Pardubice podle vás


Náměstci: K prioritám nového vedení patří i oprava sportovišť

02.prosinec 2014 19:35

Náměstci: K prioritám nového vedení patří i oprava sportovišť

Noví, či v případě Jiřího Rozinka staronoví, náměstci za sebou mají první týden ve funkci. Rozhodli jsme se proto každému náměstku poté, co měl byť krátkou příležitost se seznámit s nejpalčivějšími problémy či prioritami dané gesce, položit dvě otázky, které se obsahu oblastí, jež mají na starosti, týkají. Článek jsme pro větší přehlednost rozdělili na dvě části (odpovědi Jiřího Rozinka a Heleny Dvořáčkové naleznete v odkaze pod článkem).

Jakub Rychtecký (ČSSD):

náměstek zodpovědný za sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch.

Jakými nástroji se chystáte zvýšit cestovní ruch ve městě?

Zvýšení cestovního ruchu je během na dlouhou trať. Musím konstatovat, že se nemohu zbavit dojmu, že tato oblast byla na pokraji zájmu. O čemž hovoří jediný strategický dokument radnice, který je z roku 2005 a ještě se nenaplňoval prostřednictvím akčních plánů. Pardubice lákají turisty především díky sportovním a kulturním akcím. Návštěvníci města se však díky dobré dopravní dostupnosti a poloze v srdci republiky málokdy zdrží déle než jeden den. Musíme proto nabízet návazné služby ve spolupráci s ostatními aktéry turistické oblasti Pardubicko. V této oblasti vidím velké rezervy. Jednoznačnou prioritou pro nás je oživení Labe i Chrudimky a jejich břehů pro využití turisty, na které bychom chtěli využít dotace. Počítáme i s dalším rozvojem cyklostezek a tvorbou lesoparků.

V oblasti sportu se nejčastěji mluví o dotování hokejového klubu a chátrajících sportovištích. Co se nové vedení chystá podniknout v těchto otázkách? (tj. Bude město nadále a ve stejné výši dotovat hokejový klub? - a - Chystá se město v blízké budoucnosti opravit, částečně rekonstruovat či sehnat dotace na opravu v otázce letního stadionu a Dukly?)

Městský atletický stadion, na jehož rekonstrukci se čeká více než dekádu, je prioriou naší koalice. Klíčový pozemek za přibližně 6 milionů korun se městu podařilo vykoupit. Celý areál je třeba pojmout komplexně. Uděláme maximum pro získání dotačních zdrojů na zajištění této investice.
Na základě jasných pravidel a zásad o přidělování dotací budeme podporovat mládežnický hokej, stejně jako ostatní mládežnické sporty ve městě. V případě hokeje počítáme v rozpočtu v příštím roce s plněním závazků, které na sebe město vzalo v minulém zastupitelstvu přijetím reklamní smlouvy. V této souvislosti počítáme s podporou i dalších sportů. Obecně lze říci, že z pohledu financování sportu ve městě jsou klíčové tři podmínky. Jasná pravidla a vytvoření stabilního prostředí a důraz na mládež.
Ihned po nástupu do práce jsem požadoval přehledem technického stavu sportovišť a musím bohužel konstatovat, že podle vyjádření příslušných úředníků takový seznam oprav bohužel neexistuje. Po jeho vypracování stanovíme jasné priority, aby bylo možné sportoviště (včetně těch ve školních areálech) koncepčně a postupně obnovovat.

Jan Řehounek (ANO):

náměstek zodpovědný za dotační politiku, projektový management, strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky a kapitálovou správu.

Budete se zasazovat o změny ve strategickém plánu, který byl nedávno představen veřejnosti, a případně o jaké, nebo souhlasíte s jeho současnou podobou?

Strategický plán vnímám jako zásadní materiál pro směřování města na delší časový úsek. Proto je jasné, že to nesmí být názor několika úředníků a politiků, ale široký koncensus co nejširšího pléna obyvatel.
Proto se již rozeběhly první kroky, které se zaměří na efektivní provázání již fungujících pracovních skupin v rámci MMP ke strategickému a akčnímu plánu s nově zvolenými komisemi rady. Synergie z těchto dvou směrů jsou jasné. Pokud všechny strany splní předvolební sliby, že budou chtít do komisí delegovat odborníky, můžeme se jistě velmi brzy těšit na první výstupy.
Jinak ke stávajícímu strategickému plánu jako takovému - tento materiál je velmi rozsáhlý, ale v zásadě lze říci, že vychází z reálií města, jeho obyvatel, možností financování atd.

Na ustavujícím zastupitelstvu jste pronesl, že se nejprve chystáte zaměřit na již běžící projekty (třída Míru, park Na Špici, Tyršovy sady). Máte již alespoň rámcovou představu, jaké další projekty byste rád prosadil a případně i jaké dotační tituly pro ně využil?

Zde bych opět rád připomněl, že prioritou nového vedení města je především řádně dokončit již běžící projekty. Vnímám, stejně jako široká veřejnost, že u všech výše uvedených akcí se vyskytují problémy - nejenom co do obsahu (tolik diskutovaná "neschůdnost" lávky přes Chrudimku, funkčnost dlažby v pojízdném pruhu na třídě Míru, nákladovost některých položek v Tyršových sadech), ale i co do rychlosti a kvality.
To ale samozřejmě neznamená, že bychom nic dalšího nepřipravovali - v pátek byly zadány na Odbor strategie a rozvoje požadavky na vznik projektových skupin, které se mají zabývat prioritami nového vedení - dopravní obslužnost (místní komunikace, které by měly odlehčit dopravě ve středu města), přednádraží (stále ještě není uzavřena možnost čerpat prostředky z tzv. švýcarských fondů), městský atletický stadion na Dukle, letní stadion, Automatické mlýny atd.
Je zcela jasné, že toto jsou projekty, které by výrazně přispěly ke zkvalitnění života v Pardubicích. Pro jejich realizaci bude nutná nejenom "politická" shoda v zastupitelstvu, ale především ekonomická stránka. Nechceme jako město jít do ničeho, na co bychom sice třeba sehnali dotace ve smyslu realizačních peněz, ale provoz těchto novinek by výrazně zatěžoval provozní výdaje města.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: archiv


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑