radních města, pokud by pouze kvůli osobním zájmům jednoho z nich chtěli zrušit model, který takto úspěšně funguje.

Petr Ministr po celých dosavadních 20 let provozuje pardubické letní koupaliště prostřednictvím své veřejné obchodní společnosti P. Ministr, v. o. s.. V době „eseróček“ s korunovým základním kapitálem a v době akciovek s anonymními vlastníky bychom si všichni měli vážit toho, kdo „nese svou kůži na trh“ otevřeně a jako společník veřejné obchodní společnosti ručí a odpovídá za závazky společnosti celým svým osobním majetkem. Ve 21. století se taková osobní podnikatelská odvaha již bohužel téměř nevidí.

Karel Haas,
člen Zastupitelstva města Pardubic za ODS

Fotografie: Koupaliště Cihelna Pardubice


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑