Pardubice podle vás


Město nabízí investorům brownfieldy prostřednictvím databáze

27.říjen 2014 18:46

Město nabízí investorům brownfieldy

Pardubice se po vzoru dalších měst, mezi než patří i sousední Hradec Králové, zapojily do národní databáze brownfieldů, kterou provozuje agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Tento projekt, jenž si klade za cíl zprostředkování nabídky vhodných lokalit pro domácí i zahraniční investory, je založen na Vyhledávací studii na lokalizaci brownfieldů.

Vyhledávací studie v kraji

Od roku 2005 CzechInvest mimo hlavní město Prahu společně s krajskými úřady spolupracoval na tvorbě tohoto podkladu, který tvoří základ národní databáze brownfieldů. V Pardubickém kraji došlo k vypracování studie mezi říjnem 2005 až červnem 2006. V prvním kole bylo vytipováno na 200 nejrůznějších lokalit, v posledním (čtvrtém) bylo vybráno deset nejperspektivnějších (viz přiložená mapa).

Deset nevyužitých pozemků

V první fázi bylo do databáze přeneselo celkem deset pozemků na území Pardubic a okolí, u ostatních bude ještě potřeba získat souhlas majitelů. Jedná se například o Areál na spravedlnosti, Areál Vápenka či objekty Synthesie. Celkový počet pardubických brownfieldů se pohybuje okolo třicítky. Valná většina je držena v soukromých rukou, pouze čtyři objekty vlastní město. Jsou to bývalá Tesla, Masarykova kasárna, Hůrka a pozemek u letního stadionu. Z těch známých vlastněnými soukromými subjekty lze zmínit například areál lihovaru, Prokopku či Automatické mlýny.

Informace o brownfieldech

Národní databáze poskytuje informace o vlastnictví, poloze a rozloze, infrastruktuře, dopravním napojení, původním využití areálu, funkčním využití dle územního plánu, fotodokumentaci, technické dokumentace či studie o daných areálech či pozemcích. Valná většina z těchto informací se však zobrazí až po registraci.

„Vložením areálů do databáze Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest zvyšujeme šanci na jejich další rozvoj. Denně se na CzechInvest obrátí kolem 20 investorů s žádostí o vytipování nejvhodnější lokality právě pro jejich podnikání,“ řekla vedoucí úseku vnějších vztahů magistrátu Hana Svobodová.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: Magistrát města Pardubic

Mapa brownfieldů v okrese Pardubice

Mapa brownfieldů v okrese Pardubice


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑