Pardubice podle vás


Město představilo strategický plán

29.červenec 2014 19:21

Město představilo strategický plán

Během včerejších odpoledních hodin (28. 7.) pracovníci společnosti Mepco (Mezinárodní poradenské centrum obcí) spolu s primátorkou Pardubic Štěpánkou Fraňkovou představili nový strategický plán rozvoje města pro období 2014-2025. Primátorka již v úvodu upozornila, že nový strategický plán volně navazuje na předchozí. Pracovalo na něm celkem devět skupin po dobu 14 měsíců.

Pět pilířů strategického plánu

David Koppitz ze společnosti Mepco uvedl, že při tvorbě strategického plánu byl zároveň zohledněn i souběžný proces tvorby nového územního plánu.

„Nemůžeme se v žádném případě spoléhat na rozpočet města, ale musíme se snažit, co největší prostředky získat z venku,” pronesla Štěpánka Fraňková.

Nový strategický plán, jenž stojí na pěti pilířích by měl Pardubice do roku 2025 přiblížit k vizi „čistého, bezpečného a živého města s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní tradicí”.

Jednotlivé pilíře se zabývají:

  • životním prostředím, územním rozvojem a energetikou (př. zajištění efektivního odpadového hospodářství, využití potenciálu řek Labe a Chrudimky)
  • dopravou a mobilitou (př. zkvalitnění dopravního plánování, vybudování systému inteligentního řízení dopravy ve městě)
  • ekonomikou a životem ve městě (př. vytvoření podmínek pro podporu podnikání a zaměstnanost, nabídka využití brownfield, podpora sociálního podnikání)
  • veřejnými službami a kvalitou řízení města (př. optimalizace výkonu a infrastruktury veřejné správy, dodržení principů zdravého finančního řízení)
  • integrovanými projekty a EU fondy (př. příprava a realizace strategických projektů s pozitivním dopadem na aglomeraci)

Cíle plánu

Mezi cíle, které si město vytyčilo dosáhnout patří například chytré využití veřejného prostoru, ekologická a integrovaná veřejná doprava, ekonomicky vyspělé město - kvalitně a hospodárně řízené či transparentní využívání evropských fondů. Pracovní skupiny při tvorbě jednotlivých cílů pěti pilířů strategického plánu využívaly tzv. indikátory. Mezi ty nejdůležitější z celkového počtu 54 náleží počet obyvatel, celková spokojenost, pořadí v indexu kriminality či ekologická stopa.

„Musíme se chovat vždycky tak, jako když hospodaříme doma. Když si chci pořídit lepší vůz, tak musím spořit. Když chci pořídit něco lepšího pro město, nesmím jenom čekat s nataženou rukou, co mi dá stát, ale taky musím s rozpočtem hospodařit. Říkám to záměrně polopaticky, protože vykládat to v otázce indikátorů a různých moderních pojmů, tak tomu občané rozumět nebudou,” řekl k novému strategickému plánu Václav Snopek, zastupitel města a poslanec za KSČM.

Akční plán

Řeč přišla i na akční plán, ten se na rozdíl od toho strategického zabývá konkrétními návrhy vedoucími k naplnění daného strategického plánu (např. na investiční akce či další rozvojové aktivity) a také souvisí s financemi. Schvalován bývá souběžně s rozpočtem na následující rok, jeho vyhodnocení se překládá zastupitelstvu souběžně se závěrečným účtem.
Podněty k akčnímu plánu může kdokoli z veřejnosti podat písemně, osobně či telefonicky, a to do 11. srpna (kontaktní osoba Blanka Doležalová: blanka.dolezalova@mmp.cz).
Ke konci akce se primátorka znovu ujala slova, tentokrát však zvolila mnohem ostřejší ráz. Prohlásila například, že za celou dobu, nebo alespoň tu, kterou je primátorkou, nenašla cestu k veřejnosti, která by byla správná. Navázala tak na svůj projev o tom, že by byla ráda, kdyby si občané uvědomili, že tvorba strategického plánu je promyšlená a dobře odvedená práce.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑