Pardubice podle vás


Letem světem pardubickou historií

09.březen 2014 19:18

Letem světem pardubickou historií

Když se vás někdo zeptá na nějakou slavnou osobnost z našeho města, určitě si vzpomenete na Arnošta z Pardubic, Jana Pernera nebo bratrance Veverkovy. Ale víte, kdy Pardubice poprvé osvítila elektřina? Kdy Jan Kašpar odstartoval svůj let, který se zapsal do dějin nebo kde jsou počátky Velké pardubické? Pojďme si na tyto otázky odpovědět, ale začněme hezky od začátku.

Rané zmínky

První doložitelné osídlení Pardubic se datuje do mladšího paleolitu a je spjaté s okolím Kunětické hory. První lovecká vesnice byla v okolí městského hřbitova a bývalých kasáren na Hůrce. První přímá písemná zmínka o Pardubicích je z roku 1295. Ve třináctém století se objevují původní názvy „Pordoba“ nebo „Pordědub“, které mohou mít původ ve staroslovanském jméně Pardus nebo označení místa „pár dubů“.
V roce 1340 byly Pardubice poprvé zmíněny jako město v závěti Arnošta z Hostýně a ze Staré, když ho zdědil jeho syn arcibiskup Arnošt z Pardubic. Z jeho dob na Komenského náměstí u Krajského úřadu stojí kostel Zvěstování Panny Marie. V letech 1421 – 1423 byla Divišem Bořkem z Miletínka vystavěn hrad Kunětická hora, který v 17. století vypálila švédská vojska.

O rozvoj se zasloužil rod se zubří hlavou v erbu

Zlatou éru Pardubic máme všichni spojenou s rodem Pernštejnů, kteří se zasloužili o velký rozvoj města. Úctyhodná síť rybníků a kanálů, která čítala až 230 vodních ploch, přestavba staré tvrze v zámek, měšťanské domy a na svou dobu neobvyklé opevnění. Součástí městských hradeb byly nejen Zelená a Bílá brána, ale i kostel sv. Bartoloměje. Kolem zámku byly navršeny valy ze 400 000 tun zeminy vykopané z rybníků a přes vodní příkop vedl padací most. Z městských privilegií bych mohla vyzvednout právo pořád jarmark, hrdelní právo nebo pravomoci pro městskou radu, které v té době měla jen královská města.

Průmyslová expanze a industrializace

Další velký rozvoj přineslo až 19. století a průmyslová revoluce. V roce 1827 bratranci Veverkovi vynalezli ruchadlo a o osmnáct let později byla slavnostně otevřena železnice spojující Prahu s Vídní. Její projektant – mladý inženýr Jan Perner – na trati, které zasvětil svůj život, tragicky zemřel v pouhých 30 letech. Následovala výstavba továren – například „Prokopka“ (pozdější TMS) nebo „Fantovka“ (dnešní PARAMO), lihovar Hobbé, cukrovar nebo pivovar. V 20. a 30. letech byla postavena Explosia, Synthesia, UMA a Telegrafia.

Dostihové závody daleko od britských ostrovů

Velká pardubická má svůj původ v parforsních honech neboli štvanici. V 19. století to byla oblíbená panská zábava, která do Pardubic přivedla šlechtice a s nimi i peníze pro místní obchody. Postupně se z honů stávaly závody s překážkami a první steeplechase se jela v roce 1874. Letos to tedy bude 140 let od prvního závodu, během kterých si nejtěžší překážka – Velký Taxisův příkop – vyžádala 27 koňských životů.
V roce 1901 bylo zavedeno elektrické osvětlení místo starého plynového. O devět let později bylo otevřeno Pardubické gymnázium a v roce 1911 se inženýr Jan Kašpar vznesl do vzduchu, aby uskutečnil svůj slavný let z Pardubic do Prahy.

Hostinec Veselka

Naše toulky pardubickou historií zakončíme v roce 1972, kdy byl stržen nejspíše nejslavnější hostinec v Pardubicích. Veselka byla postavena na konci 17. století na konci dnešní Třídy Míru, kde dnes stojí ČSOB Pojišťovna a Magnum. Můj děda si ji pamatoval jako restauraci na úrovni, kde se pořádaly rodinné oslavy a svatby. V době kdy se narodila moje mamka, už to byla jen upadající hospoda nízkých kvalit, kterou by ona nazvala poetickým názvem „pajzl“. Veselka nesporně byla téměř dva a půl století jeden s nejlepších hotelů a restaurací ve městě. Nejvíce ji ovšem proslavila 2. světová válka, když její tehdejší majitel Arnošt „Erno“ Košťál, spolupracoval s místním odbojem a skupinou SILVER A. Dokonce v hotelu nechal pod krycím jménem Šolc bydlet a pracovat jednoho z parašutistů odbojové skupiny – Josefa Valčíka.
Snad jste si během tohoto krátkého pohledu zpět připomněli bohatou a dlouhou historii našeho města a možná se i dozvěděli něco nového.

Kateřina Koutná, redaktor Pardubice podle vás
Fotografie: F. Šedivý

Související články


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑