Pardubice podle vás


Miloslav Tamchyna: Nechci koalici, nechci opozici, chci pracující tým

04.říjen 2014 15:03

Tamchyna: Nechci koalici, nechci opozici, chci pracující tým

Rozhovor s podnikatelem a lídrem pardubické Strany práv občanů Miloslavem Tamchynou.

Miloslav Tamchyna (*1949)

Je podnikatelem a majitelem několika společností sídlících na Bílém předměstí. Je členem Strany práv občanů, za které kandiduje jako lídr na post primátora Pardubic.

Jakým způsobem vznikala kandidátní listina Strany práv občanů zde v Pardubicích?

Máme tu místní organizaci, ta si zvolila lídra. Já jsem v této straně teprve krátce, rok a půl. Dospěl jsem do věku, kdy jsem cítil potřebu využít své vědomosti a profesní zkušenosti a nějakým způsobem je promítnout do vedení města. V místní organizaci se navrhovali i další členové, kteří jsou nyní na kandidátní listině. Na prvních místech jsou i nezávislí, především podnikatelé. Jsou to lidé, které znám již delší dobu a kterým věřím.

Strana práv občanů se hlásí k principům přímé demokracie. Znamená to, že na základě výsledků proběhlého referenda k rozdělení města na městské obvody budete podporovat jejich zachování nebo máte v této otázce jiný názor?

Určitě nejdeme do voleb s tím, že bychom rušili obvody. Kdysi jsem byl generálním ředitelem Montasu Hradec Králové, poměrně velké společnosti, kde jsem na základě četby Bati prosazoval divizionální rozdělení uvnitř podniku. Město je svým způsobem také velký podnik. Lidé by měli být co nejblíže vedení, které řeší otázky v jejich bezprostředním okolí. Neříkám ale, že si myslíme, že současná podoba obvodů je ta nejsprávnější. Výhrady určitě máme.

Máte nějaký návrh na zvyšování přímé demokracie v Pardubicích?

My chceme, aby se přímo volili starostové a hejtmani, to ale zatím závisí na Parlamentu. V komunální politice jednoznačně prosazujeme volbu napříč politickým spektrem a chceme, aby se v otázkách, které se dotýkají všech či většiny občanů využívalo referenda. V tomto případě nejsou tolik důležité peníze, které by šly na pořádání referenda, ale myšlení lidí.

Nicméně když už by proběhlo referendum, došlo by k výpadku v rozpočtu. Kde byste se snažili nalézt peníze na vyrovnání těchto výdajů?

Já myslím, že nám někdy peníze leží na stole. V prvé řadě by se mělo stabilizovat vedení města. Někdy mám pocit, že město řeší samo sebe. Dokud se tyto dohady nevyřeší, dopady se budou nadále přenášet. Jsme pro to, aby se hlavně dokončily rozpracované zakázky - v termínu a bez zbytečných nákladů navíc. U zadávání zakázek je potřeba odideologizování. Často není rozhodující, co se řeší, ale kdo to navrhl. My bychom byli nejraději, kdyby nebyla ani koalice ani opozice, ale fungující tým. Různými dohady se ztrácí čas na čerpání peněz z různých fondů a dotací. Myslím si, že je to velký zdroj financí, možná dokonce největší.

Jak hodnotíte výsledky dosluhující koalice?

Každý, kdo nastupuje, tak kritizuje ty předchozí. Od toho jsem dalek. Dle slov Senecy je zaslepenost odsuzovat to, co dobře neznám. Jsem rád, že se tu řada věcí začala řešit. Ať už to jsou Tyršovy sady nebo třída Míru. Vzhledem k zanedbanosti bylo jasné, že se s tím něco udělat musí.

Palčivým tématem pro Pardubice je jistě doprava. Učiníte nějaké kroky a jaké, abyste napomohli ke zlepšení průjezdnosti města?

Jediné řešení je lobovat za urychlené dokončení navržených obchvatů. Je to především otázka kraje. U některých kandidátů se divím, že občany udivují cíli, které do kompetence města nespadají a patří například Parlamentu. Někdy mě až překvapuje, že si do programu třeba nedají, že v Pardubicích zavedou euro. Jinak pochopitelně město potřebuje obchvaty, vytěsnit těžkou dopravu z města.

Zaměřujete se také na sociální politiku. Máte připravené konkrétní návrhy, jak podpořit rodiny s dětmi či seniory?

Nejprve bychom rádi přispěli v otázce investicí, dopravy, zkvalitnění práce atd. Neříkám, že bychom nejprve prosazovali naše cíle bez ohledu na finanční stabilitu města. Věřím, že díky zmíněným krokům zbudou peníze na to, abychom i my mohli prosadit své priority. Chtěli bychom, aby senioři nad 65 let a děti do 15 let neplatili za tuhé komunální odpady. Připojili bychom se i k úpravě jízdného pro tyto skupiny. Také je potřeba řešit výstavbu mateřských školek. Ty by se musely postavit tak, aby do budoucna byly využitelné i pro jiné účely. Obě dvě skupiny nejvíce zatěžují náklady na bydlení, takže i tato otázka je naším cílem.

Hodně se také v poslední době diskutuje využití tzv. brownfieldů. Mají pardubičtí Zemanovci (SPO) nějaké konkrétní návrhy, jak využít prostory bývalé Tesly či Masarykových kasáren?

Teslu bych asi zboural, předpokládám, že tam budou ekologické zátěže. Plocha by šla využít na parkoviště např.pro nemocnici  nebo výstavbu startovacích bytů. My bychom byli rádi, kdyby se naše město rozrůstalo a ne postupně vymíralo a bylo zde třeba 120 tisíc obyvatel. Tito lidé ale musí někde bydlet. Podobné využití bych hledal i u Masarykových kasáren.

Co bude případně Vaší prioritou, jestliže se dostanete do zastupitelstva?

Určitě to, co jsem již zmínil. Nechci koalici, nechci opozici, chci pracující tým.To je podle mě priorita a zdroj financí.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Miloslav Tamchyna


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑