Pardubice podle vás


Na veřejnou debatu o kácení části Studáneckého lesa dorazilo pět občanů

19.září 2013 18:15

Na veřejnou debatu o kácení části Studáneckého lesa dorazilo pět občanů

Dne 16.9 v 17:00 se konala schůzka na veřejném prostranství před Dubinským lesem. Na ní mělo dojít k projednání kácení části Studáneckého lesa. Zúčastnili se jí: starosta Vítězslav Štěpánek, místostarosta Jaroslav Cihlo, vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča, lesník z lesního závodu Vysoké Chvojno a  5 místních obyvatel. Tato nízká účast byla způsobena pravděpodobně špatnou informovaností občanů. Schůzka byla totiž pouze oznámena pomocí oficiálním webových stránek Magistrátu města Pardubice, nikoli tedy rozhlasem.

Na tomto setkání byl vysvětlen záměr těžby lesa dle lesního hospodářského plánu (LHP). Tento podzim začne těžba okolo cca 80 borovic starších přibližně 140 let (z nichž je 15 souší), zdravých dubů a ostatních dřevin, aby se umožnil přístup těžební technice.
Plánuje se vykácení velké části lesa a nová výsadba malých dubů. Na místě vznikne tzv. holina. Tato oblast však nemůže být zaplocena, proto by mohlo dojít k situaci, že  sazenice by mohly být ohroženy vandaly.

Vzniklé paseky budou osázené do jednoho roku, avšak doba růstu listnatých stromů do původních velikostí potrvá celé století. A jakmile se někde utvoří paseka, tzv. holoseč, vítr více láme okrajové stromy.

Občané vznášeli námitky, že není potřeba kácet zdravé stromy, ale vykácet pouze souše a nahradit je většími sazenicemi dubů. Pan Miroslav Míča patrně tyto stížnosti nevzal v potaz. Jeho argumentem pro kácení je zejména bezpečnost obyvatel, neboť hrozí pád suchých větví.
To je zejména nebezpečné v blízkosti přestárlých borovic, u kterých došlo sněhovou vrstvou v minulých letech k poškození horních pater, a to mělo za následek postupné odumírání rozlámaných vrchů stromů.

Jak se k tomu postaví další občané?

Pan Miroslav Seiner (občanské sdružení Chráníme stromy) řekl k problematice:

U Studáneckého lesa je ten problém, že i pokud dojdeme k závěru, že kácení je neadekvátní, tak neexistuje žádná formální cesta, jak tomu zabránit, mimo mediálního tlaku a tlaku veřejnosti (například petice) Tento prostor je spravován dle lesního zákona a tam je účast veřejnosti v rozhodování zcela vyloučena.

Jiří Novotný, redaktor Pardubice podle vás

Studánecký les

Studánecký les

Studánecký les

Studánecký les

Studánecký les

Studánecký les

Studánecký les


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑