Pardubice podle vás


Město zpřístupní byty mladým a sociálně slabým za výhodných podmínek

22.březen 2015 18:32

Město zpřístupní byty mladým za výhodných podmínek

Město vlastní 233 dlouhodobě prázdných bytů v různém technickém stavu, které hodlá využít pro mladé a sociálně slabé.

Byty by měly být poskytnuty za zvýhodněných nájemních podmínek hlavně mladým lidem a rodinám do 30 let s potřebou osamostatnit se. Radnice chce také zajistit bydlení, které by bylo dostupně pro obyvatele se zdravotním handicapem nebo těm, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a nebo o bydlení už přišli.

Cenově dostupné bydlení jako motivace

Náměstek primátora s gescí sociální politiky Jakub Rychtecký prohlásil: „Jako mladý člověk si uvědomuji, že start do samostatného života ztěžuje právě nalezení cenově dostupného bydlení. Chceme motivovat mladé lidi, aby v Pardubicích po škole zakotvili. “ Za jeden z možných faktorů, proč zde zůstat a pracovat, považuje náměstek primátora  právě startovací bydlení. Celou koncepci startovacího bydlení má připravovat projektový tým odborníků. Cílem koncepce je nasměrování podpory k ekonomicky aktivním mladým lidem, kteří budou vykazovat příjem ze zaměstnání či z podnikání .

Náměstkyně primátora s gescí správy majetku města Helena Dvořáčková potvrzuje zájem lidí o bydlení v Pardubicích, dodává ale, že i pro některé skupiny obyvatel jsou malé byty finančně nedostupné. „Skloubit naši bytovou nabídku s potřebami mladých, nebo sociálně potřebných, by měly dvě schválené koncepce, které například zhodnotí náklady na rekonstrukci vytipovaných bytů,“ uvádí následně náměstkyně Dvořáčková. Rekonstrukce startovacích bytů a bydlení pro sociálně slabé by měly být pokryty některým z dotačních titulů, jak sama vysvětluje.

Inspirace zahraničním housing ready

Ambicí radnice je posílení samostatnosti a schopností nájemníků, aby byli schopni se postarat nejen o sebe, ale i o bydlení. Tento koncept je v západní Evropě znám jako tzv. housing ready. „V zahraničí tzv. systém prostupného bydlení funguje běžně. Chtěli bychom dosáhnout stavu, aby pro ohrožené jednotlivce nebo rodiny bylo podle jasných kritérií k dispozici bydlení v azylových domech, na městské ubytovně, nebo v uvolněných městských bytech,“ osvětlil základní principy projektu Jakub Rychtecký.

Dominik Müller, stážista portálu Pardubice podle vás
Fotografie: archiv


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑