Pardubice podle vás


Město hostilo 16. krajskou konferenci o neziskovém sektoru

01.duben 2014 14:40

Město hostilo 16. krajskou konferenci o neziskovém sektoru

V pondělí (31.3.) se v kongresovém sále Afi Paláce uskutečnila 16. krajská konference nestátních neziskových organizací. Akci uspořádal KONEP (Koalice nevládek Pardubicka), který tím splnil jeden ze závazků, které má vůči Pardubickému kraji. Konference se zúčasnili radní za město a kraj Jindřich Tauber a Pavel Šotola i zákonodárci Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu a Petr Šilar, senátor za Ústeckoorlicko.

Poslanci na slovíčko!

Na setkání s neziskovkami se především hodnotilo. Miluše Horská hned v úvodu poznamenala, že neziskový sektor je pro státní správu i samosprávu stále složitý na uchopení, nicméně stejně jako mnozí další se vrátila k podpisu Deklarace odpovědného politika i samotné spolupráci mezi poslanci a senátory za Pardubický kraj s neziskovm sektorem. K podepsání Deklarace odpovědného politika došlo v lednu letošního roku v rámci akce Poslanci na slovíčko!, a to při společném setkání zákonodárců našeho regionu.
Pavel Šotola připomněl uzavření Trojstranné dohody mezi krajem, KONEPem a Krajskou hospodářskou komorou. Zároveň také předal Jolaně Štěpánkové, předsedkyni správní rady KONEPu, ocenění kraje za desetiletou činnost organizace.

Burzy filantropie, evropské fondy i tradiční usnesení

Řeč přišla i na burzy filantropie, které slouží jako transparentní nástroj na podporu neziskových organizací. Umožňují neziskovkám prezentovat se před donátory z řad podnikatelů i zástupů veřejné sféry.
Součástí programu byly také prezentace řešící přípravu programového období mezi lety 2014-2020, hodnocení současného stavu neziskového sektoru, problematika neefektivnosti čerpání peněz z evropských fondů či zlepšení samotné sebeprezentace neziskových organizací.
Tradičním výstupem krajských konferencí bývají usnesení. V letošním roce jsou čtyři, a to ocenění desetileté činnosti KONEPu, výzva neziskovým organizacím k aktivní účasti na výzkumu o neziskovém sektoru, naplňování trojstranné dohody a pokračování v další spolupráci s poslanci a senátory.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: Parlamentní listy


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑