Pardubice podle vás


Movember a léčba karcinomu prostaty v Pardubicích

28.listopad 2014 13:04

Movember a léčba karcinomu prostaty v Pardubicích

Komentář Víta Ulrycha, lékaře Onkologického centra Multiscan v Pardubicích, ke kampani Movember a léčebným postupům při onemocnění rakovinou prostaty. Aktualizováno k 3.11.2015.

Movember je název charitativní organizace, která se každým rokem snaží listopadovou osvětovou kampaní přesvědčovat muže, aby si nechali narůst kníry a svojí invencí tak pomohli obrátit pozornost k otázce mužského zdraví. Muži trpící rakovinou prostaty nebo varlat, by měli dostat takovou léčbu a péči, kterou pro své fyzické a psychické uzdravení nutně potřebují. Název Movember vzniká složením dvou anglických slov – knír (mustache) a listopad (November). Letos se nově můžete připojit k akci MOVE. Pojďte se hýbat! Počítá se jakákoliv pohybová aktivita. Vezměte kamarády, kolegy nebo členy rodiny a zasportujte si nebo vyviňte jakoukoliv jinou pohybovou aktivitu, velkou nebo malou, každá se počítá. Výhodou je, že se mohou zapojit i ženy.

Jak vypadá léčba rakoviny prostaty?

Zevní radioterapie karcinomu prostaty se na přelomu tohoto tisíciletí posunula kupředu. Objevily se nové ozařovací metody. Kombinace ozařování s hormonální terapií měly vliv na zlepšení léčby. Plánování radioterapie s využitím počítačové tomografie nastartovaly rozvoj moderních technik –  radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) a na ještě vyšší kvalitativní úroveň se dostáváme díky radioterapii řízené obrazem (IGRT). Pokročilé formy radioterapie šetří zdravé tkáně v okolí prostaty.
Významný pokrok přinesly moderní zobrazovací metody. Při konturování prostaty standardně využíváme výhod magnetické rezonance. Ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze vyšetřujeme některé pacienty pomocí vyšetření PET/CT – což je tzv. hybridní zobrazovací metoda, která kombinuje výpočetní tomografii (CT) s pozitronovou emisní tomografií (PET) – s cholinem.
Radioterapie řízená obrazem je ozařovací technika, která využívá ověřování pozice pacienta před nebo během ozařování, takže je možné provádět během každé frakce radioterapie opravu nepřesnosti nastavení. Nejen při ozařování karcinomu prostaty používáme v rámci této techniky počítačový tomograf, který je součástí ozařovače. Díky této metodě proto ozařujeme přesněji. Můžeme tak zmenšit bezpečnostní lem kolem prostaty. Ozařujeme menší cílový objem a chráníme tak zdravé tkáně v jeho okolí.

Radioterapie v Pardubicích

Předností rotační radioterapie s modulovanou intenzitou je kratší ozařovací čas při srovnatelné či lepší dávkové distribuci v porovnání s klasickou IMRT technikou. Onkologické centrum Multiscan v Pardubicích, které je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, používá tuto techniku (RapidArc) již od roku 2010.

Techniku IMRT jsme začali provádět již v roce 2003 jako druhé pracoviště v České republice. Od té doby bylo tímto moderním způsobem léčby ozářeno v Pardubicích více než 1 500 mužů se zhoubným nádorem prostaty. Naše zkušenosti prezentovali zejména doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc., prof. MUDr. K. Odrážka, Ph.D. a doc. MUDr. M. Doležel, Ph.D. na řadě kongresů a publikovali v našem i zahraničním odborném tisku.

V současné době probíhá instalace nového lineárního urychlovače TrueBeam od americké firmy Varian, který je od základu navržen tak, aby byl schopen ozářit cíle s vysokou rychlostí a přesností. Tento nový typ ozařovače dále zkrátí ozařovací časy a tím umožní ozářit více pacientů. Naše onkologické centrum se tím dostává opět na vyšší úroveň.

Fotografie: Vít Ulrych

Fotka 2

Fotka 1


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑