Pardubice podle vás


Masaryk, bomby i nová budova. Takové bylo 20. století hlavního nádraží

26.říjen 2015 17:00

Masaryk, bomby i nová budova. Taková byla historie nádraží

Pardubické nádraží má na přelomu století za sebou již 55 let své existence. Pokračování v příběhu nádraží v Pardubicích z předešlého článku nabízíme na těchto řádcích.

Nová přestavba

Nádražní budova byla nově přestavěna v roce 1904 podle návrhu architekta Nekvasila. Jedním z jeho dalších výtvorů byla přestavba Masarykova nádraží v Praze. Novou budovu tvořila centrální část, která dosahovala výšky dvou nadzemních pater. Na středovou budovu se upínala zleva i zprava další křídla. Křídla budovy dosahovala výšky prvního nadzemního patra a okna v prvním patře byla o poznání menší a zaoblená. Čekárna měla dřevěnou podlahu a cestující čekající na vlak mohli pro odpočinek použít lavice. Za nádražím se nacházela hala ze skala, která takto zakrývala dvě koleje. Na nádraží sídlil také poštovní úřad.

Slzy, lesk a bomby

Pardubické hlavní nádraží v této podobě zažilo první světovou válku a s ní spojené odchody pardubických mužů na válečné pole a slzy jejich blízkých, kteří je na nádraží doprovázeli. Po válce nádraží dále fungovalo i v prvorepublikové éře, kdy na nádraží čekali nadšení členové Sokola na svůj vlak do Prahy. Vlakem do Pardubic dorazil i první československý prezident Masaryk roku 1922. Po začátku německé okupace se Pardubice i celá zem ponořila do temného období. Poslední fáze těchto těžkých časů nacistické okupace přinesly pro město těžkou zkoušku. Dne 24. srpna 1944 byla spojeneckými nálety ostřelována nedaleká rafinerie a bomby zničily i centrální část nádražní budovy.

... obnova

Poválečná obnova Československa s sebou přinášela i potřebu znovu zajistit dopravní spojení a v případě Pardubic obnovu nádražní budovy. Byla vypsána soutěž o podobu přestavby a vítězným projektem se stal návrh architektů Karla Řepy, Karla Kalvody a Josefa Dandy. Nová budova byla postavena na místě bývalého cukrovaru na západ od staré budovy. Prvním vlakem, který nádražím projel, byl slavnostně vyzdobený rychlík směřující do Bratislavy. Projel 1. května 1958 v odpoledních hodinách a tím byl zahájen provoz současné budovy hlavního nádraží, která se užívá dodnes.

Do dnešních dnů ze starého nádraží zbylo jen levé křídlo a část střední části, která přišla o druhé patro. Zastřešena byla plochou střechou, která ani zdaleka nepřipomíná původní podobu. Levé křídlo také neexistuje ve svém bývalém stavu. Okna prvního patra jsou již obdélníkového tvaru. V místech staré budovy za ta léta vyrostla celá řada jiných budov, které již nezachovávají ani zdaleka podobu původní stavby.

Současnou budovu patrně není třeba představovat, neboť dodnes představuje velmi důležitý dopravní uzel železniční dopravy České republiky i MHD. Pro úplné dokreslení představ lze snad jen dodat, že rozlehlá hala nové budovy je 11 metrů vysoká a 25 metrů široká. Západní a východní stěna haly je zdobena mozaikou. Na východní stěně mozaika představuje mapu Československa se zobrazením významných kulturních památek sloužící jako inspirace pro výlet. Západní stěna je označována jako stěna času s vyobrazením zvěrokruhu s jeho znameními a mimo to je také opatřena hodinami. Autorem mozaiky je akademický malíř Richard Landr.

Na závěr naší cesty z hlubin minulosti se naše současnost už nezdá tak všední. Jak bude nádraží vypadat v budoucnu je zase zahaleno tajemstvím podobně jako jeho historie, kterou jsme se pokusili stručně odkrýt. V současné době probíhají debaty o přestavbě přednádraží jako „brány do města“. Další změny jsou patrně na obzoru a naše současnost tak bude jednou pro další generace Pardubáků minulostí.

Dominik Müller (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Přednádraží 1930 - a
rchiv Východočeského muzea, Současná budova nádraží a malba na zdi bývalé Prokopky - archiv redakce


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑